Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Voda 3, dlouhodobé pozorování

Ikona prakticky

Voda 3, dlouhodobé pozorování

Ikona inspirace
Autor: Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Anotace: Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu podporují badatelskou činnost žáků ZŠ.

Cílem práce Voda 3, dlouhodobé pozorování bylo zpracování dat dlouhodobého pozorování, samostatné zpracování grafů, zlepšení čtenářské gramotnosti a výtvarné představivosti a fantazie, zpracování textu moderními metodami, pochopení odborného textu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 2. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
 3. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Chemie » Pozorování, pokus a bezpečnost práce » pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Přírodopis
 2. Základní vzdělávání -> Fyzika
 3. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna, Exkurze
Nutné pomůcky: nakopírované články a pracovní listy pro každého žáka, mm papíry, sada křivítek
Klíčová slova: laboratorní práce, fyzika, ekologie, chemie, projekt ESF
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Voda 2, chemické vlastnosti

Cíle:

 • žák vytváří přehledné zpracování dlouhodobého měření (tabulka, grafy);
 • žák rozlišuje známé a nové informace v textu;
 • žák rozlišuje informace v textu, které jsou v rozporu s jeho původním názorem;
 • žák hledá vysvětlení k částem textu, kterým nerozumí;
 • žák vyhledává v textu potřebné informace.

Metody práce, časový plán:

Práce je rozdělena na dvě části. Hlavním důvodem je možnost využít pracovní listy ve dvou hodinách, které nemusí být řazeny jako dvouhodinovka.

 1. částZpracování dlouhodobých pozorování

První část je připravena jako samostatná práce. Žáci pracují s pracovním listem.

Co je třeba připravit:

milimetrové papíry na vytvoření grafů, sady křivítek, které mohou žáci využít dle své úvahy

Na konci hodiny by měli odevzdat vyplněný pracovní list a dva grafy k závěrečné klasifikaci.

Hodnocení práce:

 • Grafy: sestavení svislé a vodorovné osy a jejich označení, správné vynesení bodů, sestavení křivky, celková úprava a vzhled grafů.
 • Obrázek koloběhu: správnost, držení se textu, úprava.
 • Zhodnocení dlouhodobého zpracování: schopnost formulovat věcné závěry a vytvoření názoru, hodnotíme i správnost vyjadřování a pravopis (žákům to vysvětlíme předem, protože proti tomu dost často protestují)  slovy "Je to vaše vizitka. Představte si, že informace připravujete pro svého nadřízeného, který si má vybrat spolupracovníky, kterým zvýší plat. Je vás dvacet a míst je pět. Snažte se svým zpracováním dostat se do VIP pětky!"
 • Známku doporučuji udělit po prostudování všech prací porovnáním.
 1. část – Získání rozšiřujících informací o vodě

Druhá část se orientuje na práci s textem s využitím metody I. N. S. E. R. T. Zároveň má za úkol rozšířit znalosti o vodě. Dá se použít v běžné hodině v 8. ročníku při probírání tématu Voda.

Metoda I. N. S. E. R. T. je popsána v metodickém listu v příloze.

Časový plán:

5 minut na vysvětlení metody I.N.S.E.R.T;

25 minut na samostatnou práci žáků;

15 minut na diskusi.

Poznámky a doporučení:

 • Je třeba si hlídat čas a nezůstávat dlouho u jedné informace.
 • Snažte se, aby každý žák dostal v hodině slovo.
 • Pozorujte žáky při samostatné práci. 

Co můžeme zjistit:

  • část žáků ani nedočte text, protože mu jednoduše nerozumí;
  • první, daleko před ostatními, jsou hotovi žáci s nejhorším prospěchem a je zajímavé pozorovat jejich chování, když jsou spolužáci ponořeni do práce (práci většinou nedodělají a potom se vymlouvají např., že si dalších úkolů nevšimli nebo že nevěděli, že musí vyplnit vše);
  • někteří žáci kladou neustále otázky, které v textu najdou vysvětlené nebo byly vysvětleny před prací, nejsou schopni se soustředit;
  • žáci, které práce zajímá, často „rušitele“ slovně usměrňují;
  • pilní a nadaní žáci mají s textem skutečně co dělat celých 25 minut.
 • Často diskutované pojmy ze článku: dehydratace krystalohydrátů, totální destrukce, statická a dynamická rovnováha vody, spotřeba vody, kde spotřebuji denně tolik vody.
 • V závěru hodiny je třeba odpovědět na otázky z textu.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - VANĚČEK , Vojtěch. Technologie pro 3. ročník SPŠ chemických. 2. vydání. Praha : SNTL, 1983. 341 s. ISBN 04-615-83. 
[2] - RNDR. KUSALA, Jaroslav. Hrátky s obnovitelnými zdroji. Praha : Čez, a.s., 2011. 38 s.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc446 kBVoda 3_ML
doc450 kBVoda 3_TL
doc448 kBVoda 3_PL
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 03. 2013
Zobrazeno: 7229krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČÁSLAVOVÁ, Martina. Voda 3, dlouhodobé pozorování. Metodický portál: Články [online]. 04. 03. 2013, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/17017/VODA-3-DLOUHODOBE-POZOROVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 04. 03. 2013 09:07
Dlouhodobé měření kvality vody v okolí školy může směřovat k vyhodnocování vývoje a vytváření hypotéz, co má vliv na změnu kvality vody. V rámci laboratorní práce je dobré: - zaměřit se na vyhodnocování nastavených cílů vč. rozvíjených klíčových dovedností tak, aby nedocházelo k formalismu - umožnit žákům volbu ve zpracování výstupu a výběru pokusu - umožnit žákům participaci na postupu - diferencovat úkoly pro nadané i slabé žáky - pro skupinovou práci nastavit role jednotlivých členů skupiny - umožnit žákům vytvářet a ověřovat hypotézy
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.