Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Kovy 1

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, enviromentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Kovy 1 bylo ověření několika základních fyzikálních a chemických vlastností kovů: schopnost charakteristicky barvit plamen, vodivost, vzhled, hustotu atd., vyzkoušení práce s platinovým drátkem, dodržování přesného pracovního postupu, motivace žáků k chemii prostřednictvím atraktivního jednoduchého pokusu, který zvládnou provést sami.

Metody práce:

Žáci pracují samostatně podle postupu práce uvedeného v teoretickém listu.

Časový plán:

Práce je koncipována na jednu vyučovací jednotku. Doporučuji třídu rozdělit na dvě skupiny.

Hodnocení:

Návrh hodnocení metodou tří „S“ – splnění, správnost, souhrnnost.

Splnění: učitel kontroluje, zda žák splnil zadání práce, vyplnil pracovní list správně se všemi požadavky, které byly zadány.

Správnost: učitel kontroluje, zda je práce věcně správná, neobsahuje chyby.

Souhrnnost: učitel kontroluje, zda žák prokázal, že problém pochopil a použil dostatek informačních zdrojů, uplatnil tvořivost a přehled.

Při týmové práci se touto metodou hodnotí hůře, nutno vypozorovat. Do kritérií zahrnujeme také úpravu odevzdaného zápisu.

Poznámky k hodnocení je vhodné žákům sdělit před prací např. v TL, napsáním na tabuli nebo promítnutím.

Varianty práce:

  • Místo platinového drátku lze využít tenký ocelový drátek, ale barvy nejsou tak výrazné. Lepší se jeví využití špejlí namočených do roztoků solí. Fungují stejně dobře jako platinové drátky, možná lépe. Lze využít i tuhu z verzatilky.
  • Další velmi zajímavá možnost, jak si poradit i bez platinového drátku: Roztoky solí si připravte do rozprašovačů (lze využít spreje do nosu z lékárny). Vystříknutím nad plamen kahanu se povedlo, že v drobných kapičkách při padání do plamene bylo dobře vidět zbarvení plamene. Tato varianta se hodí zvlášť pro lihové kahany, protože mají teplotu plamene poměrně nízkou a dost nevýraznou barvu plamene.
  • Žákům dělá často problém rozlišit karmínové zbarvení stroncia a purpurové zbarvení lithia. Doporučuji barvy předem ukázat, např. promítnutím na tabuli.
  • Občas doporučuji mezi neznámé vzorky zamíchat i destilovanou vodu.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc456 kBKovy 1 ML
doc472 kBKovy 1 PL
doc470 kBKovy 1 TL
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám