Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Lehké mentální postižení“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (7)
Zobrazení:
Zobrazeno 7 z 7 položek
Speciální vzdělávání
31. 10. 2011 4x 20565x
Divadlo – Celoroční školní projekt
Příspěvek je zaměřen na aplikaci projektového vyučování, metody dramatizace ve výchově a vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, kombinací vad a žáků s pervazivní vývojovou poruchou na…
Speciální vzdělávání
14. 4. 2008 0x 15878x
Projekt – Den Evropy
Celoškolní projekt Den Evropy realizuje průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Jeho cílem je rozšířit dosavadní znalosti žáků o Evropské unii, seznámit je s její…
Speciální vzdělávání
7. 3. 2008 0x 29132x
Upevňování přátelských vztahů mezi žáky na Základní škole praktické ve Zlíně
Zajímavé náměty do hodin Řečové výchovy, rozvíjející komunikaci mezi žáky tak, aby dokázali otevřeně vyjádřit své názory v třídním kolektivu, zvládli bezkonfliktní navazování přátelských vztahů a…
Speciální vzdělávání
3. 3. 2008 0x 9577x
Využití prvků zážitkové pedagogiky ve vzdělávání žáků Základní školy v Pečkách
V rámci vycházky do okolí využila autorka principů zážitkové pedagogiky a vytvořila zajímavý program, jehož podrobný popis nalezne čtenář v příspěvku.
Speciální vzdělávání
22. 1. 2008 0x 16586x
Projektový den „Vánoční zpívání“
Prezentace výsledků mediální výchovy formou kulturního vystoupení.
Speciální vzdělávání
18. 1. 2007 0x 16895x
Využití projektového vyučování na základní škole praktické
Příspěvek představuje příklad využití projektového vyučování na základní škole vzdělávající žáky s lehkým mentálním postižením v Mladé Boleslavi. Příklad může být využit i v jiných typech škol.
Speciální vzdělávání
23. 10. 2006 0x 19027x
ŠVP podle Přílohy RVP ZV-LMP
Seznam 10 vybraných škol vzdělávajících žáky s LMP, které v minulém roce tvořily své ŠVP za metodické podpory VÚP a letos zahajují ověřování prvků ŠVP ve výuce.
Zobrazeno 7 z 7 položek