Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Podporujeme rozvíjení matematické gramotnosti nejen v matematice – 7. minikonference odborného panelu matematické gramotnosti
Odborný článek

Podporujeme rozvíjení matematické gramotnosti nejen v matematice – 7. minikonference odborného panelu matematické gramotnosti

21. 9. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Petr Polívka

Anotace

Článek přináší ohlédnutí za sedmou minikonferencí odborného panelu pro matematickou gramotnost projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), která se konala 26. srpna 2020 v Praze. Setkání se zúčastnili zástupci větších i menších projektů, které mají v gesci problematiku matematické gramotnosti. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut české republiky (NPI ČR).

Celou minikonferencí provázela obsahová manažerka projektu PPUČ Jitka Jarníková, která měla úvodní slovo o novinkách v projektu. Zmínila nové produkty, které členové projektového týmu připravují, jako např. reputační systém EMA, e-publikace karet zaměřených na gramotnosti na úrovni mateřské, základní a střední školy, nebo vzdělávací moduly pro jednotlivé gramotnosti. Zmínila také připravovanou závěrečnou konferenci projektu, která se uskuteční v květnu příštího roku.

Další program tvořily příspěvky zaměřené na představení dalších projektů, které se zabývají matematickou gramotností.

V prvním odborném příspěvku, který přednesla Jarmila Robová z PedF UK, byly představeny zkušenosti ze dvou projektů OP VVV na rozvíjení matematické gramotnosti, které řešila UK. Hovořila o ukončeném tříletém projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností (https://pages.pedf.cuni.cz/sc25/) řešeném na PedF a také o projektu, který běží již třetím rokem na MFF a který je zaměřen na matematickou gramotnost na SŠ Zvyšování kvality matematického vzdělávání na středních školách: motivace ke studiu a příprava k matematickým soutěžím a olympiádám (http://mg.karlin.mff.cuni.cz/). Shrnula zejména přínosy projektů z pohledu zapojených učitelů a přípravy budoucích učitelů matematiky.

V dalším příspěvku přiblížila Eva Zelendová, čím mohou projekty SUMA JČMF (https://suma.jcmf.cz/) inspirovat učitele matematiky. Seznámila posluchače s řadou projektů, které byly připraveny pro učitele ZŠ v minulých letech jako např. Matematika pro všechny, Manipulativní činnosti v matematice, Matematika v mediích, nebo Ve světě matematických aplikací. Všechny projekty byly doplněny praktickými ukázkami. Velmi zajímavé byly ukázky z výtvarného umění, především ze sochařství a malířství, které zaujaly všechny přítomné, stejně jako panáček tancující  v rytmu goniometrických funkcí.

Bill Max (1908–1994) – švýcarský architekt,
sochař a designér, představitel Curyšské
školy konkrétního umění
3 halbierte Würfel 

Třetí vystupující byla Dana Pražáková, zástupkyně ČŠI, která představila vybrané závěry z šetření, které je shrnuto v publikaci Rozvoj matematické gramotnosti na základních školách ve školním roce 2019/2020 (https://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Tematicke-zpravy). Zaměřila se také na využívání digitálních technologií při omezeném vyučování ve druhém pololetí tohoto školního roku kvůli koronaviru, na využívání digitálních technologií i mimo výuku a na důležitost zdravého klimatu ve třídě. 

Posledním přednášejícím první části minikonference byl Vladimír Vít z projektu SYPO (https://www.projektsypo.cz/) – místopředseda Krajského kabinetu matematika a její aplikace v Královéhradeckém kraji, který účastníkům předvedl praktické ukázky rozvoje matematické gramotnosti. První aktivitu na sestrojování šestiúhelníku a zjištění rozdílu mezi obvody si mohli účastníci sami vyzkoušet. Druhou ukázkou byl krátký film žáků jedné školy, kde žáci sami názorně předvedli využití matematické gramotnosti a fyzikálních zákonů v praktickém životě. 

Po krátké přestávce představila Hana Havlínová projekt České televize a NPI ČR UčíTelka (https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/). Dozvěděli jsme se, jak náročná byla příprava i samotné natáčení, kde natočené materiály najdeme a jak bude tento projekt pokračovat. 

Poté předstoupil Jiří Henzl a pohovořil o zkušenostech z projektů implementace krajského akčního plánování OP VVV a představil stav i plán těchto projektů v Ústeckém kraji (https://rskuk.cz/systemove-reseni-motivace-a-vzdelavani-pedagogu-i-kap-a). První projekt, který trval dva a půl roku, začal spojovat učitele a odborníky v kraji a postupně je navzájem vzdělával v problematice matematické gramotnosti. Vznikly tak odborné skupiny, veletrhy, proběhly letní školy, různá vzdělávání, workshopy a byly propagovány konkrétní pomůcky pro učitele. 

Dalším vystupujícím byl Tomáš Lukačina, který představil činnost Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro oblast Roudnicko (http://maproudnicko.cz/). Popsal problémy, se kterými se při rozvoji matematické gramotnosti potýkají, jaké mají návrhy řešení do budoucna, jaké mají v oblasti potřeby a jaká vnímají rizika a příležitosti. Zajímavé byly cíle, které shrnul do čtyř bodů: individualizace výuky, úlohy jako obraz reality, vhodné pomůcky, motivovaní učitelé. 

Poslední příspěvek přednesla Květa Popjuková, která pohovořila o aktivitě projektu NPI ČR P-KAP, kde vzniká otevřená síť odborníků v tematických oblastech vzdělávání, tedy i v oblasti matematické gramotnosti. Tato síť se nachází na platformě LinkedIn (https://www.linkedin.com/groups/13794253/). Tematické LinkedIn skupiny jsou místem setkávání jednotlivých členů Edusítě, kdy každá skupina je spravována odborným garantem, který pravidelně připravuje příspěvky do diskuze a moderuje společnou diskuzi. Síť je určena nejen odborníkům, ale především učitelům ze všech typů škol.  

Ve všech příspěvcích a v závěrečné diskuzi se účastníci snažili reagovat na vymezené matematické gramotnosti ve vzdělávacích aktivitách na MŠ a ZŠ, kde lze matematickou gramotnost rozvíjet, zda ji lze rozvíjet i mimo matematiku a jak na tyto výzvy reagují učitelé jiných předmětů a jednotlivých stupňů vzdělání. Poslední otázka cílila na situaci vzniklou kolem koronaviru a vyučování na dálku, hledaly se nápady a triky, jak co nejlépe učitelům situaci ulehčit. 

Z diskuse vyplynulo: 

 • Matematická gramotnost by se měla vymezovat ve shodě s definicí ČŠI a všechny projekty by se měly touto definicí řídit a dále již nic nového nedefinovat. Účastníkům bylo potvrzeno, že vymezení OVU matematické gramotnosti, které připravil tým PPUČ ve spolupráci s různými aktéry, je v souladu s tímto vymezením. 
 • Matematická gramotnost se rozvíjí především v hodinách matematiky, ale je potřeba, aby byla rozvíjena i v jiných vyučovaných předmětech a také při neformálním vzdělávání. V některých případech to jde velmi dobře, jako např. ve fyzice, ale jinde to může být velmi náročné. Pokud se však učitelům prakticky ukáže propojení matematické gramotnosti s dalšími předměty (např. projekt SUMA), dojde lépe k pochopení této problematiky, a tím k lepšímu rozvoji matematické gramotnosti. 
 • Učitelům při vzdělávání na dálku pomáhaly a více by jim mohly pomoci:
 1. webináře (online s možností pozdějšího přehrání), 
 2. webové procvičovací stránky a další otevřené online aplikace, 
 3. elektronické učebnice bez poplatku, 
 4. výukové programy, 
 5. televizní programy UčíTelka, Škola doma, atd.

Naopak některé věci by se měly zlepšit či změnit: 

 1. jasná komunikace MŠMT se školami, 
 2. komunikace škol (učitelů) s rodiči, 
 3. e-mailová komunikace škol (učitelů) s rodiči či přímo s žáky, 
 4. domácí vybavení (internet, hardware i software) učitelů i žáků, 
 5. učebnice a sešity musí mít žáci doma. 

Další minikonference proběhne na podzim a měla by být zacílena na učitele a praktické tipy na rozvíjení matematické gramotnosti. 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.07 MB
PDF
Prezentace_Henzl
pdf
2.17 MB
PDF
Prezentace_Pražáková
pdf
814.45 kB
PDF
Prezentace_Popjuková
pdf
1.29 MB
PDF
Prezentace_Lukačina
pdf
730.47 kB
PDF
Prezentace_Robová
pdf
1.7 MB
PDF
Prezentace_Zelendová
zip
3.11 MB
Archiv
Prezentace_Vít

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Minikonference odborných panelů projektu PPUČ pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost.
Ostatní články seriálu: