Odborný článek

Kovy 2

7. 2. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Martina Čáslavová
Spoluautor
Mgr. Miroslava Bělochová

Anotace

Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, enviromentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Kovy 2 bylo ověření několika základních fyzikálních a chemických vlastností kovů: vodivost, vzhled, hustotu, …, posílení jemné motoriky rukou při zapojování jednoduchého elektrického obvodu, spolupráce v týmu, společné plánování postupu, hledání řešení problému.

Metody práce:

Žáci pracují ve dvojicích nebo trojicích podle postupu práce uvedeného v teoretickém listu.

Časový plán:

Práce je koncipována pro jednu vyučovací jednotku.

Co je třeba připravit:

 • Vytištěné pracovní listy
 • Vzorky mědi, cínu a železa, destilovanou vodu v kádince
 • Plast, dřevo necháme na improvizaci žáků
 • Solný roztok nepřipravujeme, na nosítka položíme kuchyňskou sůl, lžičku, tyčinku a kádinku.
 • Ze žákovských sad na elektrotechniku je nutno připravit na nosítka žárovku s objímkou, vodiče, spínač, krokosvorky, elektrody.
 • Poznámka: Vodivost lze určit i jednodušším způsobem než sestavením el. obvodu (např. zkoušečkou). Jedním z cílů této práce je však procvičení sestavení jednoduchého obvodu.

Hodnocení:

 • Vyplnění pracovního listu
 • Schopnost spolupráce ve skupině
 • Dodržení pracovního postupu při zapojování

Poznámky:

 • Pokus lze provést i s plochou baterií. Pokud žáci nepřipojují vodiče do rozvodů, odpadá kontrola obvodu a žáci si sami musí zjistit, co je příčinou, pokud se žárovka nerozsvítí (prasklá žárovka, poškozená krokosvorka, uvolněný vodič atd.). Získávají tím zkušenosti pro další měření.
 • Pokud spojíme obě práce o kovech do jednoho bloku, velmi dobře se hodí do projektového vyučování nejen pro 8. ročník, ale i v případě propojení žáků různých ročníků. O elektrické vodivosti již žáci slyšeli v 6. ročníku ve fyzice, v 8. ročníku probírají kovy v chemii a v 9. ročníku elektrické pole.
 • S malými úpravami lze tuto práci využít i do přírodověd 5. ročníku.
 • Svým provedením je tato práce vhodná i pro různé přírodovědné soutěže pro 8. a 9. ročníky.

Varianta laboratorní práce:

 • Žáci si solný roztok připraví sami rozpuštěním jedné lžičky soli ve 100 cm3 vody. Zajímavější pro žáky je však přidávat sůl postupně po malých lžičkách a sledovat, jak s rostoucí koncentrací rozpuštěné soli žárovka svítí více.
 • Tento experiment doporučuji provést v další laboratorní práci.
 • Určení hustoty cínu by mohlo být námětem další laboratorní práce.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
467.77 kB
Dokument
Kovy 2 ML
doc
454.1 kB
Dokument
Kovy 2 PL
doc
452.15 kB
Dokument
Kovy 2 TL

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martina Čáslavová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
7. 2. 2013
Článek ukazuje možnosti organického propojování poznatků žáků z výuky chemie a fyziky i možnosti podpory práce žáků (TL a ML) a učitele (ML) při realizaci příslušných praktických, resp. laboratorních činností žáků.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.
Ostatní články seriálu:

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

 • Kovy 1 (Martina Čáslavová)

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

vzorky mědi, cínu a železa, destilovaná voda v kádince, plast, dřevo necháme na improvizaci žáků, kuchyňská sůl, lžička, tyčinka a kádinka, ze žákovských sad na elektrotechniku je nutno připravit na nosítka žárovku s objímkou, vodiče, spínač, krokosvorky, elektrody