Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Aplikovaná informatika – předmět speciálně pedagogické péče na základní škole speciální (4. díl)
Odborný článek

Aplikovaná informatika – předmět speciálně pedagogické péče na základní škole speciální (4. díl)

1. 2. 2022 Speciální vzdělávání
Autor
Mgr Lenka Říhová
Spoluautor
Ing Renata Votavová

Anotace

Změny v obsahu Informatiky a zavedení digitální kompetence v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání vyvolávají otázky, zda se tyto změny vztahují také na závažněji znevýhodněné žáky, konkrétně žáky s mentálním postižením na základních školách speciálních. Přestože pro tyto žáky nebyly realizovány úpravy jejich kurikula (Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální), lze předpokládat, že změny ve využívání digitálních technologií v osobním i ve školním životě se mohou týkat obsahu výuky i u nich. Pro pedagogy základních škol speciálních zveřejňujeme zkušenosti škol, které digitální vzdělávání svých žáků řeší inspirativně. Text je součástí série článků, které se digitálnímu vzdělávání žáků se závažným mentálním postižením věnují.

Jako příklad realizace digitálního vzdělávání žáků se závažným mentálním postižením je použita část školního vzdělávacího programu Speciální základní školy Poděbrady.

Charakteristika  předmětu speciálně pedagogické péče Aplikovaná informatika

Předmět Aplikovaná informatika (název předmětu je takto stanoven ve školním vzdělávacím programu bez souvislostí se změnami realizovanými v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání) patří k nabídce předmětů speciálně pedagogické péče na vybrané základní škole speciální. Předmět umožňuje žákům osvojit si práci s digitálními technologiemi, seznámit se se speciálními výukovými programy, kompenzačními pomůckami a strategiemi. Tyto znalosti umožňují žákům získávat potřebné informace, usnadňují jim způsob komunikace a naplňují jejich volný čas.

Předmět je určen pro žáky, kteří z důvodu řečového, smyslového nebo tělesného postižení potřebují využívat prostředky digitálních technologií jako kompenzační pomůcku pro sebeobsluhu a pohyb, výuku (čtení, psaní, získávání informací) nebo komunikaci (dotykové tablety, speciální klávesnice, komunikátory, funkce usnadnění pro tablety i PC, …). Obsahem předmětu je tedy nácvik obsluhy, práce a smysluplného používání technických a digitálních kompenzačních pomůcek a přístrojů. Získané znalosti a dovednosti využívají žáci i v ostatních předmětech.

Časová dotace předmětu se odvíjí podle potřeb žáků. Předmět se vyučuje v místě umístění konkrétní pomůcky, v odborné učebně, kde jsou k dispozici PC, dále v kmenových třídách s využitím sady zařízení iPad pro práci se skupinou. Významnou možností je využívání vlastních žákovských tabletů a chytrých telefonů, čímž dochází k propojení výuky ve škole i v domácím prostředí.

Učivo je členěno podle obsahu, potřeb jednotlivých žáků a úrovně, které dosahuje. Každý žák tak má možnost pokračovat v získávání dalších dovedností svým individuálním tempem. Předmět může být vyučován individuálně nebo v malé skupině. Je hodnocen slovně.

Předmět speciálně pedagogické péče Aplikovaná informatika, 1. až 10. ročník

Autor díla: Lenka Říhová; spoluautor: Renata Votavová

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr Lenka Říhová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Digitální gramotnost