Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Tematický plán předmětu Informatika na základní škole speciální (3. díl)
Odborný článek

Tematický plán předmětu Informatika na základní škole speciální (3. díl)

27. 1. 2022 Speciální vzdělávání
Autor
Mgr Lenka Říhová
Spoluautor
Ing Renata Votavová

Anotace

Změny v obsahu Informatiky a zavedení digitální kompetence v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání vyvolávají otázky, zda se tyto změny vztahují také na závažněji znevýhodněné žáky, konkrétně žáky s mentálním postižením v základních školách speciálních. Přestože pro tyto žáky nebyly realizovány úpravy jejich kurikula (Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální), lze předpokládat, že změny ve využívání digitálních technologií v osobním i ve školním životě se mohou týkat obsahu výuky i u nich. Pro pedagogy základních škol speciálních zveřejňujeme zkušenosti škol, které digitální vzdělávání svých žáků řeší inspirativně. Text je součástí série článků, které se digitálnímu vzdělávání žáků se závažným mentálním postižením věnují.

Jako příklad realizace digitálního vzdělávání žáků se závažným mentálním postižením je použita část školního vzdělávacího programu Speciální základní školy Poděbrady.

Školní vzdělávací program Informatiky jako východisko tematického plánu předmětu

Vzhledem k různé úrovni rozumových schopností i fyzických možností žáků základní školy speciální, a tím k odlišnému tempu výuky, není v předkládané ukázce tematického plánu učivo předmětu Informatika (název předmětu je takto stanoven ve školním vzdělávacím programu bez souvislostí se změnami realizovanými v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání) rozděleno do ročníků, ale je členěno podle úrovní. Úrovně jsou podkladem k dalšímu konkrétnímu plánování pedagoga. Každý žák tak má možnost pokračovat v získávání dalších dovedností svým individuálním tempem s tím, že nejvyšší úrovně (s ohledem na své předpoklady) nemusí dosáhnout.

Pro zpracování tematického plánu do jednotlivých časových úseků jsou využity výstupy školního vzdělávacího programu pro první úroveň náročnosti.

Žák:

  • zvládá základní obsluhu tabletu
  • dodržuje s dohledem pravidla bezpečné práce s elektronikou
  • chápe základní pojmy týkající se zařízení
  • ovládá základní gesta
  • najde na klávesnici známá písmena a napíše do otevřeného textového editoru
  • pracuje s jednoduchými výukovými a zábavnými aplikacemi/programy
  • zvládá základní obsluhu fotoaparátu
  • orientuje se v prostředí digitálního portfolia, plní zadané on-line úkoly

Vybrané části tematického plánu Informatiky podle měsíců

V tematickém plánu předmětu Informatika platí, že je zachována návaznost na témata předmětu Člověk a svět. Opakovaně jsou zařazeny úkoly z následujících oblastí: práce s obrázky, tvorba grafiky, využívání výukových aplikací, čtení a psaní. V následujícím textu jsou uvedeny příklady plánu v rámci vybraných měsíců.

Září

Činnosti a aplikace podle témat Člověk a svět: Seznamování, škola, školní slavnost

práce s obrázky / hraní rolí – správné a nesprávné zacházení s iPadem

grafika / tvorba avatara pro SeeSaw, práce se zvukem – ChatterPix

výukové aplikace / My play school – motivační aplikace s nácvikem ovládání a gest

čtení a psaní / společná knížka v Book Creator – komiksové bubliny, představuji se

Říjen

Činnosti a aplikace podle témat Člověk a svět: Podzim (znaky, počasí, měsíce), podzimní práce na poli, ptáci, ovoce a zelenina

práce s obrázky / farmářský trh – manipulace s tvary, ovoce, zelenina, třídění, logické řady, …, fotografování podzimní přírody jako pozadí pro další práci

grafika / seznámení s aplikací Doodle Buddy, hra s čárou, razítkování, kombinace dokreslení a razítek, podzimní krajina, návrhy barevné látky s šablonkami

výukové aplikace / gesta a dotek – Gravitárium (počítání na prstech, koncept spolupráce pro správný výsledek – kolik prstů takové číslo)

čtení a psaní / magnetky – hraní s písmenky a obrázky (první hláska)

Listopad

Činnosti a aplikace: podle témat Člověk a svět: Domov a rodina, Místnosti v domě, Zdraví a nemoc

práce s obrázky / rodina – koláž z fotek členů rodiny, rodokmen (základní úprava fotek, ořez)

grafika / interaktivní domeček (My play home) – systém dvou propojených tabletů, spolupráce, příčina, následek, rozvoj komunikace

výukové aplikace / téma zdraví, nemoc, prevence – využití aplikace Lidské tělo a První pomoc

čtení a psaní / seznámení s funkcí screenu obrazovky (místnosti v domě z aplikace), práce s klávesnicí, doplnění názvu místnosti – opis

Prosinec

Činnosti a aplikace: podle témat Člověk a svět: Vánoční svátky

práce s obrázky / Build a toy – konstrukce hračky – obrázek s ozvučením v Chatter Kid

grafika / tvorba grafických koláží – Pic collage, vánoční přání, fotodárky

výukové aplikace / rozvoj slovní zásoby s namluvenými obrázky

čtení a psaní/ nahrávání zvuku k vytvořeným hračkám

Leden

Činnosti a aplikace podle témat Člověk a svět: Oblékání v zimě

práce s obrázky / fotografování + vkládání do aplikace – co schováme do skříně

grafika / osová souměrnost, hra se zrcadlovým odrazem: sněhové vločky

výukové aplikace / kalendář – orientace v kalendáři, měsíc, týden, dny, hodiny a typické činnosti (Niki Time)

čtení a psaní / stránky ve společné knize – Book creator, práce s dětským elektronickým časopisem

Březen

Činnosti a aplikace: podle témat Člověk a svět: Orientace v prostoru, doprava

práce s obrázky / aplikace s možností manipulace (Pepi Ride, Cars in sandbox)

grafika / skládanky – kombinace trojrozměrného návrhu a použití své fotografie

výukové aplikace / mozaiky podle předlohy i fantazie

čtení a psaní / rozvoj smyslového vnímání – Dopravní výchova

Červen

Činnosti a aplikace: podle témat Člověk a svět: Těšíme se na prázdniny

práce s obrázky / interaktivní skupinová fotografie – naše třída, kombinace fotografií a multimédií (Thinglink)

grafika / vlastní tvorba pohlednice

výukové aplikace / kreslení s využitím screencastingu, tvoříme vlastní obrázkové karty v aplikaci Bitsboard

čtení a psaní / tvoříme komiks – kombinace obrázků a psaných komiksových bublin, následné propojení do příběhu

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr Lenka Říhová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Digitální gramotnost