Metodický portál / Odborné články

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (21)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 21 položek
Základní vzdělávání
15. 12. 2021 0x 330x
Digitální gramotnost ve výtvarné výchově
Příspěvek poukazuje na významné vzdělávací aspekty digitální tvorby ve výtvarné výchově, konkrétně se zaměřuje na…
Základní vzdělávání
30. 11. 2021 0x 211x
Co nebylo v učebnici (8. část) – S informacemi k lepšímu celoživotnímu učení pro věkovou kategorii žáků z 6.–7. ročníku ZŠ a odpovídající ročníky osmiletého gymnázia
Vzdělávací program S informacemi k lepšímu celoživotnímu učení pro věkovou kategorii žáků z 6.–7. ročníku ZŠ a…
Základní vzdělávání
14. 4. 2020 2x 2466x
Škola v nouzovém stavu není nouze ve vzdělávání
V tomto pojednání se jako jeho autor zamýšlím a rekapituluji proměnu přístupu pedagogických zaměstnanců škol, nejvíce…
Základní vzdělávání
11. 11. 2019 0x 8389x
Předměty speciálně pedagogické péče u nás ve škole
Speciálně pedagogická péče jako soubor opatření se projevuje jako úspěšné zapojení žáka nejen do vyučovacích hodin, ale…
Základní vzdělávání
19. 9. 2019 0x 7718x
Příčiny rušivého chování žáků ve výuce realizované ve školní třídě
Článek nazvaný Příčiny rušivého chování žáků ve výuce realizované ve školní třídě se zabývá příčinami rušivého chování…
Základní vzdělávání
4. 9. 2019 0x 6139x
Hodnocení žáků, individualizace v hodnocení učitelem
Hodnocení vypovídá o míře osvojení učiva či o úspěšnosti dané aktivity, poskytuje nám objektivní zpětnou vazbu o…
Základní vzdělávání
30. 5. 2019 0x 10357x
Činitele rozhodující a ovlivňující vznik autority učitele
Autorita učitele je v současnosti hojně diskutovaným tématem. Článek věnovaný tomuto tématu se zaměřuje především na…
Předškolní vzdělávání
3. 9. 2018 0x 14475x
Těšíme se do školy
Tato obsáhlá lekce lze rozdělit na více lekcí, aktivity a činnosti vás mohou provázet celým týdnem, tudíž si s dětmi…
Základní vzdělávání
11. 6. 2013 0x 4348x
Plánování CLILu
Sedmá kapitola příručky Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ přibližuje plánování jako důležitý aspekt úspěšné…
Základní vzdělávání
16. 12. 2011 0x 4061x
Rozvoj komunikativních dovedností s využitím tradic a prostředí
Příspěvek zdůrazňuje uplatnění tvořivosti, originality, fantazie, nutnosti navazovat vhodná témata ke komunikaci,…
Základní vzdělávání
18. 8. 2011 0x 20938x
Gender ve vzdělávání dětí a mládeže
Článek pojednává o odlišnosti mezi muži a ženami, původu této odlišnosti, genderu a jeho vlivu v oblasti vzdělávání. …
Základní vzdělávání
17. 8. 2011 0x 15763x
Činnosti učitele a žáka ve výuce
Příspěvek popisuje pedagogický výzkum, který je svým obsahem orientován na oblast pedagogické komunikace. Ve výzkumu se…
Zobrazeno 12 z 21 položek