Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (11)
Zobrazení:
Zobrazeno 11 z 11 položek
Základní vzdělávání
24. 4. 2019 0x 8867x
Fyzika v popkultuře a jak s ní pracovat ve vyučování
Článek se věnuje několika vědeckým symbolům ve světě médií a popkultury. Ukazuje, že je do jisté míry možné využít jejich populárního vlivu pro účely vyučování jako odkazu na skutečná fyzikální…
Základní vzdělávání
5. 2. 2013 0x 8407x
Var
Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji…
Základní vzdělávání
22. 1. 2013 0x 9193x
Elektrostatika
Laboratorní práce, které vznikly v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji…
Základní vzdělávání
16. 6. 2010 1x 83885x
Aktivizující činnosti ve výuce matematiky
Aktivizující činnosti ve vyučování umožňují učiteli motivovat žáky k efektivnější spolupráci. V článku shrnuji vlastní zkušenosti s použitím aktivit v matematice v základní škole, které jsem získal…
Gymnaziální vzdělávání
28. 7. 2008 0x 12857x
Nafukování balonku
Kolika způsoby lze nafouknout balonek? Jistě lze vymyslet celou řadu způsobů - jeden z nich je popsán v tomto příspěvku. Navíc lze tento způsob snadno vyzkoušet.
Základní vzdělávání
19. 2. 2008 0x 20715x
Metodika projektu Heuréka – Dobrovolné domácí úkoly z fyziky
Příspěvek popisuje zajímavé náměty na domácí úkoly z fyziky. Žáci si zkouší různé pokusy, zaznamenávají výsledky pokusů, a rozšiřují si tak vědomosti a praktické dovednosti spojené s fyzikou.
Základní vzdělávání
19. 1. 2008 0x 14664x
Přelévání plynu – 2. část
V příspěvku je popsán jednoduchý pokus, který může přispět k lepšímu porozumění poznatkům o vlastnostech plynů.
Základní vzdělávání
18. 1. 2008 0x 16633x
Přelévání plynu – 1. část
V příspěvku je popsán jednoduchý pokus, který může přispět k lepšímu porozumění poznatkům o vlastnostech plynů.
Základní vzdělávání
26. 7. 2007 0x 12933x
Kapaliny a plyny - mapa mysli
Cílem této aktivity je naučit žáky pracovat s myšlenkovou mapou v hodině fyziky.
Základní vzdělávání
13. 3. 2006 0x 10623x
Naplnění prázdné láhve vodou
Pokus, při kterém žáci poznávají, že vzduch je hmotný, má objem a pohybuje se.
Základní vzdělávání
9. 3. 2006 0x 15143x
Tavení kovu a skla
Žáci poznávají rozdíl mezi krystalickými a amorfními látkami.
Zobrazeno 11 z 11 položek