Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > CLIL - Neverbální prostředky komunikace a různé formy reprezentace
Odborný článek

CLIL - Neverbální prostředky komunikace a různé formy reprezentace

25. 11. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Jarmila Novotná

Anotace

Článek je věnován využití různých reprezentací při výuce CLIL.

Obecně lze říci, a netýká se to pouze CLIL výuky, že výuka všech předmětů je založena převážně na komunikaci. Komunikace ve třídě probíhá podobně jako jakákoli jiná komunikace – je multimodální (Alwood, 2001). Aby si žáci a učitel porozuměli, používají různé komunikační prostředky, které se navzájem doplňují a podporují (Reich, 2006). Multimodální přístup, který používá verbální i neverbální formy, je při CLIL výuce zvlášť důležitý. Zatímco v běžném životě převládá použití běžného jazyka, použití neverbálních nástrojů jej doplňuje. Při CLIL výuce se zvětšuje význam neverbálních komunikačních prostředků, stávají se rovnocenným partnerem nástrojů verbálních, oba typy komunikace se navzájem podporují a doplňují. Např. doplnění slovního vyjádření obrázkem, schématem, symbolickým zápisem apod. většinou zpřesňuje verbálně předávanou informaci a zvyšuje její srozumitelnost pro všechny účastníky komunikace.

Obecně můžeme říci, že v CLIL výuce se výrazně uplatňují hlavně čtyři základní typy vstupů: vizuální (obrázky, objekty z běžného života, modely, grafické reprezentace a symboly apod.), akustické (mluvené slovo, a to jak učitele a žáků, tak i zprostředkované audiovizuálními prostředky), kinestetické (gesta, mimika, pohyb, prvky dramatizace apod.) a taktilní (manipulace s modely apod.).

Využití různých reprezentací zvyšuje porozumění: Jazyk je rozvíjen, když se žáci učí pojmy v situacích, kdy mohou své myšlenky vyjádřit v několika podobách. Různé reprezentace se tak stávají „nástroji, pomocí nichž žák myslí“.

Významným pomocníkem se staly digitální technologie, které umožňují snadnější a rychlý přístup k různým neverbálním reprezentacím. Jejich integrace do výuky CLIL, jak ze strany učitele, tak žáků, dovoluje efektivnější komunikaci a pružnější reakci na aktuální učební potřeby.

Využití různých reprezentací pomáhá nejen uspokojovat individuální rozdíly mezi žáky, ale rozšiřuje také komunikaci mezi účastníky. Vytváří optimální podmínky k učení se a k osobnostnímu rozvoji.

Literatura

Alwood, J. (2001). Cooperation and Flexibility in Multimodal Communication. In Bunt, H. and Beun, R. J. (eds.), CME’98 LNAI 2155, pp. 113–124. Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag.

Reich, K. (2006). Konstruktivistische Didaktik: Lehr- und Studienbuch mit Methodenpool. Weinheim : Beltz Verlag.

Hansen-Pauly, M.-A. et al. (2009). Teacher Education for CLIL across Contexts: From Scaffolding Framework to Teacher Portfolio for Content and Language Integrated Learning. Dostupné z http://clil.uni.lu.

Ukázka materiálů: Učíme se odbornou slovní zásobu[1]

Obrázky mohou pomoci zapamatovat si odborné termí­ny

Obrázky mohou pomoci zapamatovat si odborné termíny

 

Stromy slov“ mohou být užitečné

Podívejte se na strom slov pro dovolenou. Nyní doplňte strom pro termín z vaší oblasti.

Stromy

 

„Vidličky slov“ mohou být užitečné

Podívejte se na vidličku slov pro čtverec. Nyní vytvořte vidličku pro termín z vaší oblasti.

vidlicka

Tabulky trochu jinak

Doplňte záhlaví tabulky:

Tabulka

 


[1] Použité materiály:

HOFFMANOVÁ, M. and NOVOTNÁ, J. (2009). Learning Vocabulary – Aids to Learning. In: CLIL across Contexts: from Scaffolding Framework to Teacher Education Activities. Š. Multimodality.

McCARTHY, M. and O’DELL, F. English Vocabulary in Use. Cambridge : CUP, 2001.

NOVOTNÁ, J., KUBÍNOVÁ, M., Sýkora, V. and SINKOVÁ, M. Matematika s Betkou 1 pro 6. ročník základní školy. Praha : Scientia, 1996.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jarmila Novotná

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
25. 11. 2010
Autorka stručně a přehledně shrnuje základní principy multimodálního přístupu k výuce, staví na relevantní literatuře a svá tvrzení vhodně ilustruje na autentických materiálech grafických reprezentací. Příspěvek otevírá čtenáři cestu k různým způsobů reprezentace a jejich přenositelnosti z hodin cizího jazyka do CLIL.

Hodnocení od uživatelů

Mgr. Lenka Říhová
25. 11. 2010, 16:46
Inspirující nejenom pro CLIL, z praxe speciální školy mohu říct, že podobné techniky využíváme i při výuce čtení nebo naukových předmětů. Pro děti (nejen s handicapem) to má velký význam. Děkuji
Dagmar Csatová
26. 11. 2010, 04:30
Díky za námět, myšlenková mapa nemusí mít vždy stejnou podobu.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

CLIL