Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Inspirativní učební osnovy Informatiky na základní škole speciální (2. díl, 2. část)
Odborný článek

Inspirativní učební osnovy Informatiky na základní škole speciální (2. díl, 2. část)

25. 1. 2022 Speciální vzdělávání
Autor
Mgr Lenka Říhová
Spoluautor
Ing Renata Votavová

Anotace

Změny v obsahu Informatiky a zavedení digitální kompetence v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání vyvolávají otázky, zda se tyto změny vztahují také na závažněji znevýhodněné žáky, konkrétně žáky s mentálním postižením v základních školách speciálních. Přestože pro tyto žáky nebyly realizovány úpravy jejich kurikula (Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální), lze předpokládat, že změny ve využívání digitálních technologií v osobním i ve školním životě se mohou týkat obsahu výuky i u nich. Pro pedagogy základních škol speciálních zveřejňujeme zkušenosti škol, které digitální vzdělávání svých žáků řeší inspirativně. Text je součástí série článků, které se digitálnímu vzdělávání žáků se závažným mentálním postižením věnují.

Jako příklad realizace digitálního vzdělávání žáků se závažným mentálním postižením je použita část školního vzdělávacího programu Speciální základní školy Poděbrady.

Vzhledem k různé úrovni rozumových schopností i fyzických možností žáků základní školy speciální, a tím k odlišnému tempu výuky, není v předkládané ukázce osnov učivo předmětu Informatika (název předmětu je takto stanoven ve školním vzdělávacím programu bez souvislostí se změnami realizovanými v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání) rozděleno do ročníků, ale je členěno podle úrovní. Úrovně jsou podkladem k dalšímu konkrétnímu plánování pedagoga. Každý žák tak má možnost pokračovat v získávání dalších dovedností svým individuálním tempem s tím, že s ohledem na své předpoklady nemusí dosáhnout všech popisovaných úrovní. Výuka je podpořena vizualizací pomocí symbolů a symbolových návodů, které napomáhají orientaci v tématu a pochopení pojmů.

Časová dotace je od 5. ročníku do 10. ročníku realizována za využití disponibilní dotace po jedné hodině týdně.

Předmět se vyučuje v kmenových třídách s využitím sady tabletů pro práci se skupinou, v odborné učebně, kde jsou k dispozici počítače, a v dalších učebnách podle druhu používaného zařízení.

Učební osnovy předmětu INFORMATIKA pro 1.–10. ročník

První úroveň

Autor díla: Lenka Říhová; spoluautor: Renata Votavová

Druhá úroveň

Autor díla: Lenka Říhová; spoluautor: Renata Votavová

Třetí úroveň                                                         

Autor díla: Lenka Říhová; spoluautor: Renata Votavová


Doporučené aplikace pro výuku Informatiky na základní škole speciální

Dostupnost doporučených aplikací se vztahuje k době publikace textu. Aplikace jsou určeny pro systém iOS.

První úroveň

 • Aplikace z oblasti tvořivá hra (My play home, My scene, ...) – úkoly podle pokynů
 • Kreslení – Doodle Budy, Imagibox, neuKids Draw
 • Výukové – Magnetky, TinyBop
 • Čtení – Bitsboard, Book Creator (tvorba čtecích materiálů)
 • Fotoaparát – fotografování
 • Klávesnice – psaní v aplikaci Poznámky, prediktivní klávesnice Keedogo

Druhá úroveň

 • Práce s fotografiemi – focení, Pic Collage, Photomapo, Photoboot
 • Grafika – Cloudart, Foldify
 • Screencasting – Show me
 • Mapy – Google mapy
 • Tvorba – plakáty PicCollage, puzzle, knihy Book Creator, Story Maker
 • Práce se zvukem – Chatter Kid, Talking Train
 • Klávesnice – psaní ve Wordu
 • Čtení – Bitsboard (práce s flashcards)

Třetí úroveň

 • Práce s fotkami a obrázky – Bubbli, Instaweather, PicCollage (pokročilé funkce), Snapseed, Instashake
 • Myšlenkové mapy – Popplet
 • Čtení – Bitsboard (tvorba ozvučených kartiček)
 • Nástěnky – Lino-it, Padlet
 • Knihy, storytelling, komiksy – Book Creator, Storymaker, Halftone,
 • Prezentace – Vidra, Keynote
 • Animace – Animátor, Easy Studio, Toontastic
 • Hudba – GarageBand
 • Filmy – iMovie, Clips

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr Lenka Říhová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Digitální gramotnost