Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „mezipředmětové vztahy“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (18)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 18 položek
Odborné vzdělávání
19. 6. 2012 0x 10874x
Vaříme po evropsku – projektový den k Evropskému dni jazyků
Příspěvek seznamuje se žákovským projektem zaměřeným na multikulturní výchovu a podporu výuky cizích jazyků. Do projektu jsou zapojeni žáci všech oborů a tříd. Každá třída má za úkol připravit…
Odborné vzdělávání
13. 6. 2012 0x 12768x
Francouzská kuchyně – Projektový den k tematickému celku pokrmy cizích kuchyní
Příspěvek popisuje projektový den zaměřený na poznávání specifik cizích kuchyní. Úkol řešili žáci 2. ročníku oboru kuchař-číšník v předmětu technologie pokrmů. Z nabídky cizích kuchyní si žáci…
Odborné vzdělávání
12. 6. 2012 0x 12108x
Méně známé druhy listové zeleniny
Příspěvek je věnován využití skupinové výuky pro osvojování nového učiva v předmětu zelinářství. Žáci, rozdělení do skupin, mají za úkol seznámit ostatní žáky s jednou méně známou listovou zeleninou.…
Odborné vzdělávání
29. 5. 2012 0x 7553x
Úloha koordinátora ŠVP
Příklad dobré praxe popisuje na základě zkušenosti činnost koordinátora při tvorbě ŠVP a postup rozpracování RVP do ŠVP.
Základní vzdělávání
14. 3. 2012 0x 10151x
Od blechy po slona
Publikace Od blechy po slona Lenky Pecharové s podtitulem Zábavná matematika pro 1. stupeň ZŠ (vydalo nakladatelství Portál) přináší řadu zajímavých matematických úloh ze zvířecí říše. Kromě zadání…
Základní vzdělávání
16. 2. 2012 2x 16233x
Učíme se navzájem (zaměřeno na metakognici). Blok hodin o čínských obtížích s podzemní vodou
Zvolená metoda se přímo nabízí pro rozvíjení schopnosti žáků záměrně využívat takový způsob čtení, který je vhodný vzhledem k textu a jejich čtenářskému záměru, tedy vnímat, proč a jak čtou …
Základní vzdělávání
14. 12. 2011 0x 9617x
Několik námětů pro práci se zdrobnělými slovy
Při komunikaci je třeba zvážit používání zdrobnělých slov. V mnoha případech však jde o výrazy neutrální, které mohou být i součástí terminologie. Jejich znalost přispěje k rozšíření slovní zásoby,…
Základní vzdělávání
12. 12. 2011 0x 15100x
Tradiční i netradiční práce s antonymy
Problematice antonym a jejich uplatnění v kontextu se obvykle věnuje malá pozornost. Upozorňujeme na některé zajímavosti i na nevhodné použití některých výrazů. Doporučujeme postupně si vytvořit…
Základní vzdělávání
9. 12. 2011 0x 4171x
Komunikace s využitím tradice a mezipředmětových vztahů
Netradiční metody a formy práce s využitím tradice. Náměty pro rozvoj slovní zásoby a kreativity žáků i studentů. Podpora mezipředmětových vztahů a tvořivé práce.
Speciální vzdělávání
15. 7. 2011 1x 24890x
Krmítko pro ptáčky
Článek nazvaný Krmítko pro ptáčky je ukázkou možného přístupu u dětí se zdravotním postižením. Aktivita proběhla v rámci dvouhodiny výtvarné výchovy, ale vzdělávací obsah se prolíná i do dalších…
Odborné vzdělávání Spomocník
11. 9. 2009 0x 4816x
Das Geschäft
Uvedenému tématu je věnován týden výuky (čtyři vyučovací hodiny). Žáci nejprve pracují ve třídě s textem, nacvičují poslech textu s porozuměním, slovní zásobu a výslovnost. Druhou hodinu pracují ve…
Odborné vzdělávání Spomocník
11. 9. 2009 0x 6270x
Individuální tematický den odborného výcviku – VEGETARIÁNSTVÍ
Den odborného výcviku je příkladem toho, jak učit jinak. Již z titulu vyplývá, že se jedná o určité dny, kdy se učitel se svými žáky věnuje určitému tématu a práci jinak. Výukový cíl je stanoven tak,…
Zobrazeno 12 z 18 položek