Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Krajina, její podoby v nás a ve výtvarném umění: Land art
Odborný článek

Krajina, její podoby v nás a ve výtvarném umění: Land art

2. 4. 2012 Gymnaziální vzdělávání
Autor
MgA. Josefína Dušková

Anotace

Článek je první částí série ke vzdělávání ve výtvarném umění. Žáci se seznamují s možnostmi různých výtvarných přístupů v práci s krajinou. Rozšiřují si pojem krajiny. Kultivují a obohacují vztah ke krajině vnitřní i vnější, rozšiřují vnímání krajiny samotné. Krajinu poznávají a výtvarně zpracují během pěti tematických celků zaměřených též na představení výtvarných směrů a přístupů ve výtvarném umění.

Popis projektu:

Žáci se seznamují s možnostmi různých výtvarných přístupů v práci s krajinou. Rozšiřují si pojem krajiny. Kultivují a obohacují vztah ke krajině vnitřní i vnější, rozšiřují vnímání krajiny samotné.

Krajinu poznávají a výtvarně zpracují během pěti tematických celků zaměřených též na představení výtvarných směrů a přístupů ve výtvarném umění.

  1. Land art
  2. Surrealismus
  3. Informel
  4. Současná fotografie, kresba
  5. Expresivní pojetí krajiny
Poznávají nové principy a metody práce, které samostatně uplatňují v tvůrčí práci. Osvojucí si odlišné výtvarné techniky a přístupy k tématu. Během diskuzí žák získává schopnost prezentovat svůj vlastní názor na vzniklá díla ve vzájemném respektu a toleranci. Je schopen charakterizovat jednotlivé styly a přístupy.
 
Projekt obsahuje mezioborové teoretické vazby (estetika, ekologie, dějiny umění), konkrétní příklady z dějin výtvarné kultury. Využívá individuální i skupinové práce.

Land Art – místo setkání

Obecná charakteristika výtvarné činnosti:

Skupinová práce v krajině. Žáci pracují s krajinou samotnou jako výtvarným prostředkem k vyjádření určité myšlenky. Využívají přírodní procesy a materiály.

Práce přináší přímý kontakt s krajinou a prací v exteriéru. Prohlubuje citlivost vnímání krajiny a zásahů, které se v ní dějí. Teoreticky uvádí oblast land artu na konkrétních příkladech z dějin umění.

Účelem práce není pouze výsledné výtvarné dílo, ale i sociální aspekt skupinové tvorby (skupinová dynamika – rozdělení rolí ve skupině, rozvoj komunikace, hledání něčeho, co nás spojuje).

Úvodní otázky:

Co je krajina? Co pro nás znamená? Jak ji vnímáme? Mění se náš vztah k ní?

Jaké známe zobrazení krajiny? Jak lze s krajinou pracovat ve výtvarném umění?

Motivace a seznámení s několika díly (fotodokumentace):

  • R. Morris – Observatoř, Megalitická stavba ve Stonehenge

Kdo by našel něco podobného, co už zná? Co by mohly mít tyto stavby společného? V čem jsou jiné? K čemu mohly sloužit? Proč a kdy asi vznikly?

  • Christo a Jeanne Claude – Obalené ostrovy

Proč jsou ostrovy obalené? Jaký to může mít důvod? Co to připomíná?

Jaký přístupy se v tomto díle uplatňují?

  • W. de Maria – Bleskové pole v Novém Mexiku

Co by to mohlo být, k čemu by to mohlo sloužit? Kým je spolutvořeno umělecké dílo? Co to může vyjadřovat?

Diskuze nad obrazovou dokumentací

Dejme prostor fiktivním, třeba i nereálným interpretacím v následné diskusi. Hledejme souvislosti, ptejme se po funkcích uměleckého díla, symbolice.

Výtvarná činnost – Místo setkání

Zadávání výtvarné činnosti

  • Vytvořte ve skupinách návrhy realizace a prezentujte je ostatním žákům.

Návrh bude představen formou kresby na formátu A1 a verbálně zdůvodněn.

Na základě prezentací si žáci vyberou návrh, který se pokusí společně zrealizovat v krajině.

  •  Vytvořte společnými silami objekt v krajině na téma „místo setkání“.

Najděte si konkrétní místo v krajině a pokuste se zde vybudovat stavbu, která by vás spojovala a která by pro vás byla určitým symbolem.  Místem, kde byste se chtěli setkávat.

Pracujte s  nalezenými materiály a prostředím.

Délka aktivity: 60 minut, 120 minut realizace

Aktivitu je možné realizovat i na zážitkových akcích – výlety, poznávací kurzy apod.

Pomůcky, materiál:

kamení, větve, stromy, hlína, listí, písek, v zimě možný sníh, provazy, látky, papíry, potok, vítr, atd., vše, co je v konkrétním místě k dispozici

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
MgA. Josefína Dušková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
2. 4. 2012
Příspěvek otevírá zajímavá témata, ale jeho stručnost a nepřítomnost dalších vazeb (doporučená literatura, další avizované články) vyvolávají obavy, že by mohl být chápán jako návod k jednorázové akci bez dalších souvislostí.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Krajina, její podoby v nás a ve výtvarném umění.
Ostatní články seriálu: