Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Kalorimetrie

Ikona inspirace
Autor: Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Anotace: Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané žáky v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, environmentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce kalorimetr bylo ověření získaných znalostí z tématu tepelná výměna, vyzkoušení odhadu konečné teploty, procvičení výpočtu z kalorimetrické rovnice, využití znalostí řešení matematických rovnic ve fyzice, přemýšlení o vzniku tepelných ztrát.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Látky a tělesa » změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
  2. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Chemie
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: pro jedno provedení: směšovací kalorimetr, odměrný válec, rychlovarná konvice, teploměr, kádinka
Klíčová slova: laboratorní práce, fyzika, projekt ESF

Časová dotace:

  • Práce je možná provést za 1 vyučovací hodinu.
  • Žáci pracují v týmech nebo jednotlivě. Jedná se o jednoduchou a pro žáky velmi dobře zvládnutelnou práci.
  • Experiment je možné velmi dobře provést jako demonstrační pokus, jehož výsledky žáci zpracovávají jednotlivě.
  • Práci plánujeme do výuky po výkladu a procvičení výpočtů na kalorimetrickou rovnici. Po laboratorní práci již zařazujeme písemnou práci.

Žáci řeší, proč se teplota zjištěná experimentálně a teoreticky liší. Vzhledem k tomu, že na základní škole nepočítáme s kapacitou kalorimetru, by je měla v prvním okamžiku napadnout tepelná ztráta vzniklá zahřátím kalorimetru, míchadla a teploměru. Další ztráty vznikají při nalévání vroucí vody do kalorimetru. Ztráty mohou vzniknout i nepřesným naměřením objemů teplé a studené vody (zde pozor na kádinky – žáci je s velkou oblibou používají jako odměrnou nádobu).

Hodnocení:

Hodnotíme zpracování pracovního listu (s výjimkou odhadu konečné teploty žáka). Ve zpracování hodnotíme i úpravu. Učíme tak žáky systematicky a smysluplně zapisovat výsledky měření.

Poznámka:

Při provedení několika experimentů současně doporučuji zprůměrovat konečnou teplotu naměřenou experimentálně. Zpřesní se výsledek a zároveň to dává možnost prodiskutovat kvalitu provedeného měření jednotlivých skupin.

Do pracovního listu není tento úkol záměrně uveden, protože nelze odhadnout počet kalorimetrů na školách.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc455 kBKalorimetr PL
Odstranitdoc455 kBKalorimetr ML
Odstranitdoc455 kBKalorimetr TL
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 01. 2013
Zobrazeno: 6999krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČÁSLAVOVÁ, Martina. Kalorimetrie. Metodický portál: Články [online]. 30. 01. 2013, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZCB/16991/KALORIMETRIE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 30. 01. 2013 09:52
Článek popisuje standardní laboratorní práci. Pro učitele budou užitečné především přílohy k článku, neboť mu poskytnou veškeré potřebné informace pro patřičné aktivity žáků při dané laboratorní práci.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.