Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Krmítko pro ptáčky
Odborný článek

Krmítko pro ptáčky

Anotace

Článek nazvaný Krmítko pro ptáčky je ukázkou možného přístupu u dětí se zdravotním postižením. Aktivita proběhla v rámci dvouhodiny výtvarné výchovy, ale vzdělávací obsah se prolíná i do dalších vzdělávacích oborů. Námět byl převzat z knihy Dívej se, tvoř a povídej, skvělé publikace od Jana Slavíka, Vladimíry Slavíkové a Sylvy Eliášové. Kniha nabízí mnoho výtvarných, tvořivých aktivit - Jan Slavík je hlavní představitel tzv. artefiletiky. Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání, které vychází z umění a z expresivních kulturních projevů (výtvarných, dramatikých, hudebních) a směřuje k poznávání a sebepoznávání prostřednicvtím dialogu o zážitcích z tvorby. Ukázka z hodiny představuje tvůrčí aktivitu, kdy žáci spojují několik druhů materiálu a dotváří kresbu do nové ucelené podoby. Hravá aktivita dává žákům možnost uvědomovat si své pojetí světa, svoji vlastní zkušenost a zároveň vnímat pojetí světa svých spolužáků.

Krmítko pro ptáčky – artefiletická aktivita

Videoukázka z průběhu hodiny:

Autor videa: Jiří Kutlvašr

Příprava učitele na hodinu

Námět výtvarné činnosti: vychází z knihy Jana Slavíka Dívej se, tvoř a povídej! (str. 147)

Cíl:

 • uplatňovat svoji zkušenost v tvůrčích činnostech
 • uvědomit si rozdíly mezi jednotlivci, při konkrétních činnostech obhajovat svoje názory
 • zvládnout reflektivní dialog- rozvoj komunikativních dovedností
 • rozvíjet jemnou motoriku a vyjádřit svou fantazii v tvořivých činnostech
 • prohloubit vědomosti z hodiny věcného učení: téma Volně žijící zvířata

Náročnost: středně těžká; aktivity jsou náročnější na jemnou motoriku; vyžadují uplatnění tvořivého přístupu

Motivace:

Co budeme v dnešní hodině VV tvořit je skryto v básničce, kterou jsme se naučili během hodin ŘV:

Ptačí hostina

Na zahradě začíná, zimní ptačí hostina.

Do krmítek děti daly, to co ptáčkům přichystaly.

Z jara ptáčci od krmítka, zpívají pro všechna dítka“.

(Autorka básně: Lucie Knotová)


„Pomalu se loučíme se zimou, studené počasí nás ale ještě chvíli pozlobí a nejenom nás. V zimě bychom měli myslet i na zvířátka v lese a na ptáčky, kteří obtížně shánějí něco k snědku.“

„Kdo z vás už někdy krmil zvířátka v lese nebo dával krmení ptáčkům? Zvířátkům v lese dáváme jídlo do krmelce, kam dáváme krmení ptáčkům? Už jste někdy viděli nějaké krmítko? Kdo by věděl, z čeho se obvykle krmítko pro ptáčky vyrábí?“

„Znáte nějaké ptáčky, kteří neodlétají do teplých krajin a hledají potravu v krmítkách?

My, lidé, bychom se měli postarat o tyto ptáčky: KOS ČERNÝ, VRABEC DOMÁCÍ, SÝKORA KOŇADRA a SÝKORA MODŘINKA.

„Čím ptáčky krmíme?“

 • Co je ideální do krmítka nasypat: semínka (slunečnice, ořechy), strouhanka
 • Zbytky od Vánoc do krmítka nepatří, ne solené jídlo, ne sladké, ne chleba.

(Proč? Protože kvasí a nadýmá, může to působit zažívací problémy. Chleba můžeme dávat jen krkavcovitým ptákům, jako je třeba havran, vrána nebo straka.)

Popis tvůrčích činností:

Každý jste určitě ptáčka již viděl, tak mi řekněte, jak ptáček vypadá.“

Co nás tedy v hodině čeká?

 1. proměna v ptáčky (hra na ptačí život)
 2. kresba ptáčků (kresba pastelkami na čtvrtku A4)
 3. tvorba krmítka pro ptáčky (pracujeme s různým materiálem a dotváříme kresbu)

Hra na ptačí život

 • Jak si ptáčci mezi sebou povídají?
 • Děti si zahrají na hladové ptáčky u krmítka s námětem: Co se stane, když se u krmítka objeví hladový kocour?
 • Jak se ptáčci pohybují?

Kresba ptáčků, které známe

Každý z žáků dostane čtvrtku A4 a dle svých schopností kreslí pastelkami ptáčky.

Tvoříme své krmítko pro ptáčky

Pokud mají žáci nakresleno, uklidí si své pracovní místo. Každý z žáků si najde své místečko na koberci, položí tam svůj obrázek a pozorně poslouchá další instrukce.

Na stolečku máte přichystaná dřevěná dřívka, špachtle, špejle – z tohoto materiálu si krmítko vytvoříte, každý bude tvořit krmítko pro své ptáčky. Před sebou máte váš obrázek s ptáčky. Vy uděláte krmítko tak, aby byli vaši ptáčci schovaní před sněhem a bylo jim kam nasypat krmení.“

Další materiál, s kterým žáci pracují: vata, krajky (sníh, sněhové vločky)

Pokud mají žáci svá krmítka vytvořená, nasypou ptáčkům krmení.

Ale pozor! Do krmítka ptáčkům nasypat jen to, co jim chutná.

Pomůcky: mističky, semínka, rohlík

Reflexe

Dialog s žáky. Hovoříme o výtvarné akci. Porovnáváme svá výtvarně pojatá krmítka, žáci se vzájemně dotazují.

Závěr

Shrnutí celé dvouhodiny učitelem, reflexe asistentů pedagoga.

Odměna pro žáky: Reálné dřevěné krmítko, do kterého žáci přesypou ze svých krmítek semínka a kousky rohlíků a krmítko společně postavíme za okno. Ptáčci jistě dobroty objeví a budou do našeho krmítka rádi létat.

Žáci nosí rohlíky z domova, pravidelně ptáčkům chystáme krmení.

Pozorování ptáčků za oknem je pro žáky největší odměna.

Literatura a použité zdroje

[1] – SLAVÍKOVÁ, Vladimíra. Dívej se, tvoř a povídej!. 1. vydání. Praha : Portál, 2007. 200 s. ISBN 978-80-7367-322-2.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
439.45 kB
Dokument
Foto z akce:

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lucie Knotová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
15. 7. 2011
Článek odpovídá kriteriím, které jsou pro publikování článků nastaveny. je velice dobře zpracován a slouží jako inspirace pro pedagogy, vzdělávající žáky se zdravotním postižením.

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
16. 7. 2011, 10:48
Knihu mohu vřele doporučit, pomáhala mi naplnit výstupy z VV v 1. a 2. třídě. Artefiletika přesně vystihla mou představu o hodinách VV, včetně vhodných forme hodnocení (hodnotila jsem slovně).

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor
 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Kompetence pracovní
 • soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění
 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách