Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „CLIL (Content and Language Integrated Learning)“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (12)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 12 položek
Základní vzdělávání
29. 2. 2024 0x 817x
Aplikace Cymath
Cílem článku je seznámit čtenáře s aplikací Cymath, kterou lze využít na jakémkoli stupni vzdělávání ve výuce matematiky. Aplikace nabízí širokou škálu připravených témat z matematiky, největší…
Základní vzdělávání
11. 12. 2019 0x 9924x
Podpora aplikace metody CLIL v anglickém jazyce v základních a středních školách – Science
Stěžejním tématem této publikace je Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení (dále jen CLIL). Cílem materiálu není seznamovat s principy metody CLIL, ale…
Základní vzdělávání
18. 11. 2014 0x 5713x
Inspirace z oborových didaktik II.
Se začátkem nového školního roku vám nabízíme pestrou mozaiku informací a zkušeností, kterou pro vás připravili garanti jednotlivých vzdělávacích oborů či oblastí. Věříme, že náměty, které jsou pro…
Základní vzdělávání
23. 9. 2014 0x 12238x
CLIL ve francouzštině: etiketa zdravení
Následující příspěvek je věnovaný výuce etikety metodou CLIL ve francouzském jazyce. Žáci se hravou formou naučí, jak vhodně pozdravit v českém i francouzském prostředí a rozvíjí otevřenost a…
Základní vzdělávání
30. 4. 2013 0x 15149x
Pojem CLIL
První kapitola publikace Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií vymezuje základní pojmy CLILu, bilingvní výuku a další formy jazykového vzdělávání.…
Základní vzdělávání
24. 4. 2013 0x 8602x
Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií - úvodní díl seriálu
Příspěvek uvádí seriál o metodice CLILu, kterým vám chceme zprostředkovat obsah právě vyšlé publikace, jejíž podtitul bude názvem našeho seriálu. Seriál Vám přinese novinky, názory, výzkumy o CLILu i…
Základní vzdělávání
11. 10. 2012 4x 8310x
CLIL aneb přirozené použití cizího jazyka pro reálnou komunikaci
Content Language Integrated Learning neboli CLIL je moderní vyučovací metoda, která se v poslední době dostává i k českým žákům. O CLILu a jeho využití ve školách jsme hovořili s Terezou Šmídovou,…
Základní vzdělávání
17. 2. 2011 1x 26315x
CLIL - jazykové roviny a porozumění odbornému předmětu
V integrované výuce (CLIL) je klíčová je dualita cílů, tedy učitel se má vědomě věnovat jak odbornému předmětu a rozvíjení kompetencí v něm, tak cizímu jazyku. Tento článek poukazuje na různé roviny…
Základní vzdělávání
25. 11. 2010 2x 21120x
CLIL - Neverbální prostředky komunikace a různé formy reprezentace
Článek je věnován využití různých reprezentací při výuce CLIL.
Základní vzdělávání
3. 11. 2010 0x 21012x
Postavte žákům lešení! aneb jak na scaffolding v hodinách CLIL a nejen tam
Každý učitel má svůj ověřený soubor strategií, které fungují, technik, jak vzbudit a udržet zájem žákům, způsobů, jak jim pomoci pochopit a aplikovat probíranou látku. Takovému souboru strategií a…
Základní vzdělávání
3. 11. 2010 0x 10415x
Výzkumy o přínosu CLIL
Příspěvek stručně mapuje vývoj názorů na výuku v cizím jazyce, představuje výzkumy, které potvrzují přínos CLIL pro žáky, a na konkrétním příkladu ukazuje, jak může CLIL rozvíjet kognitivní…
Základní umělecké vzdělávání
18. 6. 2010 0x 22599x
CLIL v českých ZUŠ a profesionalizace učitelů – prognóza
Prognóza integruje poznatky převážně české pedagogiky a americké teorie řízení. Je určena učitelům ZUŠ a dalším zájemcům.
Zobrazeno 12 z 12 položek