Odborný článek

Přísloví

14. 12. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Helena Vašatová

Anotace

Prostřednictvím několika aktivit se žáci seznámí s řadou běžně užívaných přísloví a porozumí jejich významu.

Kartotéka

Každý žák si za domácí úkol připraví několik přísloví (včetně vysvětlení jejich významu). Společně s učitelem pak při hodině jednotlivá přísloví proberou, aby se ve třídě neopakovala. Každému žákovi by měla zůstat minimálně tři přísloví, která zpracuje do společné kartotéky. U každého přísloví by mělo být uvedeno jeho znění, vysvětlení a krátká příhoda, která přísloví vystihuje. Je dobré, aby měl v zásobě některá přísloví i sám učitel (viz Pracovní list č. 1), aby mohl případně další doplnit.

Znáte česká přísloví?

Žáci skládají puzzle (viz Pracovní list č. 2) tak, aby vedle sebe stály dvě části, které k sobě patří.

Přísloví vědecky

Žáci mají za úkol ve složitých definicích rozpoznat známá česká přísloví. Tato aktivita nabízí propojení i s jinými předměty (přírodopisem, fyzikou …). Žáci by měli mít k dispozici Slovník cizích slov. Pokud se ukáže, že aktivita je pro ně příliš obtížná, mohou dostat ve druhé fázi odpovídající česká přísloví, která k těm vědeckým jen přiřazují (viz Pracovní list č. 3).

Jak si lze také vysvětlit přísloví

Aktivita vychází z možného nepochopení významu přísloví. Jako inspirace poslouží několik vět. Žáci se obdobně pokouší vtipně vysvětlovat obsah přísloví (viz Pracovní list č. 4).

Namaluj přísloví

Žáci se pokusí podobně jako kdysi Lada ve své Ilustrované frazeologii ilustrovat české přísloví, ostatní pak hádají, o které přísloví jde (viz pracovní list č. 4).

Jak vzniklo přísloví?

Žáci jistě znají pohádku o tom, jak slepička pekla koláče. Pokud ne, můžete si ji převyprávět. A proto se říká: „Bez práce nejsou koláče." Úkolem žáků je vymyslet jinou příhodu, na základě které mohlo vzniknout jimi vybrané přísloví. Podmínkou je, že tentokrát nepůjde o přenesený význam – mluví-li se tedy v přísloví o koláčích, musí být o nich řeč i v příběhu (viz Pracovní list č. 4).

Živé obrazy

Ve skupině žáci zdramatizují některé přísloví. Zatímco všichni mají zavřené oči, skupina připraví živý obraz (herci se nehýbají, nesmějí mluvit), na který se ostatní mohou minutu dívat. Poté si skupina připraví stejným způsobem druhý a třetí obraz. Obrazy na sebe tematicky navazují a vyjadřují konkrétní přísloví, které mají ostatní za úkol odhalit.

Literatura a použité zdroje

[1] – [cit. 2009-12-14]. Dostupný z WWW: [http://www.rucniprace.cz/prislovi ].
[2] – [cit. 2009-12-14]. Dostupný z WWW: [http://www.pixy.cz/osobni/prisl.html].
[3] – PIŠLOVÁ, Simona. Jazykové hry. 2. vydání. Jihlava : Fortuna, 2008. 111 s. ISBN 978-80-7373-025-3.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
27.34 kB
Dokument
Příloha č. 1
doc
24.41 kB
Dokument
Příloha č. 2
doc
27.34 kB
Dokument
Příloha č. 3
doc
22.46 kB
Dokument
Příloha č. 4

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Helena Vašatová

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
14. 12. 2009, 12:59
Zdá se mi, že pracovní listy nepatří k tomuto článku! Nebo jsem nepochopila popisy?
Jan Šperl
15. 12. 2009, 16:00
Vážení uživatelé,u příspěvku Přísloví byly opravdu přílohy, které s textem nesouvisely. Tato chyba byla napravena. Příloha číslo 4 bude vložena ve chvíli, kdy se vyjasní autorská práva obrázků, které jsou v ní uvedené.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.