Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 3. část
Odborný článek

Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 3. část

1. 2. 2008 Gymnaziální vzdělávání
Autor
RNDr. Eva Zelendová
Spoluautor
Emil Calda

Anotace

Spojitost mezi náměty k výuce matematiky, které byly zveřejněny před mnoha lety, s pojetím vzdělávání v RVP G.Tento text navazuje na příspěvky Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 1. část a Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 2. část.


Ve třetí části našeho seriálu se budeme věnovat geometrii, a to jak v rovině, tak i v prostoru, a využijeme i geometrii analytickou. Články, které vám předkládáme dnes, vedou žáky kromě jiného k:

  • rozvíjení geometrického vidění a prostorové představivosti;
  • pochopení vzájemných vztahů a vazeb mezi okruhy učiva;

(viz Cílové zaměření vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia) a naplňují tím následující očekávané výstupy (viz Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v RVP G):

GEOMETRIE

Očekávané výstupy

žák

  • používá geometrické pojmy, zdůvodňuje a využívá vlastnosti geometrických útvarů vrovině a vprostoru, na základě vlastností třídí útvary
  • zobrazí ve volné rovnoběžné projekci hranol a jehlan, sestrojí a zobrazí rovinný řez těchto těles
  • využívá charakteristické vlastnosti kuželoseček kurčení analytického vyjádření

 Za zmínku jistě stojí i přesah článků směrem ke vzdělávací oblasti Člověk a společnost (obor Dějepis). Odcitujme pár řádek z knihy Jiřího Mrázka Taje matematiky (vyšla v roce 1986v nakladatelství Práce, ISBN 24-025-85):

„Vědeckou systematičnost vnesl do matematiky až Pythagoras, který ji požadoval i na svých žácích... On a jeho žáci dospěli důsledným používáním logiky k závěrům, které bořily staré představy, nedali se zmást zdánlivými nemožnostmi a pomluvami, neúprosně pokračovali a dočkali se úspěchu."

Ten přejeme i vám a vašim žákům.

Přílohy:
Profesor Ypsilon a krychle nad přeponou1
Ypsilonovské trojúhelníky2


1 Článek byl uveden v Rozhledech matematicko-fyzikálních ročník 61, č. 2
2 Článek byl uveden v Rozhledech matematicko-fyzikálních ročník 61, č. 5

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
143.55 kB
PDF
Profesor Ypsilon a krychle nad přeponou1
pdf
170.9 kB
PDF
Ypsilonovské trojúhelníky2

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Eva Zelendová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Nadaní žáci