Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „výtvarné umění“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (10)
Zobrazení:
Zobrazeno 10 z 10 položek
Základní vzdělávání
12. 6. 2022 0x 3226x
Umění spojuje – svět obrazů
Příspěvek nabízí informace o aktivitách několika významných galerií výtvarných umění. Je vhodné, aby programovou nabídku využívali v rámci školní výuky nejen učitelé výtvarné výchovy, ale i dalších…
Základní vzdělávání
7. 8. 2019 0x 7967x
Rozvoj gramotností v uměleckých oborech v bodech
Text uvádí za každý umělecký obor (hudební, výtvarnou, dramatickou, filmovou/audiovizuální, taneční a pohybovou výchovu) v několika bodech základní teze, kterými mohou tyto obory přispívat k…
Základní vzdělávání
23. 6. 2014 0x 4050x
Jak pracovat s výtvarnými listy projektu Výtvarníci v československých legiích
Výtvarné listy se skládají ze dvou částí. Část pro žáky představují materiály (obrázky), které učitel vytiskne dopředu pro potřebu žáků. Část pro učitele tvoří metodické listy, jejichž součástí je…
Základní vzdělávání
18. 6. 2014 0x 11813x
Československé legie 1914-1920 - historický úvod projektu Výtvarníci v československých legiích
Vystěhovalci z českých zemí, krajané ve Francii, v Rusku, v USA i jinde, pohlíželi na blížící se válku jinak. Tam, kde stařičký mocnář tušil konec, viděli oni možný počátek něčeho nového.
Gymnaziální vzdělávání
2. 4. 2012 0x 9474x
Krajina, její podoby v nás a ve výtvarném umění: Land art
Článek je první částí série ke vzdělávání ve výtvarném umění. Žáci se seznamují s možnostmi různých výtvarných přístupů v práci s krajinou. Rozšiřují si pojem krajiny. Kultivují a obohacují vztah ke…
Gymnaziální vzdělávání
12. 10. 2011 0x 9100x
Demokratizace umění
Proces demokratizace umění zpřístupňuje umělecká díla většímu množství a větší diverzitě lidí. Významnou roli zde sehrává edukační činnost muzeí a galerií. Pro muzea a galerie jsou významným…
Základní vzdělávání
20. 6. 2011 0x 17909x
Malované město
Příspěvek naznačuje jednu z cest muzeopedagogické aktivity, kterou ilustruje na uskutečněném příkladu zaměřeném na tematiku města a jeho proměněné tváře. Ten proběhl na pozadí konkrétní výstavy…
Základní vzdělávání
15. 5. 2009 0x 7799x
Rabasova galerie Rakovník
Středočeský kraj patří mezi největší územní celky České republiky. Ale nejen díky tomu se na jeho území nachází velké kulturní dědictví spojené s mnoha významnými osobnostmi nebo důležitými událostmi…
Gymnaziální vzdělávání
22. 5. 2007 0x 7207x
Obraz jako prostředek k získávání kompetencí - 3. část
Výtvarné úkoly v hodinách "umění" na bavorských gymnáziích jako východisko pro úvahy nad naplňováním dílčích kompetencí kompetence obraznosti, jak ji definuje prof. R. Niehoff.
Gymnaziální vzdělávání
21. 5. 2007 0x 6972x
Obraz jako prostředek k získávání kompetencí - 1. část
Příspěvek přináší informaci o úsilí německých kolegů vymezit specifický termín obrazová kompetence, který má stěžejní význam pro vytvoření vzdělávacího standardu předmětu Umění v Německu. Zároveň…
Zobrazeno 10 z 10 položek