Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „člověk a jeho svět“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (57)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 57 položek
Základní vzdělávání
23. 11. 2006 0x 17430x
Johanna - z pekla do ráje
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Výchovy k občanství) s uplatněním průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Opírá se o dokumentární film nabízený v rámci projektu Jeden svět…
Základní vzdělávání
23. 11. 2006 0x 19088x
Čaroděj zeměmoří
<i>Čaroděj zeměmoří</i> volně navazuje na aktivitu <i>Johanna - z pekla do ráje</i>. Může být použita zcela samostatně a nemusí být spojována s projekcí filmu. Prostřednictvím interaktivní hry si…
Gymnaziální vzdělávání
23. 11. 2006 0x 20886x
Hra na etnologa
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Výchovy k občanství) s uplatněním průřezového tématu Multikulturní výchova. Může se stát také inspirací pro hodinu samostatné MKV. V průběhu aktivity…
Základní vzdělávání
22. 11. 2006 0x 9235x
Environmentální výchova do škol
Nabídka pracovních listů, které pomohou nejen při začlenění environmentální výchovy do ŠVP.
Základní vzdělávání
29. 8. 2006 0x 4990x
Sny dětí z nádraží
Aktivita se opírá o dokumentární film, jehož námětem je život dětí žijících na ulici. Rozvíjí empatii a ochotu žáků vcítit se do pozice svých vrstevníků, kteří ztratili domov, a ukazuje možnosti, jak…
Základní vzdělávání
10. 7. 2006 0x 13273x
Mentálně postižení mezi námi
Jde o aktivitu s využitím dokumentárního filmu, která pomáhá odtabuizovat téma mentálně postižených i jinak handicapovaných lidí, kteří žijí vedle nás. Žáci mají možnost si janěji uvědomit, že o…
Základní vzdělávání
20. 6. 2006 0x 21588x
Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví
Koncepce výše zmíněného oboru včetně vymezení obsahu jednotlivých tematických okruhů, jejich vzájemných vazeb i vazeb na okruhy z jiných oborů.
Základní vzdělávání
19. 10. 2005 0x 16419x
Voda, vzduch, počasí - pracovní sešit k vyučovacímu předmětu Člověk a jeho svět pro 5. ročník
Pracovní sešit netradičních úloh zaměřených na tematický okruh Rozmanitost přírody (vzdělávací obor Člověk a jeho svět) pro žáky 5. ročníku.
Základní vzdělávání
19. 1. 2005 0x 8311x
Možnosti environmentální výchovy a Agenda 21
Příspěvek se zabývá možnostmi, jak může vlastivědné vyučování přispět k environmentální výchově a k myšlenkám a praxi místní Agendy 21.
Zobrazeno 12 z 57 položek