Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Romové“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (11)
Zobrazení:
Zobrazeno 11 z 11 položek
Gymnaziální vzdělávání
16. 3. 2015 0x 5107x
Vybrané menšiny v Československu v 50. letech
Padesátá léta v Československu (a zejména jejich první polovina) jsou vnímána jako jedna z nejtemnějších kapitol našich moderních dějin. Zatímco na jedné straně na popravištích a v komunistických…
Základní vzdělávání
18. 3. 2014 0x 8034x
Jakou moudrost mi předala má babička/Savi goďi chudňom la phura datar
Mé babičce přezdívali Jurčaňa. Byla to silná a energická žena, i když postavou malá a drobná. Její chůze byla velmi rázná, sukně se jí pohybovaly ze strany na stranu, jako když rozhoupete zvony. Když…
Gymnaziální vzdělávání
18. 5. 2010 1x 21078x
Aktivita: Najděte pět rozdílů
Praktická aktivita k rozvoji kritického čtení mediálních textů využitelná ve výuce mediální a multikulturní výchovy.
Základní vzdělávání
5. 1. 2009 0x 10877x
Romský holocaust
Cílem aktivit je seznámit se s romským holocaustem na základě konkrétních příběhů pronásledovaných Romů, vést žáky k hlubšímu pohledu na vlastní dějiny, k sebereflexi a pokusu vcítit se do dobových…
Základní vzdělávání
6. 10. 2008 0x 15028x
Barevný život v multikulturním světě
Příspěvek nabízí učitelům ukázky aktivit, při kterých se žáci mohou lépe poznat. Jedná se o hry a aktivity nejen za účelem poznávání se, ale především za účelem odstranění negativních postojů ke…
Předškolní vzdělávání
2. 9. 2008 0x 10017x
Projekt Romský den
Projekt nazvaný Romský den je jednodenní celoškolní projekt vytvořený pro třídy vzdělávající děti s lehkým mentálním postižením. Cílem projektu je bližší a hlubší poznání romského etnika, jeho…
Základní vzdělávání
18. 6. 2008 0x 10782x
Srovnávací zpráva: DEIS program Irsko a Dekáda romské inkluze ČR
Srovnání Irského progresivního plánu DEIS, zabývajícího se inkluzí ve vzdělávacím procesu, s Dekádou romské inkluze, který představuje nejbližší ekvivalent z ČR.
Základní vzdělávání
28. 2. 2008 1x 10325x
Boření stereotypů o Romech
Příspěvek obsahuje námět pro zařazení romské problematiky do vyučovacích hodin dějepisu. Aktivita je zaměřena na historii této národnostní menšiny a na diskusi o tom, jak je romská menšina vnímána.
Základní vzdělávání
26. 2. 2008 0x 12395x
Historie a identita Romů
Příspěvek obsahuje námět pro zařazení romské problematiky do vyučovacích hodin dějepisu. Aktivita je zaměřena na historii této národnostní menšiny a na diskusi o důležitosti národní identity.
Základní vzdělávání
9. 8. 2007 0x 7065x
Jak pracovat s romskými žáky
V rámci realizace projektu Internetové kluby ČH@VE, který je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu, vznikla originální příručka pro učitele a asistenty pedagogů zabývající se…
Předškolní vzdělávání
2. 2. 2006 0x 16977x
Základy pro vytvoření rámcového vzdělávacího programu předškolní výchovy - Finsko
Zkrácený překlad z finštiny "Esiopetuksen opetussunnitelman perusteet 2000".
Zobrazeno 11 z 11 položek