Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hledáme inspiraci pro rozvíjení matematické gramotnosti (nejen v matematice)
Odborný článek

Hledáme inspiraci pro rozvíjení matematické gramotnosti (nejen v matematice)

29. 1. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Václav Bendl

Anotace

Článek přináší ohlédnutí za osmou minikonferencí odborného panelu matematické gramotnosti projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), která se konala 23. listopadu 2020 v online prostředí Microsoft Teams. Setkání se zúčastnili učitelé 2. stupně základních škol, členové odborného panelu matematické gramotnosti projektu PPUČ, zástupci akademiků z fakult, které se zabývají vzděláváním učitelů, a pracovníci České školní inspekce (ČŠI). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.

V důsledku nouzového stavu způsobeného pandemií viru covid-19 nebylo umožněno prezenční setkání. Tento fakt ovlivnil zaměření i formu 8. minikonference odborného panelu matematické gramotnosti.  

Akce si kladla za úkol najít odpověď na otázku, kde hledají učitelé inspiraci v době distanční výuky. Jedna z odpovědí byla, že se jedná o sdílení na sociálních sítích a využívání sdílené praxe. Na závěr akce se účastníci pokusili formulovat potřeby a doporučení učitelům při hledání inspirace. 

O příspěvky na minikonferenci byli požádáni představitelé organizací a společností, které nabízejí učitelům možnost rozvoje matematické gramotnosti přes své produkty (aplikace, učebnice, videa apod.). Druhou skupinu přispěvatelů tvořili učitelé, kteří se věnují online inspirování ostatních kolegů. Formát akce (předtočené videopříspěvky) umožnil přihlášeným účastníkům zhlédnout část programu v předstihu a připojit se až na hlavní část minikonference. Několik desítek návštěvníků akce se připojilo již na společné sledování videí v rámci dopolední části a využilo tak možnosti se v chatu či za pomoci aplikace Slido zapojit sdílením svých zkušeností a inspirací. 

První blok videí byl věnován webinářům vytvořeným v rámci projektu NPI ČR SYPO. Tento formát metodické podpory zaznamenal nárůst sledovanosti s nástupem distanční výuky, a tak nemohl chybět na akci věnované inspiracím pro učitele. Vybrány byly tři ukázky věnované matematické gramotnosti. Nejprve lektorka Jana Hanušová představila definici matematické gramotnosti, poté Pavla Sýkorová předvedla praktické ukázky využití her v hodinách matematiky a úlohy s finanční tematikou. 

Ve druhém bloku došlo na představení konkrétních produktů přímo od jejich autorů. Podporu pro děti předškolního věku v podobě série videí představila Hana Splavcová z NPI. Online formu podpory pro žáky základních a středních škol zastupovaly projekty s velkým dosahem, jako jsou Techambition, Khanova škola, umimematiku.cz a nakladatelství Fraus. Mluvčí se vedle krátkého představení produktu zaměřili na prostředky, kterými daná aplikace může napomáhat v rozvoji matematické gramotnosti. 

Poslední blok předtočených videí se skládal ze tří rozhovorů s učiteli. Tito pedagogové byli vybráni z řad inspirativních influencerů, kteří své nápady sdílejí ostatním učitelům v rámci svých profilů na sociálních sítích, blogů či webových stránek (cojsemnaucila.cz, kantorina.cz, dejtemipevnybod.cz apod.) nebo díky vystoupením na online akcích pořádaných pro učitele (webináře, letní školy apod.). Závěry plynoucí z těchto rozhovorů byly rozebrány v následné společné diskusi. 

Hlavní program konference odstartoval hlavní manažer projektu Petr Naske, který se ujal role moderátora. Vyzval přítomné ke společnému plnění Mapy gramotností, do které od podzimu 2020 projekt PPUČ sbírá podněty na místa a organizace v ČR, ve kterých se soustavně věnují podpoře základních gramotností u dětí a žáků. Nominovat do Mapy gramotností může kdokoliv na adrese https://gramotnosti.pro/nominujtedomapy. Po krátkém představení projektu a jeho produktů byli přivítáni i členové jádra odborného panelu, kteří dohlíželi na obsahovou kvalitu celého setkání.  

Poté se ke slovu dostali další dva učitelé z praxe – Jitka Rambousková a Libor Klubal, kteří se, stejně jako jejich kolegové z dopoledního bloku, zamýšleli nad možnostmi hledání inspirace v době distanční výuky. I oni poskytli učitelům konkrétní příklady inspirace pro rozvoj matematické gramotnosti nejen v matematice. Závěrečná diskuse shrnovala myšlenky, které bylo možné v průběhu celé akce od řečníků slyšet. Byly položeny zcela nové otázky, na které se přednášející s různou úspěšností pokusili najít odpověď.  

Zde jsou v několika bodech shrnuty závěry a výzvy pro učitele: 

  • Nebát se sociálních sítí 

Mezi řečníky nejvíce rezonovalo téma sociálních sítí jako místa, kam si učitel může dojít pro inspiraci či radu. Vedle Facebooku, který je mezi českými učiteli nejvíce rozšířen, se mluvilo o Twitteru a PinterestuVýhodou sledování profilů konkrétních osobností může být zejména velká relevance doporučených obsahů a triků do výuky je možné „sledovat“ zajímavé učitele i ze zahraničí. 

  • Období covidu mění formáty podpory učitelů 

Panuje shoda, že doba distanční výuky zvýšila poptávku učitelů po inspiracích a sebevzdělávání. Formát webinářů se stal pro učitele velmi užitečným, a i přes všechna negativa jej např. z důvodu úspory času a většího dosahu rádi využívají i samotní přednášejícíLze předpokládat, že chuť využívat tento formát zůstane i za normálních podmínek. 

  • Nebát se sdílet vlastní produkty 

Zástupci inspirativních učitelů vyzývali všechny učitele, aby se neostýchali sdílet své inspirace či zkušeností z výuky. Připomínali, že učitelské komunity v rámci online sociálních sítí bývají pozitivně a kolegiálně nastaveny a není na místě se bát negativních reakcí. 

  • Vytvořit si vlastní síť kontaktů, kde mohu čerpat inspiraci 

Řečníci sdíleli shodné schéma čerpání inspirace, ve kterém se pomocí sociálních sítí propojují s dalšími lidmi, kteří sdílejí své nápady. Takto mohou v podstatě velmi pasivně dojít k zajímavým zdrojům. 

  • Není špatná praxe 

Ačkoliv online svět neomezených zdrojů může nabízet i nevhodné nápady do výuky, není potřeba se obávat sdílení špatné praxe. Každý učitel by měl ke zdrojům nabízeným touto formou přistupovat s nadhledem a s vědomím, že i od špatné praxe se lze odrazit k inspirativnímu nápadu. 

Dodatek: Seznam 77 zdrojů inspirace, které uvedli účastníci minikonference v přihlášce.  

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
47.85 kB
Dokument
Seznam inspirace

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Minikonference odborných panelů projektu PPUČ pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost.
Ostatní články seriálu: