Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (29)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 29 položek
Předškolní vzdělávání
18. 4. 2022 0x 993x
Adaptace dětí v mateřské škole jako důležitý krok ve vzdělávacím procesu
Článek se zabývá nejen příčinami a následky problémů vznikajících během adaptačního procesu dítěte v MŠ, ale i praktickými doporučeními, jak těmto problémům předejít. Příloha obsahuje Adaptační plán…
Základní vzdělávání
1. 3. 2022 0x 408x
Kybergrooming
Článek pojednává o kybergroomingu. Kybergrooming lze vysvětlit jako psychickou manipulaci dítěte dospělým prostřednictvím moderních komunikačních technologií s cílem získat důvěru oběti, vylákat ji…
Základní vzdělávání
3. 5. 2021 0x 939x
Sociální sítě žijí zdravím
S ohledem na trvající pandemickou situaci přibývají na sociálních sítích příspěvky týkající se prevence zdravého životního stylu a podpory zdraví. Právě jim se věnuje výuková aktivita propojující…
Základní vzdělávání
22. 3. 2021 0x 1615x
Na výletě #SamiAleSpolu
Aktivita kombinuje práci žáků v digitálním a reálném prostředí v rámci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Jejím cílem je intenzivnější zapojení žáků do výuky tělesné výchovy a výchovy ke zdraví.…
Základní vzdělávání
3. 2. 2021 0x 2764x
Pyramida zdraví
Aktivita Pyramida zdraví je zaměřena na téma zdravý životní styl, tedy na téma, které je více než aktuální, a to nejen díky distanční výuce a omezení tělesné výchovy. Žáci sestavují tzv. pyramidu…
Základní vzdělávání Spomocník
7. 9. 2020 0x 2476x
Wellbeing podle Common Sense
Zpráva o studii neziskové americké agentury Common Sense zabývající se souvislostí duševního zdraví s využíváním digitálních technologií mladými lidmi.
Předškolní vzdělávání
10. 12. 2018 0x 7122x
Nemáme rádi agresi, preferujeme přátelství
Článek se zabývá agresivním chováním u předškolních dětí. Jeho hlavní část přináší nápady na aktivity, které napomáhají k prevenci agresivity u dětí, k rozvíjení jejich vzájemných pozitivních vztahů,…
Základní vzdělávání Spomocník
27. 5. 2014 12x 11467x
Kyberšikana učitele
Článek shrnuje informace o poměrně častém jevu, a sice o zneužívání internetu žáky k šikanování učitelů, popisuje systémová řešení realizovaná ve světě a odkazuje související domácí dokumenty.
Speciální vzdělávání
10. 12. 2013 1x 17206x
Supervize jako forma prevence syndromu vyhoření v procesu vzdělávání
Příspěvek pojednává o významu supervize v procesu prevence syndromu vyhoření u profesionálů v oblasti vzdělávání. V úvodní části se zabývá vymezením syndrom vyhoření, jeho příčinami, fázemi a…
Gymnaziální vzdělávání
26. 4. 2012 0x 6239x
Postoje středoškolské mládeže k sebevražednosti
Příspěvek je zaměřen na problematiku sebevražedného jednání se zvláštním zřetelem na sebevražednost dětí a mládeže. Cílem příspěvku je komplexně zmapovat problematiku suicidality a zaznamenat…
Základní vzdělávání
16. 12. 2011 0x 11093x
Divadlo fórum
Předkládáme scénář, který byl realizován. Protože se jedná o tematiku velmi aktuální v době lyžařských školních výcvikových kurzů, nabízeli jsme toto DF jako preventivní program.
Základní vzdělávání
7. 12. 2011 1x 6949x
Scénář interaktivního divadla ÁJA
Předkládáme scénář interaktivního divadla, jehož hlavní hrdinka Ája chce řešit nahromaděné problémy sebevraždou. Právě v tu chvíli vstupuje do příběhu facilitátor, který nabízí Áje pomoc, když mu dá…
Zobrazeno 12 z 29 položek