Odborný článek

Aplikace Cymath

Anotace

Cílem článku je seznámit čtenáře s aplikací Cymath, kterou lze využít na jakémkoli stupni vzdělávání ve výuce matematiky. Aplikace nabízí širokou škálu připravených témat z matematiky, největší výhodou je podrobné řešení krok za krokem. Žák díky práci s aplikací rozvíjí matematické a digitální dovednosti.

Cymath je webová aplikace sloužící jako matematický kalkulátor, který poskytuje uživatelům řešení matematického problému krok za krokem. Aplikace se zaměřuje na celou škálu matematických témat až po derivace a integrály a je možné ji využít na všech stupních vzdělávání, tedy na základní, střední i vysoké škole. Jaké jsou výhody a nevýhody aplikace Cymath? A jak lze aplikaci využít ve výuce matematiky na druhém stupni základní školy?

Ovládání aplikace je velmi jednoduché a intuitivní. Na úvodní stránce je příkazový řádek s možností rozšířené klávesnice, připravené příklady a výběr tématu, kterému se chce uživatel věnovat. Jednou z výhod je právě jednoduchost rozšířené klávesnice, díky které si žák může vyzkoušet základní sazbu matematického textu.

Nejvíce možností využití aplikace je při výuce algebraických výrazů. Nejen že aplikace poskytuje žákům řešení krok za krokem při sčítání, odčítání, násobení a dělení mnohočlenů, ale dokáže také poskytnout například hodnotu výrazu pro konkrétní neznámou. Žáci tedy mohou buď zkoumat dosazení konstanty za neznámou, nebo kalkulátor využívat ke kontrole vlastních výsledků.

Při výuce lineárních rovnic lze aplikaci opět využít k matematickému zkoumání – jak fungují ekvivalentní úpravy rovnic, jaké je pořadí kroků při úpravě rovnic, popř. jaký je rozdíl mezi žákovským řešením a řešením nabízeným aplikací Cymath. Všechny kroky řešení jsou velmi podrobně a přehledně zpracovány.

Při využití Cymath ve výuce matematiky se nabízí i zapojení CLIL (Content and Language Integrated Learning), jelikož je kladen důraz současně na matematiku a na anglický jazyk, který je zde používán jako prostředek k vyučování daného tématu. V tomto případě mezi hlavní výhody využití CLIL spadá také zlepšení jazykových dovedností žáků, zpestření metod a forem výuky, vyšší motivace žáků či příprava na budoucí studium.

Pod heslem Prime Factorization nabízí Cymath rozklad složeného čísla na součin prvočísel, tedy prvočíselný rozklad. Dokonce k rozkladu složeného čísla využívá velmi často tzv. téčka. Pokud žáci tedy nevědí, jak rozložit složené číslo na součin prvočísel, mohou číslo zadat do příkazového řádku a zkoumat, jak daný algoritmus funguje. Naopak pokud už umí dané číslo rozložit, mohou nástroj opět využít ke kontrole vlastního řešení.

V devátých ročnících základních škol se žáci dostávají k lineárním funkcím, u kterých určují především graf funkce, definiční obor, obor hodnot a průsečíky s osami\[ x \] a\[ y \]. Všechny tyto úlohy lze efektivně řešit i v dané aplikaci. Do příkazového řádku stačí zadat např. graph\[ y=2x+3 \] a poté využít tlačítek Intercepts (nulové body), Doman (definiční obor) a Range (obor hodnot). 

Aplikace nabízí řadu dalších možností využití. Je však důležité upozornit na to, že Cymath může být užitečným nástrojem pro rozvoj matematické gramotnosti ve výuce matematiky pouze v případě, že se žáci aktivně podílí na pochopení matematických konceptů a algoritmů, a nejen kopírují řešení bez skutečného porozumění. Díky práci s tímto nástrojem žáci rozvíjí nejen své matematické dovednosti, ale i dovednosti digitální. Konkrétně žáci zlepšují schopnost využívat digitální nástroje k řešení problémů. Aplikace nabízí snadný a rychlý přístup k informacím, řešení podává podrobně krok za krokem, což může podporovat efektivní učení žáka. Celkové ovládání aplikace není složité, ale cizí jazyk aplikace může být obtíží pro žáky při snaze pochopit téma. Naproti tomu se nabízí možnost zapojení CLIL do výuky matematiky. Žáci tuto možnost kvitují a jsou více motivováni a zaujati daným tématem.

Zdroje: Cymath - Math Problem Solver with Steps

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Veronika Procházková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.