Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Dějepis“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (96)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 96 položek
Základní vzdělávání
25. 10. 2011 0x 9124x
Bezbolestné opakování
Aktivita pro opakování učiva předchozího ročníku na začátku školního roku. Není třeba, aby se na ni žáci intenzivně připravovali, nejsou stresováni známkováním a přitom se toho dá za 1 hodinu dost…
Základní vzdělávání
19. 8. 2011 0x 7174x
Přehledová studie o výuce dějepisu ve vybraných evropských zemích s akcentem na výuku dějin 20. století (na úrovni povinného vzdělávání)
Článek informuje o srovnávací analýze, která se zabývala problematikou výuky dějepisu v povinném vzdělávání ve vybraných zemích s akcentem na problematiku výuky dějin 20. století.
Gymnaziální vzdělávání
19. 8. 2011 0x 9665x
Opakování pojmů z období feudalismu
Článek popisuje jednu vyučovací hodinu s různými způsoby opakování obecných znaků feudalismu, které byly probrány v předchozích hodinách. Cílem je naučit žáky pracovat ve skupině, vnímat pojmosloví…
Gymnaziální vzdělávání
4. 8. 2011 0x 9198x
Využití regionálních témat ve výuce dějepisu
Spolu s důrazem na dějiny každodennosti se v poslední době stále více hovoří i o významu regionálních dějin při výuce dějepisu. Ty by měly tvořit nenahraditelnou složku vyučování, která žákům umožní…
Základní vzdělávání
10. 2. 2011 0x 11795x
Analýza dotazníkového šetření k metodickým materiálům ze společenskovědní oblasti
Příspěvek se zabývá analýzou dotazníkového šetření realizovaného ve VÚP v létě 2010 s cílem zjistit, jaké materiály pedagogové používají pro výuku dějepisu a výchovy k občanství na základních školách…
Základní vzdělávání
12. 1. 2011 0x 20022x
Desatero inspirativních metodických materiálů pro výuku dějepisu
Příspěvek informuje o deseti anotovaných metodických materiálech pro výuku dějepisu na základní škole a v odpovídajících ročnících nižšího stupně víceletého gymnázia.
Základní vzdělávání
23. 7. 2010 0x 10682x
Dotazníkové šetření k výuce Dějepisu a Občanské výchovy (Výchovy k občanství)
VÚP Praha v současné době organizuje dotazníkové šetření zaměřené na zmapování metodických materiálů (kromě učebnic), které ve výuce Dějepisu a Občanské výchovy (Výchovy k občanství) využívají…
Gymnaziální vzdělávání
4. 3. 2010 0x 38595x
Virtuální hospitace – Dějepis: Počátky 2. světové války v Evropě
Žáci se seznámí s problematikou historických událostí na počátku 2. světové války (pakt SSSR–Německo, napadení Polska – včetně události v Katyni, připojení Pobaltí k SSSR, zimní válka).
Základní vzdělávání
18. 2. 2010 3x 16068x
Nová příručka ke studiu didaktiky dějepisu
Článek informuje o publikaci Příručka ke studiu didaktiky dějepisu D. Labischové a B. Gracové. Jedná se o ucelené moderní didaktické dílo zohledňující inovativní přístupy ve vzdělávání.
Odborné vzdělávání Spomocník
26. 8. 2009 0x 4615x
Vybrané osobnosti Brna – příspěvky k regionálním dějinám
Pro splnění úkolů stanovených vlastním ŠVP v rámci projektu Pilot S slouží příklad dobré praxe jako ukázka využití metody projektové výuky v dějepisu, při níž si žáci nejen rozšíří znalosti a získají…
Základní vzdělávání
27. 7. 2009 0x 975167x
Oživlá historie aneb Jak si hrát a učit se zároveň
Možnosti využití experimentální archeologie k obohacení školní výuky, zapojení představivosti žáků.
Základní vzdělávání
14. 7. 2009 0x 3873x
Seminář Československý stát a právo v letech 1945 – 1989
Pozvánka na seminář Československý stát a právo v letech 1945 – 1989, který se bude konat v pátek 2. října 2009 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Seminář je určen především…
Zobrazeno 12 z 96 položek