Odborný článek

Psaní A2

7. 2. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Michaela Trnová
Spoluautoři
PhDr. Jitka Tůmová --
Mgr. Ludmila Balíková

Anotace

Hodnocení žáka je ve škole velmi důležité, jelikož jím může být motivován, odměňován, posouván dále, ale také demotivován. Řada odkazů a jednotlivých článků níže nabízí příklady úloh z různých oblastí vzdělávání a k nim připravené ukázkové hodnocení, včetně žákovských řešení. Úkol, řešený na Národním ústavu pro vzdělávání, vychází přímo ze dvou opatření v DZ 2015–2020, a to F.5.4: připravit podpůrné materiály, jako jsou přehledy hodnocení/známkování uvádějící kritéria pro hodnocení a škálování různých aspektů žákova výkonu, a modelové příklady ilustrující výkon žáka na různých úrovních. Doufáme, že příklady, které zde naleznete, budou sloužit pro Vaši praxi a budou Vás inspirovat k tvorbě vlastního hodnocení žáků, které je bude motivovat.
V písemném projevu dokáže žák na 2. stupni s dosaženou jazykovou úrovní A2 napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb. Umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například pozvání nebo poděkování. Dokáže napsat stručný popis nějaké události. Věty v textu propojuje pomocí výrazů a, ale, protože.
 
Zadání úlohy, hodnocení a příklady prací žáků naleznete v přiložených souborech.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
21.48 kB
Dokument
Zadání a hodnocení
docx
21.48 kB
Dokument
Příklady prací žáků

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Michaela Trnová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek pro obor:

Cizí jazyk 2. stupeň