Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (92)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 92 položek
Gymnaziální vzdělávání
5. 9. 2011 0x 5582x
Závislost osvětlení na počtu filtrů
V příspěvku bude za pomoci měřícího systému Vernier, proměřena závislost osvětlení na počtu filtrů umístěných mezi zdrojem světla a luxmetrem.
Gymnaziální vzdělávání
2. 9. 2011 0x 16718x
Diamagnetismus a paramagnetismus jednoduše
Magnetické vlastnosti různých materiálů se hojně využívají v praxi. Proto by žáci měli chápat rozdíl mezi diamagnetickými a paramagnetickými látkami. Rozdílné chování těchto látek ve vnějším…
Gymnaziální vzdělávání
26. 8. 2011 0x 20904x
Var vody za sníženého tlaku
V praxi se můžeme setkat se situacemi, kdy voda vře při jiné teplotě, než je běžně uváděných 100 stupňů Celsia. Jednoduchým experimentem lze ukázat, že při nižším okolním tlaku vře voda při nižší…
Gymnaziální vzdělávání
23. 8. 2011 0x 51701x
Časové průběhy napětí a proudu při nabíjení a vybíjení kondenzátoru
Kondenzátory jsou důležité elektrotechnické součástky a technicky zaměření žáci (resp. studenti) by měli znát základní charakteristiky elektrického proudu procházejícího obvodem při nabíjení či…
Gymnaziální vzdělávání
1. 7. 2011 0x 17409x
Měření s teploměrem: Tepelná kapacita kalorimetru
Cílem této úlohy je experimentálně stanovit tepelnou kapacitu kalorimetru složeného ze dvou otevřených kádinek vsunutých do sebe. Měření provedeme za pomoci teploměru připojeného k počítači.
Gymnaziální vzdělávání
27. 6. 2011 2x 11355x
Závislost osvětlení na vzdálenosti od zdroje
V příspěvku bude proměřena závislost intenzity osvětlení na vzdálenosti od zdroje světla.
Gymnaziální vzdělávání
5. 5. 2011 3x 19973x
Proč se v zimě solí silnice?
V příspěvku bude ukázáno, co se děje s ledem posypeme-li ho solí. Dále zde bude ukázáno, proč se v zimě solí silnice a proč při větších mrazech solení není účinné.
Gymnaziální vzdělávání
4. 5. 2011 1x 16329x
Blikání žárovek
V tomto experimentu bude ukázáno, jaký vliv na osvětlení má střídavý proud. Jestli žárovky napájené střídavým proudem blikají, či neblikají.
Gymnaziální vzdělávání
2. 5. 2011 0x 22833x
Virtuální hospitace - Fyzika: Měření rychlosti zvuku
Zaznamenaná výuka je součástí laboratorního cvičení, při kterém žáci určují pomocí mikrofonu a jednoduchého počítačového programu rychlost zvuku ve vzduchu měřením frekvence zvuku vyvolaného poklepem…
Gymnaziální vzdělávání
29. 4. 2011 0x 19971x
Nástroje pro tvorbu fyzikálních modelů a simulací
Článek představuje některé vesměs volně dostupné nástroje k tvorbě fyzikálních animací a simulací. Součástí článku jsou jednoduché videoukázky, porovnávající vybrané nástroje (Phun, Flash, EJS,…
Gymnaziální vzdělávání
14. 4. 2011 0x 13601x
Měření smykového tření
Námět na rychlé a názorné naměření součinitele smykového tření (statického i dynamického). Na jednoduchém experimentu je demonstrováno, co vlastně znamenají „ta písmenka ve vzorečku“ pro smykové…
Gymnaziální vzdělávání
4. 4. 2011 0x 19540x
Virtuální hospitace - Fyzika: Magnetické pole vodiče s proudem
Úvod do problematiky stacionárního magnetického pole. V hodině prokážeme existenci magnetického pole v okolí vodičů s proudem. Definujeme pojem magnetická indukční čára. Určíme tvar magnetického pole…
Zobrazeno 12 z 92 položek