Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak tomu bylo dříve
Odborný článek

Jak tomu bylo dříve

27. 5. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Žij zdravě
Spoluautor
Mgr. Dagmar Bydžovská

Anotace

Za poslední čtvrtstoletí došlo k ztrojnásobení počtu obézních dětí. Lékaři bijí na poplach a hovoří o epidemii. Ta bude pro další generace znamenat výrazné zhoršení kvality života a častější výskyt vážných zdravotních komplikací (např. cukrovky 2. typu, vysokého tlaku). Nejlepší prevencí je zdravý životní styl, který zahrnuje nejen nutričně vyváženou stravu, ale také pravidelný pohyb. Jeho základní pravidla by měla být dětem vštěpována již od útlého věku. Tento materiál se zaměřuje na představení možných způsobů trávení volného času, a to konkrétně sportovní aktivitou. Zábavnou formou dětem zprostředkovává poznání volnočasových aktivit jejich prarodičů a poskytuje možnost srovnání se současnými.

Cíl

Žák si uvědomí důležitost sportovních aktivit.

Určeno pro 2. ročník – výtvarná výchova

Motivace (5 minut)

Učitel/ka: Jak trávili volný čas tví prarodiče, když byli ve tvém věku? A co děláš ve volném čase ty?

Hlavní část (35 minut)

Učitel/ka ukazuje dětem obrázky Josefa Lady – Dětské hry. Děti diskutují například o vývoji sportů a pohybových aktivit, kterým se věnují nebo je znají.

Poté děti dostanou papíry a nakreslí obrázky sportů, kterým se mohli věnovat prarodiče a které se líbí jim.

Závěr (5 minut)

Hodnocení obrázků. Nejzdařilejší si mohou děti pověsit na nástěnku ve třídě.


Doporučené odkazy: www.YesNeYes.czwww.ZijZdrave.cz

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
42.97 kB
PDF
Jak tomu bylo dříve

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

vodové barvy, pastelky nebo voskovky, čtvrtky papíru.