Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Aktivita: Najděte pět rozdílů
Odborný článek

Aktivita: Najděte pět rozdílů

18. 5. 2010 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Dana Moree
Spoluautor
Petra Morvayová

Anotace

Praktická aktivita k rozvoji kritického čtení mediálních textů využitelná ve výuce mediální a multikulturní výchovy.

Témata spojená s multikulturní výchovou jsou velice zásadně ovlivněna i mediální diskuzí a informacemi, které jsou v médiích předkládány. Na jednotlivých mediálních tématech je možné dobře trénovat kritické čtení. Jako ukázka byly vybrány dva články, které na sebe navazují. Jeden je vydán v Kanadě a řeší otázky spojené s integrací Romů, kteří tam emigrovali z České republiky a z Maďarska. Druhý článek vyšel v českých novinách a interpretuje tento původní kanadský článek. Informace v českých novinách se však na několika místech zřetelně odlišují od kanadské verze, a to především v dikci a zdůvodňování v textu.

Cíl: kritické čtení textů
Formy práce:
práce v malých skupinkách, diskuze
Pomůcky:
Brown, Louise: Roma children perplex local educators. 2009.
Zprávy iDnes. Kanadský deník: Školy si nevědí rady s liknavostí romských dětí z Česka. 2009.

Popis v krocích

Krok 1
Nejprve dejte žákům za úkol přečíst si kanadský text. Ve skupinkách je nechte sepsat několik hlavních tezí tohoto textu. Jednotlivé skupinky následně představí svou verzi před celou třídou. Je možné vést diskuzi o tom, do jaké míry jednotlivé skupinky vnímají hlavní teze článku shodně.

Krok 2
Nechte žáky opět pracovat v malých skupinkách v původním složení. Předložte jim text české verze zpravodajství o stejné kauze. Úkolem je najít pět rozdílů v obou textech.

Krok 3
Nechte žáky zformulovat, jakých chyb se podle nich dopustili novináři deníku iDnes z hlediska kritického čtení textů.

Literatura:
Morvayová, P. – Moree, D.: Dvakrát měř, jednou řež. Varianty, Člověk v tísni, o. p. s. 2010.

Publikace vznikla v rámci projektu Jak na to, který byl financován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2009.

variantny

 

MSMT

Literatura a použité zdroje

[1] – MORVAYOVÁ, Petra; MOREE, Dana. Dvakrát měř, jednou řež. Člověk v tísni o. p. s., 2010.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
34.18 kB
Dokument
Český text
doc
32.23 kB
Dokument
Kanadský text

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dana Moree

Hodnocení od uživatelů

Ondřej Hausenblas
18. 5. 2010, 18:30
Moc podnětné texty! Asi by bylo dobré, aby hledání rozdílů při práci se žáky vedlo k tomu, že žáci identifikují rozdíl v tom, čemu se v anglosaském školství říká "tone", tedy naladění textu. Které údaje, které výroky který článek cituje, to se najít dá celkem snadno, ale důležité je, aby u žáků vznikala jistota v tom, že určitý druh podání toho, kdo článek napsal, rozpoznají jako zaujatý, nebo jako překrucující-zastírající - nadržující - křivdící, anebo jako nezaujatý nebo jako spravedlivý atp. Nebude dobrým výsledkem vzdělávání, když se v tom populace bude lišit: co jedni považují za spravedlivé, druzí označí jako křivdu a naopak.Individualita se nemá projevovat rozmanitostí a nesmiřitelností stanovisek, ale tím, že mám pro své stanovisko individuální, osobně velmi promyšlené důvody - a tím pormyšlením se pak lidé k sobě názorově přiblíží, nebo si aspoň porozumějí.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním tlakům
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Psychosociální aspekty multikulturality
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Základní problémy sociokulturních rozdílů
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Mediální výchova
 • Účinky mediální produkce a vliv médií

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída