Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Cvičení na rozvoj slovní zásoby a jazykového...

Cvičení na rozvoj slovní zásoby a jazykového citu V

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Petra Pšeničková
Příspěvek nabízí aktivity pro rozvoj slovní zásoby a jazykového citu. Ústředním tématem jsou pozdravy, rýmy, shoda a odlišnost. Aktivity jsou řešeny propojením samostatné práce a práce ve skupině, která vede k ujasnění si své role v daném týmu.

Článek představuje 5. díl pětidílného seriálu na procvičování slovní zásoby a jazykového citu. Představuje témata shoda a odlišnost, Na co to je?, rýmování, Jak se lidé zdraví.

Materiál je vhodný pro všechny žáky 2. až 3. ročníku ZŠ. Pro žáky s logopedickými obtížemi, žáky-cizince či žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí i ve vyšších ročnících. Naopak po drobných úpravách mohou s materiálem pracovat i prvňáčci.

Úkoly lze zařadit do jednoho dne, ale i např. do celého týdne. Je možné zaměňovat pořadí aktivit.

1. Jak se lidé zdraví?

Učitel pracuje s žáky v kruhu. Zahájí hru „vykopnutím“ nějakého pozdravu. Např. učitel: „Ahoj.“ Žák po jeho levici pokračuje, např. „dobrý den“. Další žák ve směru hodinových ručiček – např. „těpic“ atd., dokud nevysloví pozdrav poslední žák nebo nedojdou možné příklady. Pokud konkrétní žák další pozdrav neví, může si správné slovo vypůjčit od učitele a hra pokračuje dál. Záměrně využijeme spisovných i hovorových termínů pro pozdravy.

V druhé části žáci pracují ve skupinách. Učitel mezi skupiny rozdělí karty s názvy pozdravů. Každé skupině přísluší 3 karty. Skupiny nacvičují „scénku“, ve které pozdrav předvedou. Při scénce mohou mluvit, není však dovoleno použít slovo = pozdrav, které mají ostatní skupiny uhodnout. Skupiny se střídají. Hra končí rozpoznáním všech pozdravů = všech karet.

Možné pozdravy: dobrý den, ahoj, na shledanou, čau, těpic, nazdárek, zdárek, zdarec, zdáreček, dobrou, brou, dobré ráno, dobrou noc, hezký den, pa, páček, čauves, čaky, ahojte, ahojda, hoj apod.

2. Rýmování

Žáci pracují ve skupinách. Pracovní list ke cvičení 2 z přílohy rozstříhají na karty. Karty (i prázdné) si členové skupin mezi sebe rozdělí. Učitel začíná hru slovem např. „opice“. Žáci hledají ve svých kartách slovo, které se slovem opice rýmuje. Skupiny mají vždy jednu minutu na vyhledávání rýmů. Na prázdné karty pak zapisují rýmující se slova, která žáci sami vymyslí. Po jedné minutě členové skupin zvedají nad hlavu karty s rýmy. Učitel může za každý správný rým udělit jeden bod nebo aktivitu nebrat jako soutěž (říci si, které rýmy jsou správné a které se k tomuto slovu nehodí).

V příloze v levém sloupci jsou slova pro učitele (odstřihne je z přílohy). Zbývající část přílohy je pro žáky.

Ukázka:

 

opice

 

slepice

 

velice

 

pramice

 

tkanice

 

 

vlak

 

drak

 

mrak

 

prak

 

vrak

 

 

hůl

 

půl

 

sůl

 

vůl

 

důl

 

 

dal

 

val

 

kal

 

bal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Shoda a odlišnost

Učitel pracuje s žáky v kruhu. Učitel rozdá žákům karty se slovy nebo obrázky (příloha – Pracovní list ke cvičení 3, foto). Na kartě jsou vždy uvedená dvě slova, která spolu souvisí a zároveň se od sebe v něčem liší.

Aktivita začíná od učitele, který má např. kartu se slovy: kšiltovka – kulich. Učitel popisuje: „Kšiltovka a kulich jsou pokrývky hlavy. Kšiltovka se používá v létě, chrání hlavu a oči proti záření slunce. Je ušitá z látky. Kulich se používá v zimě, chrání hlavu před chladem a zimou. Je pletený z vlny, může mít bambuli. Žák po levici pokračuje v popisování své dvojice slov/obrázků. Aktivita končí u posledního žáka v kruhu.

Ukázka:

 

mrkev

 

paprika

 

jablko

 

meruňka

 

 

limonáda

 

kohoutková voda

 

pivo

 

víno

 

 

pepř

 

sůl

 

cukr

 

med

 

 

ponožky

 

podkolenky

 

sandály

 

sněhule

 

 

počítač

 

notebook

 

mobilní telefon

 

pevná linka

 

 

Autor díla: Petra Pšeničková
(Zdroj: Stará 2013, Žvanda a Melivo, s. 34)

Obměna:
Žáci utváří novou dvojici slov, která vyjadřuje obdobný vztah jako slova na kartě. Např. „smrk – sedmikráska“ na úvodní kartě. Řešení: „dub – tulipán.“

4. Na co to je?

Učitel pracuje s žáky v kruhu. Připraví krabici s různými předměty. Hru začíná učitel, vybere si jeden předmět a popíše, na co se používá. Např. šroubovák: „To je šroubovák. Šroubovák je nářadí. Používá se k utažení šroubu nebo zatažení šroubu. Díky šroubům kusy dřeva (jiného materiálu) drží při sobě.“ Pokračuje další žák ve směru hodinových ručiček, hra končí u posledního žáka v kruhu.

Doporučená literatura:

  • BOROVÁ, B., SVOBODOVÁ, J.: Šimonovy pracovní listy 4  Rozvoj myšlení a řeči. Portál, Praha 1997. ISBN 80-7178-658-6.
  • HAVLÍČKOVÁ, J., EICHLEROVÁ, I.: Kouká Mína do komína – Logopedické říkanky. Portál, Praha 2013. ISBN 978-80-262-0471-8.
  • CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V., BOHÁČOVÁ, Š.: Šimonovy pracovní listy 6 a 7  Logopedická cvičení I a II. Portál, Praha 2007. ISBN 978-80-7367-261-4, 80-7178-716-7.
  • PÁVKOVÁ, B.: Zlomíš si jazýček. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2513-7.
  • POKORNÁ, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha, Portál 2011. ISBN 978-80-7367-931-6.
  • STARÁ, E., STARÝ, M.: Žvanda a Melivo  cvičení na rozvoj slovní zásoby. Euromedia Group, Praha 2013. ISBN 978-80-242-3888-3.
  • SYNEK, F.: Říkáme si s dětmi. Praha: ArchArt, 2004. ISBN 80-86638-04-9.
Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám