Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „týmová práce“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (11)
Zobrazení:
Zobrazeno 11 z 11 položek
Základní vzdělávání Spomocník
30. 10. 2023 0x 1307x
Projektová únava podle Spencera
Seznámení s přehledem poznatků týkajících se únavy při práci na výukových projektech, který zpracoval americký pedagog a odborník na vzdělávací technologie John Spencer.
Odborné vzdělávání
19. 6. 2012 0x 13333x
Vaříme po evropsku – projektový den k Evropskému dni jazyků
Příspěvek seznamuje se žákovským projektem zaměřeným na multikulturní výchovu a podporu výuky cizích jazyků. Do projektu jsou zapojeni žáci všech oborů a tříd. Každá třída má za úkol připravit…
Odborné vzdělávání
13. 6. 2012 0x 14348x
Francouzská kuchyně – Projektový den k tematickému celku pokrmy cizích kuchyní
Příspěvek popisuje projektový den zaměřený na poznávání specifik cizích kuchyní. Úkol řešili žáci 2. ročníku oboru kuchař-číšník v předmětu technologie pokrmů. Z nabídky cizích kuchyní si žáci…
Odborné vzdělávání
12. 6. 2012 0x 12894x
Méně známé druhy listové zeleniny
Příspěvek je věnován využití skupinové výuky pro osvojování nového učiva v předmětu zelinářství. Žáci, rozdělení do skupin, mají za úkol seznámit ostatní žáky s jednou méně známou listovou zeleninou.…
Odborné vzdělávání
12. 6. 2012 0x 7826x
Péče o zeleň ve výuce a v praxi
Tento příspěvek ukazuje možnost propojení teorie s praktickou realizací. Jedná se o projekt zaměřený na pasportizaci ploch a péči o zeleň v areálu školy. Úkol posiluje týmovou spolupráci, přičemž…
Odborné vzdělávání Spomocník
11. 9. 2009 0x 4591x
Proč a jak jsme tvořili ŠVP
Shrnutí přístupu školy a učitelů k přípravě školních vzdělávacích programů. Průběh procesu přípravy školních vzdělávacích programů na naší škole. Co přinesla příprava ŠVP učitelům, žákům, škole.
Odborné vzdělávání Spomocník
26. 8. 2009 0x 5027x
Spolupráce školy a sociálních partnerů při tvorbě ŠVP
Cílem tvorby nových školních vzdělávacích programů je zkvalitnění přípravy budoucích odborných pracovníků pro výkon širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a…
Odborné vzdělávání Spomocník
25. 8. 2009 0x 4856x
Nemysli jen na sebe aneb tvorba ŠVP v týmu
Tento příklad dobré praxe je ukázkou řízení a práce týmu při tvorbě ŠVP pro obor Aplikovaná chemie na SPŠCH Brno, a to především ve fázi tvorby učebního plánu. Představuje doporučení pro správné…
Odborné vzdělávání Spomocník
19. 8. 2009 0x 4719x
Problematika veřejných financí za různých ekonomických podmínek
Tento příklad dobré praxe je ukázkou metody týmové práce a kooperativní výuky v hodinách veřejné správy (případně ekonomiky). Žáci IV. ročníku obchodní akademie pracují v týmech a dle předloženého…
Předškolní vzdělávání
8. 8. 2008 0x 22698x
Projekt spolupráce MŠ a ZŠ
Nápadité prohloubení spolupráce mezi dětmi MŠ a žáky ZŠ
Gymnaziální vzdělávání
12. 4. 2005 0x 14679x
Energie v nás a kolem nás
V praktickém příspěvku je popsán projekt, při němž žáci připravují "vědeckou" konferenci zabývající se energií. Žáci pracují v týmech, nejasnosti konzultují s pedagogem, při konferenci předvádějí…
Zobrazeno 11 z 11 položek