Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „kurikulum“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (45)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 45 položek
Základní vzdělávání
29. 10. 2008 0x 29080x
Vývoj školské politiky v procesu transformace vzdělávacích systémů České republiky a Polska
Jedním z prvořadých úkolů v procesu transformace na ekonomicky vyspělou a demokraticky uspořádanou občanskou společnost je zásadní proměna školství. V této práci zkoumáme reálné efekty…
Gymnaziální vzdělávání
9. 8. 2007 0x 9863x
Nové středoškolské kurikulum ve Velké Británii
Kvalifikační a kurikulární úřad Velké Británie právě dokončil nové středoškolské (14 – 19) kurikulum. Dokument byl uveřejněn 12. června 2007. Od září 2007 bude nové kurikulum zaváděno do praxe škol.…
Základní vzdělávání
12. 12. 2006 0x 18886x
Trendy v přírodovědném vzdělávání
Článek naznačuje, k jakému posunu dochází v přírodovědném vzdělávání a jakým způsobem je tento posun zohledňován v nově vytvářených kurikulárních (školských) dokumentech z hlediska cílů, obsahu a…
Základní vzdělávání
8. 11. 2006 0x 8183x
Den ve finské škole, aneb Škola jako zdroj dovedností a duševní pohody
Reportáž ze Strömbergovy základní školy, která uplatňuje principy Freinetovy pedagogiky, byla uveřejněna na stránkách <a href="www.virtualfinland.fi" target="_blank">www.virtualfinland.fi</a>,…
Základní vzdělávání
4. 9. 2006 0x 51250x
Pojetí výuky zeměpisu (geografie) v britském kurikulu
Článek je překladem britského geografického kurikula pro stupeň KS 3 (žáci ve věku 11 - 14 let)
Základní vzdělávání
21. 10. 2005 0x 11067x
Pojetí výuky dějepisu v britském kurikulu
Příspěvek je vybranou kapitolou z britského kurikula.
Základní vzdělávání
9. 9. 2004 0x 8668x
Zkušenosti s tvorbou školního vzdělávacího programu v rámci projektu Kurikulum životních dovedností škol podporujících zdraví
Příspěvek se věnuje tvorbě školního vzdělávacího programu tak, jak k němu přistoupila Základní škola Karviná – Hranice. Pedagogický sbor, který se na tvorbě ŠVP podílel, pracoval ve dvou směrech.…
Předškolní vzdělávání
23. 8. 2004 0x 12879x
Kurikulum pro mateřskou školu - Švédsko
Příspěvek obsahuje zkrácenou verzi překladu vzdělávacího programu mateřských škol ve Švédsku, vydaného v roce 1998. Švédské kurikulum je přímou součástí školského zákona. Je všeobecně závazné …
Předškolní vzdělávání
19. 8. 2004 0x 16476x
Principy předškolního kurikula, na kterých je postaven RVP PV
•Předškolní kurikulum (formulované prostřednictvím RVP PV) je velmi obecné, protože jen tak může být dynamické a dávat dost prostoru pedagogům pro jeho užití v různých podmínkách (tvorba vlastních…
Zobrazeno 12 z 45 položek