Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Mentimeter – cenný nástroj pro formativní hodnocení nebo brainstorming
Odborný článek

Mentimeter – cenný nástroj pro formativní hodnocení nebo brainstorming

Anotace

Článek představuje nástroj Mentimeter z hlediska jeho využívání ve výuce. Text přináší základní popis nástroje a jeho funkcí s důrazem na brainstorming a formativní hodnocení ve výuce. Součástí jsou ukázky popisující vlastní zkušenost autora článku s využíváním nástroje ve výuce přírodovědných předmětů a shrnutí základních výhod a nevýhod nástroje pohledem autora textu.

Mentimeter je interaktivní prezentační nástroj, který umožňuje učitelům zapojit žáky v reálném čase. Aplikace pomáhá vyřešit problém obracení se vždy na stejné žáky ve třídě tím, že nástroj umožňuje získat rychlou zpětnou vazbu od celé třídy. Přihlašování na webu https://www.mentimeter.com/ se provádí zadáním e-mailové adresy nebo prostřednictvím přihlášení na Google či Facebook účet. Uživatelé si mohou vybírat z různých typů aktivit, jako jsou otevřené otázky, kvízy, slovní mraky, hodnoticí škály, otázky a odpovědi a další. Žáci se připojují prostřednictvím aplikace nebo přes web https://www.menti.com/, kde k zobrazení otázek zadají šestimístný přihlašovací kód. Bezplatná verze umožňuje vytvořit dvě aktivity/otázky na jednu prezentaci. K dispozici je dostatek zdrojů, které představují konkrétní možnosti využívání aplikace ve výuce, jako je například video Seznámení s nástrojem Mentimeter.

Přestože je možné ve zdarma dostupné verzi nástroje položit pouze dvě otázky na jednu prezentaci, nejedná se o zásadní překážku pro využívání nástroje ve výuce. Často používám Mentimeter v úvodu nového tématu, když chci získat informace o tom, co žáci o konkrétním tématu už vědí. V tomto ohledu je nástroj vhodnou digitální alternativou pro přidávání popsaných lepíků na flip či na tabuli. Z hlediska získání vstupních informací o tom, co již žáci o tématu vědí, je výhodou anonymita aplikace. Při procházení žákovských odpovědí není možné rozeznat, které odpovědi komu patří. Přitom si mohu vybírat, na které odpovědi chci přednostně reagovat, a rozvést je s žáky v další diskuzi. Pro brainstorming nejčastěji využívám otázky s otevřenou odpovědí, případně slovní mrak, pokud nevyžaduji originální odpověď od každého žáka. Příkladem může být zpětná vazba o povědomí žáků o využívání ropy pro každodenní spotřební věci.

Autoři díla: Žáci ZŠ Kunratice

Další možností je využívání kvízu, který umožňuje získat zpětnou vazbu týkající se například porozumění konkrétnímu tématu, například k psaní chemických vzorců halogenidů a oxidů či ke zkušenosti dětí ve třídě s alkoholem. V tomto případě je výhodou anonymita nástroje.

Autoři díla: Žáci ZŠ Kunratice
Autoři díla: Žáci ZŠ Kunratice

Zajímavou možností je využití funkce škál pro získání zpětné vazby o tom, jak žáci vnímají výuku. Škály jsem v tomto případě využil za účelem získání reakcí žáků na vybraná tvrzení, která se vztahují k atraktivitě, srozumitelnosti a relevanci výuky přírodopisu pro žáky v jedné třídě.

Autoři díla: Žáci ZŠ Kunratice

Mentimeter je nástroj, který umožňuje dělat výuku poutavější, a to v rámci prezenční, hybridní i on-line výuky. Za výhodu považuji to, že se jedná o jednoduchý nástroj na používání ve výuce a že umožňuje žákům anonymní vyjadřování, což přispívá k bezpečnému prostředí pro žáky. Nástroj rovněž umožňuje rychle zobrazovat přehledné grafy s výsledky hlasování, které učiteli poskytnou okamžitou zpětnou vazbu o předešlých zkušenostech žáků s daným tématem. Jistou nevýhodu vidím v tom, že žáci pro práci s nástrojem musí mít k dispozici chytrý telefon či notebook s přístupem na internet. Potřeba načíst potřebný přihlašovací kód pomocí chytrého zařízení pak může zejména mladší žáky rozptylovat v hledání odpovědí na položené otázky.

Literatura a použité zdroje

[1] – PRAŽÁK, Daniel. Seznámení s nástrojem Mentimeter – Učíme Nanečisto #9. [cit. 2022-4-18]. Dostupný z WWW: [https://www.youtube.com/watch?v=3HMAyiYa1aQ].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jakub Holec

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence digitální
  • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem