Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Od skupinové ke kooperativní výuce
Odborný článek

Od skupinové ke kooperativní výuce

Anotace

Závěrečná práce vzniklá v rámci absolvování studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu je zaměřena na jednu z organizačních forem výuky, kterou je skupinová a kooperativní výuka.

Tato práce byla zpracována jako závěrečná práce v rámci absolvování studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu realizovaném v Národním institutu pro další vzdělávání, krajském pracovišti Brno v období od 4. 10. 2006 do června 2008. Závěrečná práce je zaměřena na jednu z organizačních forem výuky, kterou je skupinová a kooperativní výuka.

Práce je rozdělena na dvě části. První část - teoretická - obsahuje stručný přehled organizačních forem práce, jejich velmi stručnou charakteristiku, charakteristiku skupinové a kooperativní výuky, postupný přechod na kooperativní výuku zvládnutím práce ve dvojicích a ve skupinkách, hodnocení práce ve skupinách a nabídku kooperativních struktur, které se hodí tehdy, pokud se učitel i žáci teprve učí pracovat kooperativně. Druhá část - praktická - obsahuje ukázku z analýzy procentuálního zastoupení jednotlivých organizačních forem práce u pedagogů ve škole zpracovanou formou grafů na základě dotazníkového šetření.

Součástí závěrečné práce jsou i praktické ukázky realizace skupinové práce a ukázka kooperativní výuky v některých třídách naší školy, včetně fotodokumentace.

Použitá literatura a zdroje:
Badegruber, B.: Otevřené učení ve 28 krocích. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-85 282-76-3.
Fisher, R.: Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-966-6.
Kalhous, Z. - Obst, O. a kol.: Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
Kasíková, H.: Kooperativní učení a vyučování. Univerzita Karlova v Praze: Nakladatelství Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-0192-2.
Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8.
Pasch, M. - Gardner, T. G.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7367-054-2.
Petty, G.: Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7367-172-7.
Průcha, J. - Walterová, E. - Mareš. J.: Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-029-4.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
460.94 kB
PDF
Od skupinové ke kooperativní výuce

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Miluše Kucková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Člověk a jeho svět