Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Alternativní doprava

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Petr Hopfinger
Anotace: Doprava a cestování jsou civilizačním fenoménem, který ovlivňuje celou řadu oblastí života společnosti. Následující příspěvek nabízí několik možných návodů, jak k tomuto tématu přistoupit. Cílem by mělo být především to, aby si žáci a studenti uvědomili, jaké faktory vstupují do hry a jaké alternativy vůči stávajícím formám dopravy mohou být reálné, popř. splnění jakých podmínek může podíl jednotlivých forem dopravy na celkovém dopravním koláči posílit či oslabit.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
  2. Gymnázium » Kompetence občanská » o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Sociální prostředí » zhodnotí na příkladech dynamiku vývoje obyvatelstva na Zemi, geografické, demografické a hospodářské aspekty působící na chování, pohyb, rozmístění a zaměstnanost obyvatelstva
  2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Životní prostředí » zhodnotí některá rizika působení přírodních a společenských faktorů na životní prostředí v lokální, regionální a globální úrovni
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Člověk a životní prostředí
Nutné pomůcky: počítač s připojením na internet
pomůcky pro tvorbu mapy
Klíčová slova: doprava

 

Cestujeme po Praze či po jiném větším městě

 

Před rozdělením do skupin žákům položíme několik otázek. Jaké dopravní prostředky pro osobní přepravu přicházejí v úvahu? Jaké faktory ovlivňují naší volbu? Jaké dopravní prostředky jsou vnímány pozitivně a jaké negativně? Vyplňte pracovní list (viz příloha 1). Po vyplnění by každá skupina měla svůj pracovní list prezentovat a obhájit jeho obsah.

 

Cestujeme na delší trasu

 

Jakou formu dopravy zvolíme? Co vše budeme při jejím výběru zvažovat?


a) Vyplňte pracovní list (příloha 2). Ten můžete upravit podle místa, ve kterém se Vaše škola nachází. Po vyplnění skupiny opět výsledky své práce prezentují.

 

b) Jak jsme již jistě zjistili, tak důležitou roli hraje čas. Pohled do mapy nám dá ale jen přibližnou představu o skutečné vzdálenosti mezi místy. Vytvořte proto mapu izochor pro různé typy dopravy zvoleného regionu (např. Česko, Evropa, Váš kraj, mikroregion, město). Izochory jsou linie spojující místa se stejnou časovou (v tomto případě dopravní) dostupností z určitého bodu. Podklady pro vytvoření této mapy můžeme najít na internetu – jízdní řády pro železniční, autobusovou či městskou hromadnou dopravu. Vlastní zkušenost nám může dát podklady pro dobu pěšího přesunu. Na www.mapy.cz nám plánovač trasy napíše i dobu potřebnou pro překonání námi zvolené trasy. Budeme-li vytvářet mapku i pro leteckou dopravu, tak je potřeba vzít v potaz i dobu nutnou pro odbavení.

 

Jak může vypadat doprava v dalších desetiletích?

 

Odhadovat budoucí vývoj je značně složité. V Evropě je dnes spíše na vzestupu snaha o regulaci dopravy. A proto si i mi můžeme zahrát na futurology a sociální inženýry. Vyplňte tabulku (příloha 3). Rozhodněte, které oblasti dopravy by bylo dobré podpořit a které naopak regulovat. Navrhněte konkrétní opatření a také zvažte okolnosti, které budou působit proti Vašim snahám. Po prezentaci jednotlivých skupin můžeme téma uzavřít diskusí.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc30 kBPříloha 1
Odstranitdoc33 kBPříloha 2
Odstranitdoc33 kBPříloha 3
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 31. 07. 2009
Zobrazeno: 7572krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOPFINGER, Petr. Alternativní doprava. Metodický portál: Články [online]. 31. 07. 2009, [cit. 2020-09-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GOB/6225/ALTERNATIVNI-DOPRAVA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.