Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Příklady snadno a rychle
Odborný článek

Příklady snadno a rychle

23. 4. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Hana Kuciánová

Anotace

Jak si vytvořit materiál k procvičování základních matematických operací „kliknutím na jednu klávesu“.

Protože podle svých zkušeností vím, že skutečně platí ono známé „opakování je matka moudrosti", věčně jsem se potýkala s nedostatkem „procvičovacího" materiálu do výuky. V současnosti si už na nedostatek materiálu opravdu nemohu stěžovat.

Objevila jsem totiž možnosti programu Excel, jenž je součástí kancelářského balíku Microsoft Office společnosti Microsoft, na škole bez obtíží dostupného. Mylně jsem se domnívala, že je pro učitele na prvním stupni základní školy celkem neužitečný. To, co ale tento program zvládne, mne velmi překvapilo.

Vytvořila jsem šablony příkladů použitelné na celém prvním stupni základní školy pro všechny základní matematické operace - sčítání, odčítání, násobení a dělení. Nejsem omezena žádným množstvím, program Excel jich může vytvořit „nekonečné" množství.

Popis šablon

Jednotlivé šablony (Excelovské sešity) jsou rozděleny podle základních matematických operací - sčítání, odčítání, násobení a dělení (+ dělení se zbytkem) - viz přílohy.

Pro každou matematickou operaci jsou připraveny (rovnou k tisku) tři listy. Na prvním listu jsou dva sloupečky příkladů bez výsledků. Na druhém listu jsou tytéž sloupečky, s čísly ale různě vynechanými (zde se procvičuje doplňování různých členů v příkladu). Na třetím listu jsou k dispozici příklady i s výsledky, které velmi ulehčí jejich kontrolu. Na listu úvodním si učitel nastaví parametry (do kolika chci počítat, jaký chci, aby byl největší dělitel apod.).

Příklady nové mi vygeneruje klávesa F9. A pokaždé, stisknu-li tuto klávesu, vygeneruje mi program příklady jiné. Je třeba si jen dát pozor na to, abych si předčasně nevygenerovala příklady nové, protože proces je nevratný a k předchozím příkladům se již nemohu vrátit (když např. zjistím, že jsem si zapomněla vytisknout výsledky).

Tipy pro tisk
Budu-li si chtít vytisknout zároveň několik listů sešitu, pak podržím klávesu CTRL a kliknutím levého tlačítka myši označím vybrané listy (dole na jejich záložce), které chci vytisknout. Pak v zadávání podmínek pro tisk zatrhnu tisk aktivních listů.

Využití šablon
Činnost individuální
 • Každý žák dostane jeden sloupeček příkladů, který vypočítá bez jakéhokoliv omezení.
 • Vypočítání sloupečku je omezeno časem.
 • Žák vypočítá pouze polovinu daných příkladů opět bez omezení (tato varianta je zvlášť vhodná pro žáky slabší, s poruchou učení).
 • Opět s časovým limitem, který můžeme určit sami přímo konkrétně (např. 10 minut), nebo ho odvodit od výkonu prvního žáka ve třídě (bude-li hotov první, ostatní dostanou ještě 5 minut).
 • Žáci vypočítají příklady a výsledky seřadí vzestupně (sestupně).
 • Žáci vymyslí na pátý příklad od konce slovní úlohu (zde můžeme zopakovat různé pojmy, např: „hned před", „hned za", vyhledat šestý příklad za polovinou apod.). Pro zopakování mohou žáci např. výsledná sudá (lichá ) čísla vybarvit červeně.
 • Žáci rozhodnou, který příklad odpovídá zadání slovní úlohy, kterou budou mít na tabuli.
 • žáci barevně vyznačí všechny výsledky, které jsou násobky čísla osm apod.
 • Učitel jistě využije šablony i ke hrám - např. „Myslím si číslo" (Myslím si číslo, když k němu přičtu číslo 50, dostanu číslo 100. Jaké jsem si myslel číslo? - lze aplikovat na všechny matematické operace). Žáci si při této hře s chutí zahrají na „pana/paní učitele/učitelku a zde je velká šance i pro slabší žáky.
Činnost skupinová
 • Žáci ve skupině dostanou nastříhané příklady, doplní výsledky a mohou mít další úkoly (podobně jako u činnosti individuální). Aby žáci byli seskupováni náhodně, lze příklady dopředu označit, pak rozdat, žáci se rozdělí do skupin podle označeného.
 • Žáci mají za úkol složit zcela rozstříhané příklady zase dohromady (zde je třeba zvážit, kolik příkladů je vhodné žákům zadat - dle jejich momentální úrovně a stupně procvičení dané látky, pak je také nutné vybrat takové příklady, aby řešení bylo jen jedno).
 • Učitel vybere skupině příklad, na který vymyslí slovní úlohu. Tu pak předají další skupině, která ji vyřeší.
 • Dvojice žáků obdrží sloupeček příkladů, který si rozpůlí. Každý vypočítá svoji část a následně si příklady vymění a provedou kontrolu správnosti (velmi užitečné cvičení na hledání chyb).
Hodnocení práce

Důležitým prvkem pro udržení efektivity práce je časté střídání forem práce a z velké části motivace. Chuť k další činnosti jistě dodá „hmatatelná" odměna za dobře vykonanou práci. Menší děti (první, druhá třída) jsou nadšené z každého obrázku, tiskátka do deníčku či červeného puntíku vedle svého jména na nástěnce (získat takovouto odměnu se víceméně daří všem). U těch starších (třetí až pátá třída) nám to komplikuje míra nadání a různé poruchy učení, chování a v neposlední řadě i neobyčejný smysl pro spravedlnost (jak to, že on dostal jedničku, když ...). Najít proto „zlatou střední cestu" je někdy dost obtížné.

Velmi se mi osvědčil systém zlatých a stříbrných jedniček, které žáci dostávali do žákovských knížek (o přestávkách si je pak s nadšením přepočítávali - toto je realizovatelné jen za předpokladu, že nedostávají jen dvě známky za týden) a školní soutěže o nejlepšího žáka měsíce (kratší časové úseky jsou více motivující) a celého školního roku (zde měli velkou příležitost i ti „slabší", protože se mohlo hodnotit naprosto cokoliv, co učitele napadlo pro to, aby ti slabší byli povzbuzeni).

Možnosti hodnocení šablon
 • Vypočítání sloupečku nebude nijak omezeno - dobré výsledky mohu ohodnotit známkou do žákovské knížky nebo bodem do školní soutěže (zde mohu hodnocení rozšířit - např. za tři a dvě chyby získá žák jeden bod do soutěže, za jednu chybu získá dva body a bezchybné řešení si zaslouží body tři - tím máme motivaci i pro ty slabší).
 • Vypočítání sloupečku omezím časovým limitem - mohu pak pět nejrychlejších ohodnotit známkou (za předpokladu správného řešení), další pětice může získat bod do soutěže.
 • Nadaným žákům můžeme nabídnout další sloupeček s příslibem bodu do soutěže, budou-li výpočty správné.
 • Další motivací pro nadané žáky je nanejvýš zodpovědná práce - kontrolovat výkony spolužáků, kterým výpočty trvaly déle než jemu samému. Provede-li ji žák dobře, může být ohodnocen např. bodem do soutěže nebo něčím, co je pro žáky odměnou (zapisování bodů do tabulky, ten den jít jako první na oběd, být šatnářem apod.) Samozřejmě ti, kteří byli rychlí a měli vše dobře, mohou kontrolovat další „pod sebou".
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
xls
82.03 kB
Tabulka
Dělení
xls
69.34 kB
Tabulka
Dělení se zbytkem
xls
89.84 kB
Tabulka
Násobení
xls
85.94 kB
Tabulka
Odčítání
xls
84.96 kB
Tabulka
Sčítání

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Kuciánová

Hodnocení od uživatelů

Dana Staňková
17. 11. 2011, 20:24
Perfektní. Už tisknu. Děkuji.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Dle činnosti - pero (tužka), nůžky, pastelky