Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „prevence“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (30)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 30 položek
Základní umělecké vzdělávání Spomocník
7. 11. 2022 0x 1409x
Technologie na podporu mentálního zdraví žáků
Zpráva o zajímavé anglické službě školám pomáhající zlepšovat duševní zdraví žáků.
Předškolní vzdělávání
18. 4. 2022 0x 7060x
Adaptace dětí v mateřské škole jako důležitý krok ve vzdělávacím procesu
Článek se zabývá nejen příčinami a následky problémů vznikajících během adaptačního procesu dítěte v MŠ, ale i praktickými doporučeními, jak těmto problémům předejít. Příloha obsahuje Adaptační plán…
Základní vzdělávání
1. 3. 2022 0x 1411x
Kybergrooming
Článek pojednává o kybergroomingu. Kybergrooming lze vysvětlit jako psychickou manipulaci dítěte dospělým prostřednictvím moderních komunikačních technologií s cílem získat důvěru oběti, vylákat ji…
Základní vzdělávání
3. 5. 2021 0x 2053x
Sociální sítě žijí zdravím
S ohledem na trvající pandemickou situaci přibývají na sociálních sítích příspěvky týkající se prevence zdravého životního stylu a podpory zdraví. Právě jim se věnuje výuková aktivita propojující…
Základní vzdělávání
22. 3. 2021 0x 2843x
Na výletě #SamiAleSpolu
Aktivita kombinuje práci žáků v digitálním a reálném prostředí v rámci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Jejím cílem je intenzivnější zapojení žáků do výuky tělesné výchovy a výchovy ke zdraví.…
Základní vzdělávání
3. 2. 2021 0x 4703x
Pyramida zdraví
Aktivita Pyramida zdraví je zaměřena na téma zdravý životní styl, tedy na téma, které je více než aktuální, a to nejen díky distanční výuce a omezení tělesné výchovy. Žáci sestavují tzv. pyramidu…
Základní vzdělávání Spomocník
7. 9. 2020 0x 4230x
Wellbeing podle Common Sense
Zpráva o studii neziskové americké agentury Common Sense zabývající se souvislostí duševního zdraví s využíváním digitálních technologií mladými lidmi.
Předškolní vzdělávání
10. 12. 2018 0x 8581x
Nemáme rádi agresi, preferujeme přátelství
Článek se zabývá agresivním chováním u předškolních dětí. Jeho hlavní část přináší nápady na aktivity, které napomáhají k prevenci agresivity u dětí, k rozvíjení jejich vzájemných pozitivních vztahů,…
Základní vzdělávání Spomocník
27. 5. 2014 12x 14749x
Kyberšikana učitele
Článek shrnuje informace o poměrně častém jevu, a sice o zneužívání internetu žáky k šikanování učitelů, popisuje systémová řešení realizovaná ve světě a odkazuje související domácí dokumenty.
Speciální vzdělávání
10. 12. 2013 1x 19594x
Supervize jako forma prevence syndromu vyhoření v procesu vzdělávání
Příspěvek pojednává o významu supervize v procesu prevence syndromu vyhoření u profesionálů v oblasti vzdělávání. V úvodní části se zabývá vymezením syndrom vyhoření, jeho příčinami, fázemi a…
Gymnaziální vzdělávání
26. 4. 2012 0x 7653x
Postoje středoškolské mládeže k sebevražednosti
Příspěvek je zaměřen na problematiku sebevražedného jednání se zvláštním zřetelem na sebevražednost dětí a mládeže. Cílem příspěvku je komplexně zmapovat problematiku suicidality a zaznamenat…
Základní vzdělávání
16. 12. 2011 0x 12836x
Divadlo fórum
Předkládáme scénář, který byl realizován. Protože se jedná o tematiku velmi aktuální v době lyžařských školních výcvikových kurzů, nabízeli jsme toto DF jako preventivní program.
Zobrazeno 12 z 30 položek