Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak pracovat s výtvarnými listy projektu Výtvarníci v československých legiích
Odborný článek

Jak pracovat s výtvarnými listy projektu Výtvarníci v československých legiích

23. 6. 2014 Základní vzdělávání
Autor
MUDr. Lucie Boucher

Anotace

Výtvarné listy se skládají ze dvou částí. Část pro žáky představují materiály (obrázky), které učitel vytiskne dopředu pro potřebu žáků. Část pro učitele tvoří metodické listy, jejichž součástí je krok za krokem rozpracovaný výtvarný úkol vztahující se k dílu autora. Jedná se tedy o motivační úvodní otázky s návrhem možných odpovědí, pracovní postup se seznamem pomůcek, návrh podoby závěrečného shrnutí práce a v závěru obrázky z části pro žáky s možným řešením.

Výtvarné listy se skládají ze dvou částí. Část pro žáky představují materiály (obrázky), které učitel vytiskne dopředu pro potřebu žáků. Část pro učitele tvoří metodické listy, jejichž součástí je krok za krokem rozpracovaný výtvarný úkol vztahující se k dílu autora. Jedná se tedy o motivační úvodní otázky s návrhem možných odpovědí, pracovní postup se seznamem pomůcek, návrh podoby závěrečného shrnutí práce a v závěru obrázky z části pro žáky s možným řešením.

Každý výtvarný úkol počítá s dotací 90 minut klasické školní výuky. Tento časový úsek je rozdělen do 4 fází: 1. Motivace, 2. Zadání úkolu, 3. Tvůrčí fáze, 4. Závěrečné shrnutí práce.

Podle charakteru úkolu může být fáze 4 vypuštěna. Každá fáze má jinou délku (uvedeno v závorce), tuto délku můžete upravit podle potřeby. Uvádíme optimální časový údaj.

1. MOTIVACE (15 minut)

Motivační fáze slouží k uvedení do problematiky a podnícení zájmu o následný úkol. Učitel ukáže žákům dílo autora a pokládá jim nejprve otázky. Otázky uvedené v metodickém listu může podle vlastního uvážení přizpůsobit skupině, se kterou pracuje. Cílem je, aby žáci nacházeli odpovědi samostatně. Žádná odpověď není špatná. Přesto jsou za otázkami uvedeny možné odpovědi. Není nutné vycházet z konkrétního názvu díla, aby nebyli žáci omezeni v tvořivosti.

2. ZADÁNÍ/VYSVĚTLENÍ ÚKOLU (10 minut)

Zadání úkolu by mělo obsahovat jak nabídku různých pracovních postupů / výtvarných technik, tak také nabídku použitelných materiálů. Žáci by měli mít prostor na dotazy týkající se zadání. Individuální otázky konkrétního charakteru bude učitel zodpovídat v následující tvůrčí fázi. Seznam nejnutnějších pomůcek pro realizaci výtvarného úkolu je uveden na konci zadání.

3. TVŮRČÍ FÁZE (50 minut)

Během tvůrčí fáze pedagog odpovídá na individuální dotazy žáků. Poskytuje rady ohledně techniky vytváření, případně konzultuje návrh tak, aby žáci byli schopni vyřešit obtíže vzniklé při tvorbě.

4. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ PRÁCE / SPOLEČNÁ PREZENTACE DÍLA (15 minut)

Závěrečná konfrontace jednotlivých přístupů k realizaci díla slouží jako prostředek rozvoje schopnosti formulovat myšlenky a prezentovat je skupině. Žáci mohou být podněcováni, aby sami kladli otázky.

Cílem takto koncipované výtvarné činnosti je nejenom zábava, odpočinek anebo poučení. Žák také dostává možnost konfrontovat v reálném čase své jazykové dovednosti ve skupině, formulovat a vyjádřit myšlenky, a to jak výtvarnou, tak i jazykovou formou.


 

ČŠBH, o. s. Licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národních menšin a multikulturní výchovy v roce 2013.

Mediální partner: Český rozhlas – Radio Praha

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
MUDr. Lucie Boucher

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.