Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „tvořivost“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (47)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 47 položek
Základní vzdělávání
4. 1. 2010 0x 7204x
Tvůrčí hlediska hudebně poslechových aktivit
Příspěvek přibližuje některé problematické partie hudebně výchovné praxe související s kreativní stránkou hudebního poslechu.
Základní vzdělávání Spomocník
7. 12. 2009 0x 6245x
Co je podstatou kreativity?
Článek shrnuje teoretické závěry výzkumu souvislosti mezi kreativitou a vzděláváním, který pro OECD v roce 2009 dokončil François Taddei působící v Centre for Research and Interdisciplinarity,…
Předškolní vzdělávání
27. 11. 2009 0x 20060x
Autobus
Obsahem příspěvku je téma vztahující se k autobusu. Využívá zájem dětí, zejména chlapců, o tuto problematiku k rozvoji poznávacích, kooperativních a sociálních dovedností. Téma bylo součástí projektu…
Základní vzdělávání
17. 7. 2009 0x 4720x
Algoritmická kompozice v krajině hudební výchovy
Příspěvek naznačuje didaktické možnosti jedné z aktuálních tendencí uměleckého vyjadřování - algoritmické kompozice - jako prostředku hudebně výchovné práce.
Základní vzdělávání
16. 1. 2009 0x 7736x
Pronikavost umělecké tvorby jako základní orientace hudební výchovy
Tvořivost by měla představovat jeden z pilířů hudební výchovy, která je podle B. Reimera ve svém jádru také zvláštní formou společenského projevu a komunikace. O tom vypovídají také tvrzení R. M.…
Základní vzdělávání
22. 5. 2008 0x 8468x
Multikulturní výchova a metody tvořivé dramatiky v přípravě budoucích učitelů literární výchovy
Článek poukazuje na význam multikulturní výchovy a metod tvořivé dramatiky při výuce literatury při přípravě budoucích učitelů – studentů didaktiky. V textu je popsáno, jak spojení výchovného záměru…
Základní vzdělávání
7. 2. 2008 1x 103300x
Hry v hudební výchově na základní škole
Příspěvek obsahuje jedenáct inspirativních námětů v podobě hudebních her (rytmické, rytmicko – pohybové apod), které autorka sama vyzkoušela a zařadila do výuky.
Základní vzdělávání
20. 6. 2007 0x 18886x
Pohybem k většímu zájmu o matematiku
Příspěvek se věnuje využití tělesného pohybu v hodinách matematiky způsobem, který žákům umožní se v rámci výuky protáhnout, projít a částečně odreagovat, přičemž se vzdělávací proces nepřeruší. Pro…
Základní vzdělávání
20. 6. 2007 0x 16457x
Pohybem k většímu zájmu o český jazyk
Příspěvek se věnuje využití tělesného pohybu v hodinách českého jazyka způsobem, který žákům umožní se v rámci výuky protáhnout, projít a částečně odreagovat, přičemž se vzdělávací proces nepřeruší.…
Základní vzdělávání
10. 4. 2007 0x 5918x
Projekt EduArt
Systémové zavádění výchovy k tvořivosti ve školním vzdělávacím programu.
Základní vzdělávání
25. 10. 2006 0x 14976x
Společenskovědní seminář jako volitelný vyučovací předmět
Jak funkčním způsobem integrovat Zeměpis (Geografii), Dějepis a Výchovu k občanství? Ukázka z praxe, jak může být postaven volitelný předmět pro žáky osmých a devátých tříd.
Zobrazeno 12 z 47 položek