Odborný článek

Hranolkov

24. 5. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Žij zdravě
Spoluautor
Mgr. Kristýna Vadassová

Anotace

Za poslední čtvrtstoletí došlo k ztrojnásobení počtu obézních dětí. Lékaři bijí na poplach a hovoří o epidemii. Ta bude pro další generace znamenat výrazné zhoršení kvality života a častější výskyt vážných zdravotních komplikací (např. cukrovky 2. typu, vysokého tlaku). Nejlepší prevencí je zdravý životní styl, který zahrnuje nejen nutričně vyváženou stravu, ale také pravidelný pohyb. Jeho základní pravidla by měla být dětem vštěpována již od útlého věku. Tento materiál se zaměřuje na představení nezdravých životních návyků a jejich možných dopadů na zdraví a život lidí. Děti jsou aktivně zapojeny do problematiky prostřednictvím divadelních scének, v rámci kterých se podílejí i na tvorbě doporučení, jak žít zdravěji.

Cíl

Žák namaluje radu, jak žít zdravě.

Určeno pro 2. ročník

Motivace (3 minuty)

Učitel/ka: Slyšeli jste o pohádkovém městě, které se jmenuje Hranolkov? Společně si povídají o jeho občanech, kteří jsou obézní a mají zdravotní problémy, protože žijí nezdravě.

 

Hlavní část (39 minut)

Děti dostanou do dvojic text pohádky. Každé dítě přečte jednu větu, aby se všichni vystřídali (v pohádce je 20 vět).

Každé dítě nanese na čtvrtku lepidlo a na něj vysype krupici. Nechají ji zaschnout. Než lepidlo zaschne, zahrají si na občany Hranolkova. Rozdělí se do 4–5 členných skupin. Připraví si krátkou scénku představující život v Hranolkově, příjezd šikovného člověka z daleké země a jeho pomoc místním obyvatelům. Následuje prezentace scének.

Děti vyberou jeden ze svých nápadů, jak pomoci obyvatelům pohádkového městečka žít zdravěji, a namalují ho vodovými barvami na papír s již zaschlou krupicí. Je nutné malovat opatrně, aby krupice neopadala a barvy se neslévaly.

 

Závěr (3 minuty)

Hodnocení scének a obrázků. Děti vyberou nejzdařilejší a zdůvodní, proč vybraly právě tuto scénku či obrázek. Vítěze odmění potleskem.

 

Pro žáky

Poraď lidem z Hranolkova!

Za sedmero horami a sedmero řekami byla jedna země, která se jmenovala Hranolkov. Žili tam lidé, kteří nejedli nic jiného než smažené hranolky, rohlíky, salámy a uzeniny, majonézové saláty, čokoládu, dorty a bonbony. Ordinace tamních lékařů byly plné pacientů s nejrůznějšími zdravotními obtížemi. Velkým problémem bylo, že nikdo nechodil na procházky do lesa, plavat do bazénu, či hrát si a cvičit na hřiště. Tito lidé se pohybu báli. Mysleli si, že by jim mohl ublížit. Svůj volný čas trávili u televizí a počítačů.

Lidé tloustli. Potřebovali stále větší domy k bydlení a nábytek. Zvali si do Hranolkova inženýry a návrháře, kteří pro ně pracovali. Jednou k nim zavítal šikovný člověk z daleké země. Řekl jim, že v Hranolkově se tenčí zásoby dřeva, ze kterého se stavějí domy a dělá nábytek. Je nutné vymyslet jiné řešení než neustále vyrábět nové postele, židle a stavět nové domy. Tento člověk si přivezl s sebou vůz plný ovoce a zeleniny.

Lidé z Hranolkova takové potraviny nikdy neviděli. Divili se a byli zvědaví, co to ten člověk jí. Obdivovali, jak dobře vypadá a že je pořád zdravý a plný síly. Když už pobýval v Hranolkově půl roku, Hranolkovským nešlo na rozum, že má stále stejnou velikost kalhot a košil, které tak rád nosil. Požádali ho, aby jim prozradil své tajemství. Rád jim ho řekl a jestli sis i ty dobře přečetl pohádku, určitě lidem z Hranolkova poradíš i ty.


Doporučené odkazy: www.YesNeYes.czwww.ZijZdrave.cz

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
64.45 kB
PDF
Hranolkov

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pro každou dvojici – text pohádky, lepidlo Herkules, kelímky s vodou; pro každého žáka - čtvrtka, vodové barvy, štětec; krupice; noviny (ochrana lavic).