Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „participace žáků“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (10)
Zobrazení:
Zobrazeno 10 z 10 položek
Základní vzdělávání
27. 10. 2020 0x 5265x
Lokální problémy pohledem komiksu
Vzdělávací aktivita Lokální problémy pohledem komiksu představuje komplexně zaměřenou tvůrčí žákovskou činnost. Propojuje společenskovědní tematiku lokálních problémů (vyhledání, popis, analýza,…
Základní vzdělávání
7. 7. 2020 0x 6126x
Jsem generace Z a můžu pomoct!
Výuková aktivita Jsem generace Z a můžu pomoct! je zaměřená na využití digitálních kompetencí, znalostí a zkušeností žáků, díky kterým se zapojí do společenského dění kolem sebe. Žáci díky svým…
Základní vzdělávání
6. 1. 2014 0x 6277x
Cesty k uplatňování práv dítěte ve školní praxi
Článek se snaží reflektovat výstupy projektu Práva dítěte ve školské praxi, které byly publikovány v publikaci Cesty ke škole respektující a naplňující práva dítěte. Problematiku práv dítěte pojímá…
Základní vzdělávání
11. 4. 2013 0x 7886x
Participace dětí
Manuál UNICEF „Škola přátelská dětem“ je výsledkem dlouhodobé práce týmu odborníků pod vedením Creama Wrighta. Základním východiskem dětem přátelské školy je respekt nejlepšího zájmu dětí, který je…
Základní vzdělávání
6. 4. 2011 5x 17321x
Žákovské parlamenty na základních školách ČR
Fungující žákovský parlament v současných českých školách se může stát efektivním nástrojem v procesu demokratizace prostředí vzdělávacích institucí. Žákům může přinést radost z podílení se na běhu…
Základní vzdělávání
25. 10. 2007 0x 10230x
Participace žáků na životě školy
Úvod k seriálu
Základní vzdělávání
25. 10. 2007 0x 16423x
Co znamená, když se řekne participace žáků
První část k seriálu věnovanému tématu participace žáků. Jeho cílem je přiblížit čtenářům současné chápání tohoto slovního spojení a rovněž naznačit význam základních škol jako prvních institucí, kde…
Základní vzdělávání
25. 10. 2007 0x 10330x
Proč naslouchat žákům a podporovat jejich participaci na životě školy?
Text je druhým dílem k seriálu věnovanému tématu participace žáků a je věnován nastínění hlavních argumentů, proč bychom měli ve škole žákům naslouchat a podporovat jejich participaci na životě školy.
Základní vzdělávání
25. 10. 2007 0x 12358x
Podoby žákovské participace
Text je třetím dílem seriálu věnovanému tématu participace žáků. Záměrem textu je přiblížit čtenářům možné úrovně participace žáků, její formy a obsah.
Základní vzdělávání
25. 10. 2007 0x 7611x
Jak podporovat participaci žáků
Text je posledním z řady teoreticky zaměřených příspěvků v seriálu věnovaném tématu participace žáků. Pozornost je v něm věnována dvěma typickým způsobům podpory participace žáků dospělými ve škole.…
Zobrazeno 10 z 10 položek