Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > MŠ - Komplexní aktivity
Odborný článek

MŠ - Komplexní aktivity

Anotace

Mnohostní, množinové a geometrické představy lze rozvíjet prostřednictvím komplexních aktivit, v nichž se jednotlivé oblasti prolínají.

Barvy a tvary

Pomůcky

Hrací kostka, kde jsou místo čísel znázorněny barvy. Sada barevných brček nebo tyčinek ze hry mikádo, které mají barvy odpovídající barvám na kostce (např. červená, modrá, zelená a žlutá).

Aktivity

Dítě má k dispozici sadu brček/tyčinek a barevnou hrací kostku. Je zadán obrazec, který má dítě složit (trojúhelník, velký čtverec apod.). Dítě hodí kostkou a skládá daný obrazec pomocí brček/tyčinek stejné barvy, jaká padla na kostce. Většinou dítě použije na jednu stranu obrazce jedno brčko/tyčinku. V případě „velkého“ obrazce použije dvě brčka/tyčinky.

Můžeme použít i negativní podmínku. Dítě potom skládá barevný obrazec bez použití té barvy, která padla na hrací kostce. Dáme prostor pro hledání různých řešení, např.: „Složte trojbarevný trojúhelník.“ „Kdo umí poskládat jiný trojbarevný trojúhelník.“ Děti učíme, že existuje více řešení.

Geopuzzle početní

Pomůcky

Na vhodně zvolený jednobarevný obrázek (např. raketa, srdce) zakreslíme rozdělení na několik dílků. Ke stranám každého takto vzniklého dílku vyznačíme určitý počet teček tak, aby se po rozstříhání obrázku dal obrázek pomocí těchto teček složit.

Dílky rozstříhaného obrázku (geopuzzle početní) se k sobě přikládají tak, aby se shodovaly u přiložených stran počty teček i jejich seskupení.

Aktivity

Dítě má k dispozici sadu jednotlivých dílků s vyznačenými tečkami. Přikládá k sobě dílky tak, aby počet teček u přiložených stran byl stejný.

Procvičujeme orientaci v rovině a určování kvantity pomocí univerzálního modelu. Dítě zkoumá a přiřazuje, manipuluje s dílky, probíhá myšlenková analýza a syntéza.

Vzniklý obrázek slouží jako motivace i kontrola. Přiměřené napětí a moment překvapení navozuje radost z úspěchu. Nezasahujeme, neopravujeme a necháme dítě soustředěně pracovat.

Pohlednice

Pomůcky

Sada obálek označená čísly od 2 do 6. V každé obálce je pohlednice, která je rozstříhána na tolik dílů, kolik určuje číslo na obálce. Některé pohlednice mají po obvodu výrazný rámeček, některé pohlednice jsou kreslené, u některých je použita fotografie.

Aktivity

Dítě skládá pohlednice, které jsou rozstříhány na 2 až 6 dílů. Postupně zvyšujeme obtížnost skládání na základě individuálního přístupu. Dítě musí zažít příjemné napětí a radost z úspěchu. V případě potřeby snížíme obtížnost použitím předlohy. U některých pohlednic je dobré využít výrazný rámeček jako oporu pro skládání. Pohlednice mohou být kreslené, u některých může být využita fotografie.

Alternativou je skládání dvou nastříhaných pohlednic, kdy musí děti nejprve roztřídit jednotlivé dílky. Pro tuto variantu využijeme pohlednice odlišné formy (např. fotopohlednice a kreslená pohlednice).


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Eva Zelendová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích