Odborný článek

Elektrostatika

22. 1. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Martina Čáslavová
Spoluautor
Mgr. Miroslava Bělochová

Anotace

Laboratorní práce, které vznikly v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, enviromentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Elektrostatika bylo ověření teoreticky nabytých vědomostí, posílení jemné motoriky, zavedení nových výukových metod např. Škola hrou, nácvik vyjadřovacích schopností žáků při popisu určitého jevu, posilování čtenářské gramotnosti a následné využití načtených informací k odpovědím v PL.

Metody práce:

Před samotnou prací necháme žákům dostatečně dlouhou dobu pro nastudování teoretického listu. Je pro žáky dost náročný. V textu je hodně informací vysvětlených stručně. Je tak napsán úmyslně. Práci je vhodné zařadit v hodinách následujících po probrání tématu Vodič a izolant v el. poli. Teoretický list by měl sloužit pouze k opakování základních pojmů.

Práci je možno provést ve dvojicích, větší skupině, ale i jednotlivě. Žáci obcházejí připravená stanoviště ve třídě a zkoušejí jednoduché experimenty. Diskutují mezi sebou a průběžně vyplňují pracovní list.

Časový plán:

Množství experimentů uvedených v pracovním listu odpovídá dvouhodinovému cvičení. Práci je možno zredukovat i na jednu hodinu fyziky.

Co je třeba si připravit:

Je třeba mít možnost uvázat tyčky do prostoru. My máme v učebně háček na stropě a na něm trvale připevněné lanko. Využiji ho i při předvádění jiných experimentů – např. při stáčení magnetu vlivem mg. pole Země, předvádění otáčivého a kmitavého pohybu.

Doporučuji si ve fyzikálním kabinetu vytvořit sekci Elektrostatika a všechny drobné pomůcky si tam skladovat. Příprava hodin se zjednoduší. Jediné, co je třeba obnovovat každoročně, jsou balónky.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
475.59 kB
Dokument
Elektrostatika TL
doc
453.13 kB
Dokument
Elektrostatika ML
doc
453.13 kB
Dokument
Elektrostatika PL

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martina Čáslavová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
22. 1. 2013
Článek navrhuje poměrně zajímavé způsoby jak dosti pojmově náročný vzdělávací obsah vztahující se k elektrostatice názorně žákům přiblížit prostřednictvím jejich vlastních praktických činností (experimentů a pozorování). Učitelé pak ocení všechny přílohy článku: bezesporu jim usnadní a zeefektivní výuku daného tématu.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

větší množství balónků (každý žák bude chtít mít svůj + nějaké navíc), provázek na uvázání, papírové kapesníky, nůžky, kousky kůže (nemusí být, ale elektrují nejlépe), brčka s kolínky, talířek s hrubší solí a pepřem (místo pepře je vhodný i mák), prázdné hliníkové plechovky od nápojů, hodinové sklíčko, špejle, ebonitová (novodurová) tyčka, kovová tyčka, dřevěná tyčka, lanko, váhy