Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Umění spojuje – svět obrazů
Odborný článek

Umění spojuje – svět obrazů

12. 6. 2022 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr. Markéta Pastorová
Spoluautor
PhDr. Daniela Kramulová

Anotace

Příspěvek nabízí informace o aktivitách několika významných galerií výtvarných umění. Je vhodné, aby programovou nabídku využívali v rámci školní výuky nejen učitelé výtvarné výchovy, ale i dalších předmětů. V současné době se jedná o přehled nabídky těchto galerií: Galerie hlavního města Prahy, Oblastní galerie Liberec, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Dům umění města Brna, Památník Lidice.

„Všechny naše city, naše radosti i bolesti, to všechno v sobě nese umění.“ (Josef Čapek)

Umění spojuje, boří hranice, učí vidět a pojmenovávat svět našich emocí, představ, vjemů, myšlenek, zkušeností. „Obrazy a s obrazy“ překonáváme hradby slov, tvorba nás učí odvaze, empatii, svět a lidé kolem nás se stávají zajímavějšími a my sami bohatšími.

Nejen výtvarné umění a výtvarná výchova, ale my všichni máme jedno velké štěstí, neboť máme galerie, které jsou jednak samy o sobě již zajímavé svými budovami, prostory a atmosférou, ale které se již mnoho let soustředěně věnují tomu, aby přiblížily výtvarné umění nám všem. Aby oslovily děti, učitele s jejich žáky a studenty, nás dospělé, rodiče, prarodiče.

Brány galerií jsou bez rozdílu otevřeny všem, kteří k nim přicházejí, a tak nezbývá než nám všem popřát, abychom do nich vstupovali a odcházeli obohaceni o další rozměr světa, který umění dává a může dávat znova a znova.

Ve spolupráci s Komorou edukačních pracovníků Rady galerií ČR a její předsedkyní Mgr. Lucií Haškovcovou, Ph.D., jsme pro Vás připravili přehled aktivit, které galerie výtvarného umění nabízejí.

Přehled edukačních programů galerií budeme průběžně doplňovat.

1. Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy je příspěvková organizace zřizovaná Magistrátem hl. m. Prahy, která pořádá výstavy v několika pražských budovách. Pro ukrajinské občany nabízí vstup na všechny výstavy za 1 Kč. Zároveň připravuje doprovodné akce a edukační programy pro děti i dospělé zdarma s možností tlumočení do ukrajinštiny.

Edukační oddělení GHMP dlouhodobě spolupracuje s ukrajinskou komunitou a organizacemi s tím souvisejícími už od roku 2014. Edukátorky jsou vyškolené Poradnou pro integraci. Galerie již uspořádala mnoho akcí, např. čtení ukrajinských pohádek dětem, debaty s aktivisty, koncerty a workshopy.

Nyní pracuje na dalších možnostech, jak stávající program obohatit a přizpůsobit nové situaci. 

Samostatná stránka v ukrajinštině a češtině na webu GHMP

(se stálou nabídkou i aktuálním programem a konkrétními akcemi + s materiály ke stažení – na programech pro uprchlíky z Ukrajiny spolupracuje externí lektorka Oleksandra Drevianko z Kyjeva, např. překlady a prohlídky výstav a objektů v ukrajinštině)

rezervace: edukace@ghmp.cz, 606 612 987

 

zdroj: foto archiv GHMP

 

zdroj: foto archiv GHMP

 

Pořádáme a nabízíme:

Z bohaté nabídky akcí vybíráme:

Interaktivní prohlídky pro školní a zájmové skupiny integrující děti z Ukrajiny: na objednávku; dle přání skupiny délka trvání; dle přání skupiny úroveň náročnosti; přizpůsobeno věkové kategorii dětí ve skupině; cena: ZDARMA (pro školní a zájmové skupiny integrující velký podíl dětí z Ukrajiny) tlumočení dle nutnosti po dohodě s GHMP.

rezervace nutná zde: edukace@ghmp.cz, vzdelavani@ghmp.cz, 606 612 987, 725 811 936

přehled nabídky:

zdroj: foto archiv GHMP

 

zdroj: foto archiv GHMP

 

2. Oblastní galerie Liberec

Oblastní galerie Liberec sídlící v historické budově bývalých městských lázní z přelomu 19. a 20. století nabízí unikátní sbírku evropského i českého umění čítající více než 21 tisíc uměleckých děl. Galerie nabízí stálé expozice včetně interaktivní expozice „Buďte v obraze!“, krátkodobé výstavy s doprovodnými programy pro školy, výtvarnými dílnami a workshopy s umělci pro veřejnost, komentované prohlídky, ale také online vzdělávací aktivity „Umění u mě na gauči“.  Oblastní galerie Liberec je zřízena Libereckým krajem a její prostory jsou bezbariérové.

Pro uprchlíky z Ukrajiny je vstup zdarma (podrobnosti zde).

Webové stránky Oblastní galerie Liberec

(se stálou nabídkou i aktuálním programem a konkrétními akcemi + s materiály ke stažení)

Informace o vzdělávacích programech pro školy

zdroj: foto archiv OGL

 

zdroj: foto archiv OGL

 

Pořádáme a nabízíme edukační a doprovodné aktivity pro uprchlíky z Ukrajiny:

Z  nabídky akcí vybíráme:

Ukrajinský klub v galerii – hravé vzdělávání pro děti i dospělé organizujeme ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou a humanitární organizací ADRA. Jde o komunitní setkávání, v jehož rámci je pro děti připravena výtvarná dílna, velkoformátové hry a hudební doprovod. Prostor je i pro volnou konverzaci či sdílení zkušeností. Pro dospělé je k dispozici ukrajinská psycholožka a psychoterapeutka. Setkání se konají každý pátek od 15 do 17 hodin v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Aktuální nabídka programů a poradenství v češtině i ukrajinštině zde.

3. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Oblastní galerie Vysočiny v centru Jihlavy je živou, multifunkční institucí zřízenou Krajem Vysočina, která se zaměřuje především na umění od 19. století do současnosti. Vedle stálé expozice sbírky českého umění se věnuje pořádání výstav a řadě doprovodných akcí: výtvarné a zážitkové dílny, besedy s umělci, hudební a divadelní představení, autorská čtení, přednášky, diskuse aj.

Součástí Oblastní galerie Vysočiny je i zvuková galerie IGLOO jako prostor pro prezentaci umělců pracujících se zvukem. Její součástí jsou například zvukové instalace a sochy, zvuková poezie, zvukové mapy, audiovizuální díla.

Vstupné do galerie je pro ukrajinské návštěvníky zdarma, včetně akcí v rámci edukačních aktivit pro školy.

Přehled programů a akcí

zdroj: foto archiv OGV

 

zdroj: foto archiv OGV

 

Pořádáme a nabízíme:

Z nabídky akcí vybíráme:

Tvořivé galerijní setkání pro děti z Ukrajiny se koná jednou za 14 dní, vždy ve středu od 14:15 do 16 hodin střídavě v obou budovách galerie v Komenského ulici 11 a na Masarykově nám. 24. Necháváme děti setkávat se s uměním, nechat ho na sebe působit a inspirovat se aktuálními výstavami. Využíváme i výstavní prostory zvukové galerie Igloo, která děti vždy velmi zaujme.

Galerijní setkávání jsou příspěvkem k volnočasovým aktivitám ukrajinských dětí, jejichž koordinátorem je dobrovolné, nevládní neziskové uskupení F POINT.  

Programy na míru – na základě domluvy můžeme v průběhu školního roku připravit program podle přání školy či pedagoga (vč. práce s žáky s odlišným mateřským jazykem) s ohledem na možnosti galerie. Tyto programy jsou vhodné v rámci projektových dní, různých výročí nebo v návaznosti na probírané učivo. Kontakt: edukační pracovnice Mgr. Pavlína Pitrová, pitrova@ogv.cz, tel. č. 567 217 133. https://ogv.cz/programy-na-miru.

4. Galerie výtvarného umění v Ostravě

Galerie výtvarného umění v Ostravě je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Výstavní prostory  jsou umístěny v Domě umění – jedné z nejvýznamnějších památek moderní ostravské architektury z roku 1926. Nabízí kromě stálé expozice, čítající na 23 000 uměleckých děl, a aktuálních výstav také řadu doprovodných akcí pro různé cílové skupiny včetně edukačních programů pro školy s interaktivními prohlídkami a zážitkovými tvořivými aktivitami.

Samostatná stránka v ukrajinštině a češtině na webu GVUO

(s aktuální nabídkou programů pro válečné uprchlíky z Ukrajiny včetně volného vstupu na všechny výstavy a doprovodné programy GVUO)

zdroj: foto archiv GVUO 

 

zdroj: foto archiv GVUO 

 

5. Galerie moderního umění v Hradci Králové

Galerie moderního umění v Hradci Králové, sídlící v historickém centru města, je příspěvkovou organizací zřízenou Královéhradeckým krajem. Orientuje se na vývoj moderního českého umění od konce 19. století po současnost, vč. Sbírek pohyblivého obrazu.

Od počátku války na Ukrajině se GMU velmi aktivně zapojila do pomoci, uspořádala například benefiční projekt Východočeská muzea a galerie proti válce, benefiční aukci děl Alice Nikitinové, jejíž téměř půlmilionový výtěžek darovala sbírce SOS Ukrajina pořádané organizací Člověk v tísni.

Ukrajinští uprchlíci – děti i dospělí mohou na všechny výstavy i doprovodné a edukační programy GMU zdarma.

zdroj: foto archiv GMUHK    

 

zdroj: foto archiv GMUHK    

 

Pořádáme a nabízíme:

Z nabídky akcí vybíráme:

Hradecká kulturní pátračka je projekt šesti královéhradeckých kulturních institucí – Divadlo Drak, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Klicperovo divadlo, Muzeum východních Čech, Filharmonii Hradec Králové a Bio Central.

Program je vhodný pro rodiny s dětmi, doporučený věk od 10 let. Byl zahájen v květnu 2022, od července bude k dispozici varianta upravená pro ukrajinské rodiny v jejich mateřském jazyce. Uvnitř každé instituce nebo v jejím bezprostředním okolí prostřednictvím hry, splněním interaktivního úkolu, vyluštěním tajenky či rozřešením šifry poskytuje indicii, díky které mohou hráči pokračovat dál v pátrání a zároveň nahlédnout do zákulisí kulturních organizací a vybraných profesí. Hradecká kulturní pátračka nabízí účastníkům především zážitek a chce představit jednotlivé instituce jako živá, inspirativní a přátelská místa.

Bližší informace a rezervace na http://www.hradeckakulturnipatracka.cz/

6. Dům umění města Brna

Dům umění města Brna je městskou galerií, určenou k prezentaci časově omezených výstav současné výtvarné kultury, k nimž pořádá i rozsáhlý doprovodný program. Sídlí na Malinovském náměstí v centru města. V rámci podpory Ukrajiny a uprchlíků před válkou spolupořádal Dům umění benefiční aukce s výtěžkem téměř půl milionu korun a přednášku ukrajinské historičky architektury Ievgenie Gubkina z Charkova.

Uprchlíci z Ukrajiny mají vstup na všechny akce Domu umění zdarma.

Kontakt na edukační programy: edukace@dum-umeni.cz  

Edukační listy s možností stažení ZDE

zdroj: foto archiv Domu umění města Brna

 

zdroj: foto archiv Domu umění města Brna

 

Pořádáme a nabízíme edukační, doprovodné a další aktivity pro ukrajinské uprchlíky:

Z nabídky připravovaných akcí vybíráme:

Stezka po moderní architektuře Charkova: Ve spolupráci Brněnského architektonického manuálu (jednoho z projektů Domu umění) s městem Brno, coby kandidátem na Evropské hlavní město kultury, se připravuje ve virtuálním prostoru stezka po moderní architektuře Charkova, které je zároveň partnerským městem Brna. Mnohé ze zdokumentovaných objektů, které si budete moci prohlédnout, padly za oběť ruské agresi a dnes již neexistují. Virtuální stezka se otevře ve druhém pololetí tohoto roku.

7. Památník Lidice

Památník Lidice je státní příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, jehož cílem je uchování trvalé vzpomínky na vyhlazení obce Lidice nacisty, od něhož uplynulo v roce 2022 osmdesát let. Areál Lidic je od roku 1995 národní kulturní památkou.

Uprchlíkům z Ukrajiny nabízí Památník Lidice zvýhodněné vstupné do všech svých prostor a na všechny výstavy.

Památník nabízí řadu vzdělávacích programů (pro školy různých stupňů, semináře pro pedagogy, akce pro rodiny s dětmi, webináře a další online akce) pro cizince také v angličtině.

zdroj: foto archiv Památníku Lidice

 

zdroj: foto archiv Památníku Lidice

 

Pořádáme a nabízíme:

Přestože speciální programy pro uprchlíky z Ukrajiny v jejich mateřském jazyce Památník Lidice nepořádá, hudebních či výtvarných akcí spojených s 80. výročím vyhlazení Lidic se mohou zúčastnit i bez znalosti českého či anglického jazyka.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr. Markéta Pastorová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Článek pro obor:

Výtvarná výchova 1. stupeň