Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Den ve finské škole, aneb Škola jako zdroj dovedností a duševní pohody
Odborný článek

Den ve finské škole, aneb Škola jako zdroj dovedností a duševní pohody

8. 11. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Salla Korpela

Anotace

Reportáž ze Strömbergovy základní školy, která uplatňuje principy Freinetovy pedagogiky, byla uveřejněna na stránkách www.virtualfinland.fi, provozovaných finským Ministerstvem pro komunikaci a kulturu. Jedná se o autentický popis typického školního dne.

Překlad: Ruth Fraňková


Interiéry Strömbergovy školy jsou dobře osvětlené a prostorné. Byly navrženy tak, aby podporovaly pr
1. Interiéry Strömbergovy školy jsou dobře osvětlené a prostorné. Byly navrženy tak, aby podporovaly proces učení. (Foto: Elina Bicšak)

 

Jdeme na to!

Je pár minut po osmé. Říjnové ráno ještě nepropustilo sluneční světlo, ale žáci ze Strömbergovy základní školy (7 - 13 let) už si sundavají čepice a boty a věší si kabáty na věšáky jednotlivých tříd. V krbu ve vstupní hale přívětivě plápolá oheň, který zapálil správce Keijo Hämäläinen. Halou se rozezní vzájemné pozdravy žáků, učitelů a ostatních zaměstnanců školy. V téhle škole se všichni znají a žáci své učitele oslovují křestním jménem, jak je ve Finsku běžné. Kluci vytahují z batohů Beyblady, aby si ještě před začátkem vyučování zahráli. Každý žák v klidu najde svou třídu; třídy jsou pojmenované podle zvířat, která žijí ve finském lese: Losi, Lišky, Rysové, Jestřábi, Lasice, Tuleni a Výři. A támhle jsou Bobři, třída žáků s vážným mentálním postižením, které ráno přivezou před školní vrata taxíky, právě ve chvíli, kdy přicházejí ostatní žáci. Školní den může začít.

Strömbergova základní škola pro první stupeň v helsinském Pitäjänmäki leží uprostřed starého průmyslového pozemku, který byl před nedávnem zastavěn novými bytovými domy. Pitäjänmäki se nachází blízko rušných dopravních tepen v západní části Helsinek, asi deset kilometrů od centra. Oblast obývají lidé z širokého společenského spektra, od bohatých majitelů domů po nízkopříjmové rodiny z nájemních sociálních bytů, které jsou majetkem města. Ve srovnání s jinými částmi Helsinek tady bydlí také značný počet přistěhovalců.

Ředitelka Strömbergovy školy Päivi Ristolainen-Husu se svými žáky během přestávky mezi vyučováním. (
2. Ředitelka Strömbergovy školy Päivi Ristolainen-Husu se svými žáky během přestávky mezi vyučováním. (Foto: Elina Bicšak)

Do helsinské základní školy chodí například žáci ze sousedství nebo z mateřských škol Montessori. Strömbergova škola se nachází v bývalé strojní továrně, která byla v roce 2000 rozšířena a přestavěna na školní budovu. Ředitelka školy Päivi Ristolainen-Husu se hned od začátku podílela na plánování školní budovy i na tvorbě školních osnov, aby co nejlépe splňovaly moderní koncept výuky. Jedná se o typickou severskou architekturu: budovy jsou prosvětlené a prostorné a využívají odolné materiály a teplé barvy. Kromě obyčejných tříd najdete ve škole prostory, ve kterých se vyrábí časopisy a vyučují se v nich řemesla, hudba, drama nebo nauka o životním prostředí, a také tělocvičnu a knihovnu. Mezi zvláštnosti školy patří malá zimní zahrada, pohovky na čtení a šachové stolky na deskové hry.

Činnostní výuka

A teď zpátky do tříd: někteří žáci mají výuku ve svých vlastních třídách, například finštinu nebo matematiku. Pro tyto předměty si žáci spolu s učitelem stanoví týdenní plán a naplánují si úkoly, které mohou plnit podle vlastního tempa. Jiné skupiny se střídají v pracovnách a učí se prostřednictvím různých činností i tím, že sami vyrábějí různé předměty. Každá skupina například stráví jeden týden v kuse v redakci, kde pracuje na vlastní publikaci. Učebnice se moc nepoužívají, ale žáci si v batůžcích nosí spoustu sešitů, do kterých si zaznamenávají informace a úkoly. Hodiny rozhodně neprobíhají tak, že by se žáci v tichosti učili něco nazpaměť; procházejí se, shánějí si informace, radí se s učitelem a spolupracují s ostatními žáky; občas dokonce odpočívají na pohovce. Ve třídě se stále něco děje, ale učitel nikdy neztrácí kontrolu - učitelé mají ve škole přirozenou autoritu a díky tomu není třeba uplatňovat autoritativní metody.

Hodina výtvarné výchovy (Foto: Elina Bicšak)
3. Hodina výtvarné výchovy (Foto: Elina Bicšak)

 

Hodina trvá devadesát minut. Třicetiminutovou přestávku tráví žáci většinou venku, bez ohledu na počasí. Na školním dvoře je vybavení na různé hry; v blízkosti se nachází velké sportovní hřiště, na kterém mohou žáci v létě hrát fotbal a v zimě bruslit.

Škola se řídí pedagogickými pravidly francouzského pedagogického reformátora Célestina Freineta, která kladou důraz na projektovou výuku a výuku prostřednictvím činností. Paní Ristolainen-Husu upozorňuje, že finské národní kurikulum i helsinské kurikulum jsou v souladu s Freinetovými myšlenkami. Strömbergova škola však tento model posouvá ještě o kousek dál: samotná budova byla navržena tak, aby od samého začátku podporovala aktivitu žáků a práci v dílnách.
Škola má také věkově integrované třídy: v každé třídě se nacházejí žáci ze dvou různých věkových skupin. Rozdíly mohou být výrazné i mezi žáky stejného věku, ale ve věkově integrovaných skupinách se rozdíly berou jako samozřejmost a žáci se méně srovnávají. Každý dostává úkoly, které odpovídají jeho schopnostem a potřebám.

Okna do světa

Učení prostřednictvím činností je klíčovým elementem školních osnov. V praxi to znamená, že se žáci už od první třídy podílejí na běžných školních pracích. Skupiny se střídají v péči o školní rostliny, knihovnu, dvůr a akvárium, ve sběru starého papíru, recyklaci, kompostování. Pomáhají v kuchyni a ve třídě Bobrů a starají se o želvu Pertsu, která bydlí v ateliéru životního prostředí. Při těchto úkolech na ně nedohlíží učitelé, ale ostatní dospělí, kteří ve škole pracují: uklízeči, kuchaři, hlídači, správce a sekretář. Zodpovědnost za výuku žáků je tak rovnoměrně rozdělena mezi všechny zaměstnance a nevytváří se mezi nimi zbytečné hierarchické struktury.

Žáci pravidelně pomáhají s běžnými každodenními pracemi. Tyto dívky například pracují ve školní kuch
4. Žáci pravidelně pomáhají s běžnými každodenními pracemi. Tyto dívky například pracují ve školní kuchyni. (Foto: Elina Bicšak)

Škola je také otevřená místní komunitě. Vítá návštěvy rodičů ve třídách a využívá jejich odborné znalosti při práci v dílnách i při večerních školních setkáních. Třídy podnikají řadu exkurzí do míst, o kterých se chtějí něco dozvědět. Celá škola se také podílí na projektu Světového fondu na ochranu přírody (WWF) na záchranu jezera Malawi.

Každý rok vyhlašuje škola speciální téma pro všechny žáky; projednává se z interdisciplinárního, ale i z estetického hlediska. Témata, která se každoročně obměňují, jsou voda, země, vzduch a oheň. Výuka se odehrává ve spolupráci s nedalekou školkou.

A teď na oběd!

Po dlouhé výuce je čas na přestávku. A navíc už máme hlad! Pojďme se naobědvat do školní jídelny. Jako všechny školy ve Finsku poskytuje i Strömbergova škola každý den teplé jídlo zdarma. Dnes se podávají masové kuličky a kaše, oblíbené jídlo mnoha generací dětí, a spolu s nimi salát, chléb a mléko. Pro žáky, kteří dodržují speciální dietu z náboženských nebo ze zdravotních důvodů, je k dispozici speciální strava. Žáci sedí u pohodlných stolů, které po celý rok zdobí ubrusy a čerstvé květiny.

Oběd: Škola každodenně poskytuje bezplatně teplé jídlo. Podává se také salát, chléb a mléko. (Foto:
5. Oběd: Škola každodenně poskytuje bezplatně teplé jídlo. Podává se také salát, chléb a mléko. (Foto: Elina Bicšak)

Na stavbu a provoz Strömbergovy školy nebylo potřeba žádných dodatečných finančních zdrojů. Byla zde však uplatněna řada nápadů, kvůli kterým sem jezdí návštěvy z celého Finska i ze světa. Na stavbu školní budovy od Kari Järvinena a Merja Nieminena se přijíždějí podívat také architekti z celého světa.

Vyučování končí mezi dvanáctou a druhou hodinou, podle toho, o který den a o kterou třídu se jedná. Většina žáků má rodiče zaměstnané na plný úvazek, jak je ve Finsku běžné, a tak mají malí školáci odpoledne dlouhou chvíli. Proto městské úřady postavily v blízkosti školy hřiště, kam mají žáci bezpečný přístup. Školáci mohou využívat rozsáhlou rekreační oblast s hřištěm a s vybavením pro různé hry a také dvě budovy, ve kterých si mohou hrát nebo dělat úkoly. Na jejich bezpečnost na hřišti dohlíží pět správců. Hřiště mohou žáci využívat zdarma. Za symbolický poplatek mají k dispozici také svačinu. I tady se dodržují Freinetovy pedagogické principy: žáci se podílejí na vytváření hezkého a příjemného prostředí.

Po čtvrté hodině odpoledne se začnou vrata hřiště opakovaně otevírat a zavírat. Rodiče přicházejí z práce, aby si vyzvedli své děti. Žáci odcházejí s mokrými koleny, ale odnášejí si spoustu zážitků. Na záda si hodí batůžky a zamávají správcům. Uvidíme se zítra!

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Salla Korpela

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.