Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Principy předškolního kurikula, na kterých je postaven RVP PV
Odborný článek

Principy předškolního kurikula, na kterých je postaven RVP PV

19. 8. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
Kateřina Smolíková

Anotace

•Předškolní kurikulum (formulované prostřednictvím RVP PV) je velmi obecné, protože jen tak může být dynamické a dávat dost prostoru pedagogům pro jeho užití v různých podmínkách (tvorba vlastních školních a třídních programů).
  • Předškolní kurikulum (formulované prostřednictvím RVP PV) je velmi obecné, protože jen tak může být dynamické a dávat dost prostoru pedagogům pro jeho užití v různých podmínkách (tvorba vlastních školních a třídních programů).

  • Zdůrazňuje se "otevřenost" kurikula (RVP PV) ve smyslu otevřenosti pro učitele (volný způsob práce s prostorem pro tvořivost, aktualizaci, proměnu, přizpůsobivost možnostem dětí).

  • Zdůrazňuje se "prostor pro dítě", tedy pro jeho aktivity, zájmy, rozhodování, aktivní vtažení do procesu učení (činnostní a prožitkové učení).

  • Zdůrazňuje se holistický přístup ve všech ohledech (integrované vzdělávání zasahující celou osobnost dítěte, vzdělávání soustředěné kolem poznatkových témat, učivo netřídí do výchovných složek - předmětů, oborů, pokrývá společně celou věkovou skupinu dětí 3 -6letých).

  • Kurikulum (RVP PV) obsahuje sociální cíle a současně se soustřeďuje na dítě jako individualitu (rovnováha mezi osobnostními a sociálními cíli).

  • Kurikulum (RVP PV) vymezuje spíše podmínky optimální pro realizaci výchovy a vzdělávání v předškolním věku (zdravé, bezpečné a bohaté prostředí, vhodný sociální kontext, vybavení, personální připravenost).

  • Cílové stavy, resp. výsledky (očekávané dílčí kompetence) stanovuje spíše orientačně, nikoli pro jednotlivá věková období, ale až pro období, kdy dítě ukončuje předškolní vzdělávací etapu.

  • Způsoby, jak výsledků dosahovat (formy, metody, postupy) stanovuje volně a spíše orientačně (připouští různé organizační formy - skupinové, frontální, individuální, věkově homogenní či smíšené skupiny, dovoluje různé metodické postupy).

  • RVP PV nevymezuje přesně učivo, ale pouze rámcově (učivo si stanovuje a uspořádává do tematických celků pedagog sám, plánuje si jej do nabídky činností a příležitostí).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kateřina Smolíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

RVP / ŠVP