Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „školní vzdělávací program“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (61)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 61 položek
Základní vzdělávání
20. 1. 2009 0x 8426x
Postavení zeměpisu v rámci ŠVP
Ve školním roce 2007/2008 byla zahájena kurikulární transformace školského systému pro základní vzdělávání, která umožňuje školám nadpředmětový přístup ke vzdělávání. Vzdělávací obsah je v RVP ZV…
Základní vzdělávání
24. 9. 2008 0x 5090x
Prezentace školy a ŠVP pro veřejnost
Práce zpracovaná v rámci absolvování studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu se zabývá otázkou propagace školy a jejího ŠVP před veřejností.
Základní vzdělávání
24. 9. 2008 0x 6751x
Od skupinové ke kooperativní výuce
Závěrečná práce vzniklá v rámci absolvování studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu je zaměřena na jednu z organizačních forem výuky, kterou je skupinová…
Základní vzdělávání
19. 9. 2008 0x 14959x
Metody a formy práce Začít spolu vedoucí ke klíčovým kompetencím
Závěrečná práce vzniklá v rámci studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu.
Základní vzdělávání
16. 9. 2008 0x 8469x
Reflexe činnosti koordinátora jako východisko pro přechod od analýzy k syntéze v procesu zavádění a ověřování ŠVP ZV
Reflexe některých kroků koordinátora školního vzdělávacího programu, které uskutečnil během dosud vykonané činnosti.
Předškolní vzdělávání
2. 7. 2008 0x 12732x
Podmínky vzdělávání
Popis podmínek vzdělávání, které škola má a které vytváří. Popis vychází z analýzy konkrétních podmínek školy a závěrů vlastního hodnocení.
Předškolní vzdělávání
17. 6. 2008 0x 23863x
K souladu ŠVP s RVP PV
Příspěvek se vyjadřuje k ŠVP z pohledu ČŠI. Autorka na základě svých dlouhodobých zkušeností a znalostí práce mateřských škol upozorňuje na nejčastější chyby a nedostatky v tvorbě ŠVP. Ukazuje, co je…
Speciální vzdělávání
21. 4. 2008 0x 6527x
Nové prvky ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole v Kyjově
Příspěvek informuje o možnostech vzdělávání žáků s mentálním postižením a s postižením více vadami s využitím projektů, mimoškolních aktivit a kurzů.
Speciální vzdělávání
17. 4. 2008 0x 9769x
Volitelné předměty a jejich pojetí ve Školním vzdělávacím programu Speciální základní školy a Praktické školy v Hradci Králové
Význam volitelných předmětů v prevenci sociálně patologických jevů a ukázka nabídky těchto předmětů v základní škole speciální.
Předškolní vzdělávání
14. 4. 2008 0x 10824x
Evaluační systém
Zpracování evaluačního systému, který je funkční vzhledem ke specifičnosti jednotřídní mateřské školy.
Předškolní vzdělávání
20. 3. 2008 0x 11798x
Česká brána – ukázka ze ŠVP
Autorka se zabývá přístupem školy k naplňování rámcových cílů. Poskytuje i částečnou charakteristiku ŠVP. Ve vybraném integrovaném bloku demonstruje uplatňování metod prožitkového učení, které…
Základní vzdělávání
29. 1. 2008 0x 9775x
Rozpracování vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví do ŠVP - aktualizovaná verze
Článek nabízí praktické náměty na rozpracování vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví do ŠVP.
Zobrazeno 12 z 61 položek