Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Přelévání plynu – 2. část
Odborný článek

Přelévání plynu – 2. část

19. 1. 2008 Základní vzdělávání
Autor
RNDr. Irena Dvořáková PhD.

Anotace

V příspěvku je popsán jednoduchý pokus, který může přispět k lepšímu porozumění poznatkům o vlastnostech plynů.

Při výuce tematického celku Látky a tělesa se jako příklad plynu často uvádí pouze vzduch. Ten však pro žáky není nijak zvlášť zajímavý, jeho vlastnosti znají dobře z běžného života. Doporučuji proto do výuky zařadit i experimenty s dalšími plyny. Tento příspěvek navazuje na článek Přelévání plynu 1. Jako kontrast k experimentu s propan-butanem můžete žákům ukázat pokus s oxidem uhličitým.

Máte-li k dispozici láhev na domácí výrobu sodovky, vypusťte do této prázdné láhve veškerý plyn z bombičky. V láhvi nyní máte oxid uhličitý, který lze snadno použít na experimenty. Pokud toto dnes již téměř historické zařízení nemáte, můžete si oxid uhličitý vyrobit sami. Do PET lahve nasypte prášek do pečiva nebo trochu jedlé sody a přilijte ocet. Směs okamžitě začne pěnit a vzniká oxid uhličitý. Ten můžete opatrně z PET lahve vylít do kádinky (kapalina přitom zůstane v lahvi). Kádinka však stále vypadá jako by byla prázdná. Pokud do kádinky vložíte hořící špejli, špejle zhasne. Vzhledem k tomu, že oxid uhličitý z kádinky snadno uniká, doporučuji kádinku přikrýt listem papíru, případně místo kádinky použít baňku s užším hrdlem.

S oxidem uhličitým můžete dělat podobné experimenty jako s plynem používaným v zapalovačích (můžete ho například přelít do druhé kádinky). Upozorňuji na to, že je třeba pracovat rychle, protože oxid uhličitý je jen o málo těžší než vzduch a z nádob snadno uniká. Na rozdíl od propan-butanu však nemusíte dodržovat tak přísná bezpečnostní opatření, ovšem kromě přísného dodržování bezpečnostních pravidel při práci s hořící svíčkou. Na popsané experimenty (s propan-butanem a oxidem uhličitým) mohou navazovat pokusy se vzduchem, můžete se žáky porovnávat shodné a rozdílné vlastnosti všech tří plynů, apod.

(Podrobnější námět na metodické zařazení experimentu do výuky fyziky lze nalézt v ukázce metodiky používané v projektu Heuréka: kdf.mff.cuni.cz/heureka/puvodni-web/Clanky/ModerVyuc/UkazkaHodiny.htm)

Má-li někdo s žáků u sebe láhev s „bublinkovou limonádou", můžete ho požádat, aby vám ji půjčil k dalšímu experimentu. Vezmete si hořící špejli, otevřete láhev s limonádou a špejli vložíte do hrdla lahve. Žáky obvykle překvapí, že špejle okamžitě zhasne.

Literatura a použité zdroje

[1] – Ukázka hodiny podle "Heuréky": 1. hodina. [cit. 2009-07-28]. Dostupný z WWW: [http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/puvodni-web/Clanky/ModerVyuc/UkazkaHodiny.htm].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Irena Dvořáková PhD.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Environmentální výchova
  • Základní podmínky života

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Láhev na výrobu sodovky s bombičkami naplněnými oxidem uhličitým, případně prášek do pečiva (nebo jedlá soda), ocet a PET láhev, 2 kádinky, svíčka, zápalky, špejle