Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pohádka s křížovkami
Odborný článek

Pohádka s křížovkami

23. 12. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Žij zdravě
Spoluautor
Mgr. Kristýna Vadassová

Anotace

Za poslední čtvrtstoletí došlo k ztrojnásobení počtu obézních dětí. Lékaři bijí na poplach a hovoří o epidemii. Ta bude pro další generace znamenat výrazné zhoršení kvality života a častější výskyt vážných zdravotních komplikací (např. cukrovky 2. typu, vysokého tlaku). Nejlepší prevencí je zdravý životní styl, který zahrnuje nejen nutričně vyváženou stravu, ale také pravidelný pohyb. Jeho základní pravidla by měla být dětem vštěpována již od útlého věku. Seriál se zaměřuje především zdravé stravování. Děti si zábavnou formou upevní znalosti o zdravých a nezdravých potravinách. Tento článek nabízí inspiraci k literární tvorbě s motivem zdravého stravování.

Cíl

Žák napíše pohádku, ve které použije názvy zdravých potravin (dlouhodobější cíl: žák jí/začne jíst zdravě).

Motivace (5 minut)

Učitel: Máte rádi pohádky? Vymýšleli jste už někdy nějakou sami?

Diskuse.

Hlavní část (30 minut)

Každá dvojice dostane pět křížovek, které vyplní (každá křížovka obsahuje jen zdravé potraviny).

Z pěti slov (z tajenek) vznikne název pohádky. Ve dvojicích děti vymyslí obsah pohádky Jak začal Kája jíst zdravě, přitom použijí minimálně pět slov ze svých křížovek, např. rajče, mrkev. Pohádku poté napíší.

Závěr (10 minut)

Prezentace pohádek a jejich hodnocení (musí být využito minimálně pět potravin z křížovek, děti kontrolují). Diskuse o tom, jak lze začít jíst zdravě.


Doporučené odkazy: www.YesNeYes.cz, www.ZijZdrave.cz

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
668.95 kB
PDF
Pohádka s křížovkami

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Mezioborove presahy:

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pět křížovek do každé dvojice, pro každou dvojici jeden pracovní list, na který děti napíší pohádku.

Článek pro obor:

Výchova ke zdraví