Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Poznej bydliště svého učitele aneb stručná geografie obce Útušice
Odborný článek

Poznej bydliště svého učitele aneb stručná geografie obce Útušice

14. 2. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Pavel Červený

Anotace

Hodnocení žáka je ve škole velmi důležité, jelikož jím může být motivován, odměňován, posouván dále, ale také demotivován. Řada odkazů a jednotlivých článků níže nabízí příklady úloh z různých oblastí vzdělávání a k nim připravené ukázkové hodnocení, včetně žákovských řešení. Úkol, řešený na Národním ústavu pro vzdělávání, vychází přímo ze dvou opatření v DZ 2015–2020, a to F.5.4: připravit podpůrné materiály, jako jsou přehledy hodnocení/známkování uvádějící kritéria pro hodnocení a škálování různých aspektů žákova výkonu, a modelové příklady ilustrující výkon žáka na různých úrovních. Doufáme, že příklady, které zde naleznete, budou sloužit pro Vaši praxi a budou Vás inspirovat k tvorbě vlastního hodnocení žáků, které je bude motivovat.

Realizace úlohy: 18. 10. 2017

Třída: IX. C (přítomných 15 žáků ze 17)

Název úlohy: Poznej bydliště svého učitele aneb stručná geografie obce Útušice

Cíl úlohy: Otestovat práci (vyhledávání, zpracování, hodnocení a prezentace dat) s vybranými mapovými portály, se kterými se žáci seznámili v průběhu jejich předešlého vzdělávání.

Pozn.: Úloha se skládá ze 7 dílčích částí (každá část zaměřena na práci s jedním mapovým portálem) a je značně variabilní. Vzhledem k tomu, že mapové portály nebyly žákům prezentovány v hodinách bezprostředně před testem (ale v průběhu jejich předchozího vzdělávání, např. Vodohospodářský informační portál v 6. ročníku nebo Mapový portál Plzeňského kraje v 8. ročníku), je každá část opatřena textem „Jak na to“, protože v průběhu času mohlo dojít ke změně ovládacích prvků mapového portálu. V úloze se mohou měnit jednotlivé mapové portály, úloha může být zadávána po částech, v úloze nemusí být text „Jak na to“ uváděn (bude-li přehled mapových portálů samostatným tématem a portály budou prezentovány v hodinách blízkým testu). Tím, že se úloha týká místa bydliště učitele, by mělo dojít ke zvýšení motivace žáků při jejím plnění.  

Čas na vypracování: 5 minut zadání úlohy, 35 minut vypracování úlohy

Zadání úlohy včetně řešení a hodnocení naleznete v přiložených souborech.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
16.6 kB
Dokument
Řešení a hodnocení
docx
16.6 kB
Dokument
Zadání úlohy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavel Červený

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek pro obor:

Zeměpis (geografie)