Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak změnili svět? Průmyslová revoluce v Českých zemích
Odborný článek

Jak změnili svět? Průmyslová revoluce v Českých zemích

Anotace

Žáci v aktivitě pracují s webovou aplikací Akademie věd ČR, v níž poznávají vynálezy a vynálezce z Českých zemí, kteří jsou spojeni s několika fázemi průmyslové revoluce od 19. do 20. st. Výsledky své práce sdílejí žáci ve vybraném online prostoru.

Vzdělávací cíle:

Žáci s pomocí webové aplikace uvedou příklady vynálezců a vynálezů z českého prostředí, které ovlivnily lidskou společnost.

Přínos využití digitálních technologií

Žáci se učí používat webový portál Akademie věd ČR jako zdroj poznání a své nově získané informace zároveň shrnují ve vybraném sdíleném online prostředí.

Stupeň vzdělávání: 2. st. základní školy

Věková skupina: žáci 8.–9. ročníku ZŠ

Vzdělávací obor: dějepis

Tematický okruh: modernizace společnosti

Časová dotace: Výuka: 45 minut, příprava sdíleného prostředí (např. Padlet)

Popis vzdělávací aktivity:

  • Vyučující žákům představí cíl hodiny: zjistit, jak vynálezy a vynálezci z českého prostředí pomohli během fází průmyslové revoluce změnit svět (a tím si také mimo jiné více uvědomit, jak se během průmyslové revoluce změnila lidská společnost).
  • Vyučující žákům přes projektor ukáže webové prostředí portálu Akademie věd ČR, kde mají hledat informace: http://www.ceskaveda.cz/pribeh/o-vynalezech. Je také potřeba žáky upozornit na případné požadované časové rozpětí (pokud chcete pracovat jen s vynálezy z 19. st.) a na to, že Jára Cimrman je úžasný, ale bohužel jen fiktivní (v databázi se nachází).
podoba portálu, zdroj http://www.ceskaveda.cz/pribeh/o-vynalezech

 

profil vynálezce po rozkliknutí u vynálezu, zdroj http://www.ceskaveda.cz/pribeh/o-vynalezech

  • V pracovních skupinách mají žáci 25 minut na to, prozkoumat alespoň tři vynálezy (je možné je skupinám striktně přidělit, aby se předešlo dublování), u nichž mají zjistit a do sdíleného online prostředí (např. Padletu) napsat: kdo je vynálezcem, 2. čím vynález změnil život lidí, 3. vložit obrázek vynálezu (z aplikace nebo najít na internetu).
  • Žáci by měli mít čas alespoň 15 minut před koncem hodiny na to, aby práci ukončili a podívali se na příspěvky ostatních pracovních skupin. Třída může přidělovat body vynálezům, o kterých si myslí, že jsou nejvýznamnější (každý žák smí udělit 2 body). Body buď zapisujte na tabuli, nebo je mohou žáci vpisovat do online prostředí.   

Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce:

Aplikace samotná je poměrně intuitivní a pracuje se s ní dobře, třídy zvyklé na práci se sdíleným online prostředím se pak nezdržují ani při používání Padletu, je však na vyučujícím jaký nástroj využije. Opravdu doporučuji skupinám vynálezy ke zpracování přidělit, protože jinak ztrácejí velké množství času hledáním a výběrem, což při standardních 45 minutách na výuku není nejlepší. Závěr s hlasováním se mi osvědčil, byť zdůvodnění pro některé vynálezy může být občas až banální. Smyslem aktivity na druhou stranu není jít příliš do hloubky rozsáhlých společenských změn během 19. a 20. st. Samotné hodnocení a splnění kritérií si pak může učitel projít po hodině a odvodit hodnocení. 

Další související materiály:

Můžete navázat hrou na portálu, funguje jako jednoduchá časová osa http://www.ceskaveda.cz/hra/vynalezy

Dalším zajímavým zdrojem ke zpracování mohou být profily českých vědkyň http://www.ceskaveda.cz/pribeh/o-vedkynich

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavel Žalský

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence digitální
  • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu